Unit4

Unit4 Audit & Control dashboard

Verhoog de efficiency en kwaliteit van uw samenstel- en controle praktijk

Voor de moderne accountantsorganisatie is het in control zijn over de dossiers een steeds belangrijker deel van het kwaliteitssysteem. Een negatieve toetsing brengt hoge faalkosten met zich mee in de vorm van een verbeterplan. Of nog vervelender; uw kantoor wordt genoemd in een persbericht van de toezichthouder. Dat zijn geen gebeurtenissen waar u op zit te wachten.
Uiteraard ligt uw focus breder dan alleen de toetser of de toezichthouder. Dat audittarieven onder druk staan is geen nieuws. Waar en hoe kunt u efficiency behalen met behoud van kwaliteit? 

Direct antwoord op al uw vragen

Actuele informatie over uw dossiervoortgang en inhoud zorgt voor nieuwe inzichten waarmee u de effectiviteit en efficiency van uw controle en samenstelproces sneller kunt optimaliseren. 

In welke dossiers staan nog risico’s en aantekeningen open? Waar ontbreekt een gedegen cijferbeoordeling? In welke dossiers zitten er verhoudingsgewijs te veel bijlagen? Op welke belangrijke posten of materiele posten is geen onderbouwing voor aanvullende werkzaamheden? Hoe is de betrokkenheid van de externe accountant?

Kunt u dit soort vragen direct beantwoorden en beschikt u over voldoende inzicht tot het juiste verbeterproces? 

Unit4 Audit en Control dashboard
Klik hier voor een vergroting

Hét dashboard voor risicobeheersing en efficiency

Unit4 Audit & Control dashboard is het juiste stuurmiddel voor uw samenstel- en controle praktijk. Risicobeheersing en efficiencyverbetering gaan dankzij dit dashboard hand in hand.

U krijgt inzicht in o.a.:

 • Doorlooptijd per fase
 • Kritische taken
 • Aantal taken per externe accountant
 • Belangrijke posten per project 
 • Niet gekoppelde Audition files
 • Belangrijke posten zonder onderbouwing

U krijgt antwoord op vragen als:

 • In welke dossiers wordt onnodig veel werk verricht? 
 • Hoe kunnen we medewerkers coachen en trainen?
 • Hoe is de betrokkenheid van de externe accountant?
 • Waar liggen de advieskansen?
 • Hoe kunnen we de doorlooptijden verbeteren?
 • Welke knelpunten komen er structureel naar boven? 

In essentie kunt u elke vraag, elke aantekening en elke bijlage binnen het dashboard vanaf nu over alle dossiers heen per vestiging, boekjaar, cliënt, project, sjabloon, medewerker en taaksoort benaderen en vertalen naar een door u gewenste grafische- of lijstweergave.

Het Unit4 Audit & Control dashboard is tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de accountancymarkt en heeft hierdoor een bewezen return on investment. Het dashboard is standaard aangesloten op de applicatie Unit4 Audit & Control.

Het Unit4 Audit & Control dashboard is een onmisbaar stuurmiddel voor uw samenstel- en controlepraktijk!