Unit4

Business Intelligence voor accountantskantoren

Verhoog de efficiency en kwaliteit van uw samenstel- en controlepraktijk

Voor de moderne accountantsorganisatie is het in control zijn over de dossiers een steeds belangrijker deel van het kwaliteitssysteem. Een negatieve toetsing brengt hoge faalkosten met zich mee in de vorm van een verbeterplan. Of nog vervelender; uw kantoor wordt genoemd in een persbericht van de toezichthouder. Dat zijn geen gebeurtenissen waar u op zit te wachten.

Actuele informatie over uw dossiervoortgang en inhoud zorgt voor nieuwe inzichten waarmee u de effectiviteit en efficiency van uw controle en samenstelproces sneller kunt optimaliseren. Waar en hoe kunt u efficiency behalen met behoud van kwaliteit? 

Het Unit4 Audit & Control dashboard helpt u dit inzicht te krijgen.

Lees meer

Scherp inzicht in bedrijfsvoering en direct actie nemen 

De wereld van de accountancy is sterk in beweging: de digitalisering van het administratieve werk gaat steeds sneller. Hierdoor wordt niet alleen de markt steeds competitiever, ook de rol en daarmee het verdienmodel van de accountant verandert drastisch. De traditionele accountancydienstverlening wordt steeds meer een commodity en cliënten worden steeds kritischer. Dat betekent dat rendementen onder druk staan en cashflow extra aandacht krijgt. 

Om meer rendement uit uw organisatie te halen moet u weten hoe declarabel uw organisatie is: welke activiteiten worden uitgevoerd, wat kan ik factureren en waar ligt de hoogste marge.

Het Unit4 Services dashboard helpt u dit inzicht te krijgen.

Lees meer