Unit4

Unit4 Cura Zorgmonitor

In de zorgsector is er behoefte aan (integrale) informatie over belangrijke deelgebieden Financieel, Personeel, Productie en Cliënten. Met Unit4 Cura Zorgmonitor stellen zorginstellingen in de VVT-sector en gehandicaptenzorg betrouwbare, up-to-date informatie aan de juiste mensen beschikbaar.

Wat biedt het u:

  • Gestandaardiseerde oplossing, gebaseerd op best practices en academisch onderzoek.
  • Bibliotheek met overzichten en dashboards
  • Ruimte voor eigen rapportages en dashboards
  • Standaard koppelingen en onderhoud met Unit4 Cura zorgsoftware
  • Bronsysteem-onafhankelijk (voor niet Unit4 Cura-applicaties) door centraal datawarehouse met zorgspecifiek model
  • Connectoren met veel gangbare operationele pakketten in de zorg
  • Maakt gebruik van Unit4 BI als presentatielaag (en eventueel andere BI-tools zoals QlikView)

Unit4 Cura Zorgmonitor bestaat uit drie componenten:

  • Zorgspecifiek datawarehousemodel met regelgeving en ETL-software
  • De databaseopslag met informatie over o.a. Financieel, Personeel, Productie en Cliënten
  • Business Intelligence software