Unit4

Starten met Unit4 Scenario

Om goed te werken met Scenario Advies (voorheen Efdece) en Scenario Assurantie (voorheen Dias) informeren wij je graag over de voorbereidingen, de installatie en het werken met de software. Op deze pagina lees je meer over de te nemen stappen om goed te starten met Scenario Advies en Scenario Assurantie.

 

Starten met Scenario Advies

Starten met Scenario Assurantie

 

Starten met Scenario Advies

Is jouw systeem geschikt voor Scenario Advies? Controleer eerst of jouw systeem voldoet aan de systeemeisen voordat je start met de installatie van de software. Download de uitgebreide systeemeisen voor Scenario Advies.

Installatie

Werken met Scenario Advies

Om je na de installatie van de software goed op weg te helpen met het werken met de software stellen wij diverse middelen ter beschikking waaronder een instructiekaart voor de snelle berekening.

Release 2.1.0

In release 2.1.0 is bij Scenario arbeidsongeschiktheid een koppeling met Moneyview opgenomen voor het maken van een productvergelijking. Ook is de functionaliteit Scenario rentewijziging toegevoegd om een rentescenario in te voeren.

Release 2.0
Bekijk het filmpje om kennis te maken met de uitgebreide functionaliteit van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Wil je een korte uitleg over deze release, bekijk de Quick Start Guide.

Release- en instructiefilmpjes
Bekijk de diverse release- en instructiefilmpjes van Scenario Advies.

Helpfunctie
Tijdens het gebruik van Scenario Advies heb je ook de beschikking over een uitgebreide helpfunctie via de functietoets F1. Of maak gebruik van onze uitgebreide kennisbank via de knop met het Vraagteken in Scenario Advies.

Servicedesk
Mochten met de bovenstaande middelen je vragen nog niet beantwoorden, neem dan contact op met onze service desk:

  • de Online Service (De kennisbank te benaderen via de knop met het vraagteken),
  • inloggen via de Customer Support Portal 
  • telefoon: 088 247 247 2 (€ 0,10 per minuut)

Starten met Scenario Assurantie

Je kunt de installatie zelf doen of door jouw systeembeheerder laten uitvoeren, afhankelijk van het systeem. Controleer eerst of je systeem voldoet aan de systeemeisen voordat je start met de installatie. Download de uitgebreide systeemeisen.

Installatie van Scenario Assurantie

Werken met Scenario Assurantie

Om je na de installatie van de software goed op weg te helpen met het werken met de software stellen wij diverse middelen ter beschikking.

Online handboek
Nadat je de installatie succesvol heeft uitgevoerd, adviseren wij je om de volgende hoofdstukken van het Online Handboek door te nemen.

  • Algemene informatie > Algemeen
  • Inrichting en algemeen beheer van Dias

Het Online Handboek kun je starten vanuit Dias via Help > groep Help > Online handboek. Het handboek wordt in je standaard browser geopend.

Online Service
Vanuit Scenario Assurantie kunt je via de Online Serviceknop [knop met vraagteken] rechtstreeks online ondersteuning inroepen. Hier vind je de Frequently Asked Questions (FAQ) met antwoorden op de meeste 1e- en 2e- lijnsmeldingen.

Servicedesk
Mochten de bovenstaande middelen je vragen niet beantwoorden, neem dan contact op met de servicedesk:

  • de Online Service (De kennisbank te benaderen via de knop met het vraagteken),
  • inloggen via de Customer Support Portal
  • telefoon: 088 247 2472 (€ 0,10 per minuut)

Servicekaders
We bieden je service op maat: er is een breed pakket aan standaard ondersteuning en je kunt een beroep doen op gerichte aanvullende ondersteuning. 
Lees de servicekaders voor onze dienstverlening.