Unit4

Unit4 Scenario Insight voor het financieel intermediair

Verkrijg inzicht en haal meer rendement uit uw organisatie

Snelle veranderingen in de markt en in het klantgedrag leveren kansen maar ook bedreigingen op voor u als assurantie en/of volmacht kantoor. Bedreigingen kunnen resulteren in verschuivingen, inkrimpingen, fusies en zelfs faillissementen. Kansen zijn er altijd - maar om ze te kunnen pakken is een adequate informatievoorziening nodig.

De kansen liggen in de informatie die u als assurantie en/of volmacht kantoor veelal al ter beschikking heeft. Wij horen vaak dat onze kantoren wel veel data hebben maar dat deze data in systemen als Dias opgesloten zit en men niet beschikt over een goed inzicht. Kantoren kunnen daardoor vaak niet adequaat actie nemen op kansen en bedreigingen, signaleren ze trends niet op tijd of ontbreekt het aan focus op de juiste acties op het juiste moment. Hoe meer, beter en actueler de data, des te betere keuzes en beslissingen zijn er te nemen. Zo is er eenvoudig na te gaan wat de meest winstgevende relaties zijn, hoeveel werk relaties in beslag nemen en welke producten de marge maken.

Unit4 Financeel intermediairs Scenario Insight
Klik hier voor een vergroting

Sneller inspelen op veranderingen en trends met het Unit4 Scenario Insight

Wij zien in de praktijk dat veel medewerkers afhankelijk zijn van een enkele persoon binnen de organisatie als het gaat om de juiste informatievoorziening welke veelal middels Excel wordt opgeleverd. Met het Unit4 Scenario Insights heeft uw medewerker voortdurend inzicht in de actuele gegevens van zijn of haar portefeuille, kunnen er onderbouwd keuzes worden gemaakt en kan er onmiddellijk actie ondernomen worden indien nodig. Het Unit4 scenario Insight dashboard voor u als Dias klant verhoogt de handelingssnelheid wat resulteert in een concurrentievoordeel.

U krijgt antwoord op vragen als:

 • Wat is de omzet voor de relaties en contracten voor het huidige jaar t.o.v. het voorgaande jaar.
 • Hoe is de omzetverdeling per groep.
 • Wat is de verhouding tussen Volmacht en Provinciaal.
 • Wat is de verhouding in omzet per contracttype.
 • Wat is de omzet en schade per relatie.
 • Hoe is de verdeling van de portefeuille opgebouwd.
 • Welke relatie/regio heeft de meeste schade geclaimd

U krijgt inzicht in o.a.:

 • Omzet
 • Portefeuille
 • Schade
 • Debiteuren

Door de zeer dynamische interactie met de kerngetallen krijgt u direct inzicht in de resultaatsperformance van relatie(groepen), portefeuille, medewerkers, per jaar en maand en periode-vergelijkingen.

De dashboards in Unit4 Scenario Insight zijn tot stand gekomen door kennis en ervaring uit de verzekeringsbranche en heeft hierdoor een bewezen return on investment. Het dashboard is standaard aangesloten op Dias.

De dashboards uit Unit4 Scenario Insight is een onmisbaar hulpmiddel voor het financiële intermediair!