Unit4

Jaarrekening voor de zorg met Unit4 Audition

Complexe regelgeving maakt het voor zorginstellingen vaak lastig de jaarrekening op een efficiënte manier samen te stellen. Unit4 Audition, onze bewezen oplossing voor het opstellen van de jaarrekening, bevat modellen voor zowel Care als Cure. Deze modellen voldoen aan alle relevante verslaggevingsvereisten van de Regeling verslaggeving WTZi en RJ655. Zorginstellingen maken hiermee eenvoudig en automatisch de jaarrekening op. 

In het kort:

 • U bent minder tijd kwijt aan het samenstellen van de jaarrekening en het onderhouden van uw jaarrekeningmodellen.
 • Unit4 onderhoudt de modellen samen met accountants en gebruikers van de software en houdt rekening met toekomstige aanpassingen in wet- en regelgeving.
 • Eenvoudige aansluiting met uw financiele administratie door gebruik van brugstaten.
 • Compliance door middel van een statusoverzicht met cijfermatige aansluitingen.
 • Rekenkundige controles op aansluitingen tussen balans, winst-en-verliesrekening en bijbehorende toelichtingen.
 • Eenvoudig onderhoud van tekstuele toelichting.
 • Klaar voor deponering bij de KvK in SBR formaat.

Belangrijkste voordelen

Ontwikkeld voor compatibiliteit 

Unit4 Audition is ontwikkeld voor directe gegevenstoewijzing vanuit uw bronsystemen.

Financiële gegevens die u nodig hebt voor de voorbereiding van de jaarrekening brengt u eenvoudig samen. Ongeacht welk ERP of financieel systeem u gebruikt.

Altijd conform relevante verslaggevingsvereisten  

De standaardmodellen van Unit4 Audition zorgen er voor dat u altijd voldoet aan de eisen van de Regeling verslaggeving WTZi en RJ655. Wanneer de regelgeving wijzigt, verwerkt Unit4 deze wijzigingen in de standaardmodellen. Zo voldoet u altijd voldoet aan de actuele regelgeving.

Rapportage met het oog op verandering

De oplossingen van Unit4 zijn flexibel en slagvaardig. Ze zijn eenvoudig aan te passen aan veranderende wensen en eisen van uw organisatie. Ze blijven de precieze gegevens en inzichten leveren die u nodig hebt.

Unit4 Audition is hier een uitstekend voorbeeld van:

 • Dankzij slimme integratie en toewijzing van gegevens houdt u gelijke tred met veranderingen in uw bronsystemen.
 • De flexibele modellering maakt snelle verwerking mogelijk van nieuwe wet- en regelgeving of wijziging van specifieke rapportagevereisten.

Een slimmere, meer gestroomlijnde oplossing

Unit4 Audition verlost u van foutgevoelige spreadsheets. Het overtypen van de kolommenbalans in het Excel-jaarverantwoordingsmodel is verleden tijd.

 • U behaalt een betere efficiency.
 • Fouten worden tot een minimum beperkt, dankzij de ingebouwde validerings- en toewijzingsmodules.

Belangrijkste functionaliteit

Naast de standaard onderdelen van een jaarrekening bevatten de modellen de volgende specifieke onderdelen voor de zorg:

 • Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ/WIz
 • Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten
 • Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
 • Gesegmenteerde resultatenrekening
 • Bezoldiging Raad van Toezicht
 • Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
 • Wet Normering Topfunctionarissen