Unit4

Unit4 Order 2 Cash dashboard

Verkrijg inzicht en haal meer rendement uit uw organisatie

Snelle veranderingen in de markt en in het klantgedrag leveren kansen en bedreigingen op voor u als groothandelaar. Bedreigingen kunnen bij groothandelaren resulteren in verschuivingen, inkrimpingen, fusies en zelfs faillissementen. Kansen zijn er altijd - maar om ze te kunnen pakken is een adequate informatievoorziening nodig.

Walther Ploos van Amstel

Het Unit4 Order 2 Cash dashboard is ontwikkeld op basis van de marge killers die door Walther Ploos van Amstel worden benoemd. Walther Ploos van Amstel benoemd tien duidelijke oorzaken die voor te hoge logistieke kosten zorgen en daarmee de marges in gevaar brengen. Krijg je greep op deze margekillers, dan krijg je meer ‘perfecte orders’, minder faalkosten en meer tevreden klanten, zegt Walther Ploos van Amstel

Walther Ploos van Amstel is een Nederlands bedrijfseconoom, logistiek adviseur en hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie.

De perfecte order

Het uiteindelijke doel van het Unit4 Order 2 Cash dashboard is om te komen tot een perfecte order. Het motto daarbij is simpel: OTIFNENC. Dat staat voor On Time – In Full – No Error – No Contact. Elke niet perfecte order leidt tot faalkosten… en een ontevreden klant.

Uit een project van Walther Ploos van Amstel bij een internationale groothandel is na een eerste meting gebleken dat het percentage perfect orders dicht bij de 20 procent bleek te liggen. Met bijna 8 van de 10 orders was wel iets mis gegaan, bij enkele belangrijke klanten was zelfs geen enkele order helemaal goed gegaan. De “faalkosten” die hiermee gepaard gingen waren meer dan 5 procent van de omzet.

Unit4 Order 2 Cash dashboard
Klik hier voor een vergroting

Tien margekillers

Er zijn tien duidelijke oorzaken die leiden tot een lage OTIFNENC en hoge faalkosten. Krijg je greep op deze marge killers, dan krijg je meer perfecte orders, minder faalkosten en meer tevreden klanten. Het Unit4 Order 2 Cash dashboard brengt deze margekillers helder voor u in beeld. Achter elk van deze marge killers zit overigens weer een wereld aan oorzaken en gevolgen die de moeite waard zijn om te analyseren.

Door de zeer dynamische interactie met de kerngetallen krijgt u inzicht in de resultaatsperformance van het betalingsgedrag, de retouren, het proces van order tot betaling, leverbetrouwbaarheid en uiteindelijk de perfecte order. 

U krijgt inzicht in o.a.:

 • Betalingsgedrag
 • Retouren
 • Order tot betaling
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Perfecte order

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de slecht betalende debiteuren?
 • Is er een relatie tussen het factuurbedrag en de betalingstermijn
 • Welke debiteur en/of productgroep zorgt voor de meeste retouren?
 • Wat is het gemiddeld aantal dagen van order tot betaling, levering en/of facturatie?
 • Hoe is de leverbetrouwbaarheid per debiteur en product?
 • Wat is het percentage perfecte orders? 

Het Unit4 Order 2 Cash dashboard is tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de groothandelsmarkt en heeft hierdoor een bewezen return on investment. Het dashboard is standaard aangesloten op Unit4 Agresso Wholesale (incl. retouren module), Unit4 Multivers Extended en is aan te sluiten op andere ERP-systemen in de groothandelsmarkt. 

Het Unit4 Sales Order 2 Cash dashboard is een onmisbaar hulpmiddel voor Groothandelaren!
 

Bekijk ons webinar voor een uitgebreide presentatie

Ontdek kansen om als groothandel uw marge te verhogen door meer inzicht te krijgen in het proces van bestelling tot betaling. 

Het unit4 order2cash dashboard geeft u extra inzicht in uw margekillers binnen dit proces en stelt u instaat sneller in te spelen op negatieve trends die u geld kosten.

Dit webinar geeft in ongeveer 20 minuten een compleet inzicht in de mogelijkheden van ons order 2 cash dashboard op basis van de Qlik Sense technologie.