Unit4

Starten met Unit4 Scenario

Om goed te werken met Scenario Advies (voorheen Efdece) en Scenario Assurantie (voorheen Dias) informeren wij u graag over de voorbereidingen, de installatie en het werken met de software. Op deze pagina leest u meer over de te nemen stappen om goed te starten met Scenario Advies en Scenario Assurantie.

 

Starten met Scenario Advies

Starten met Scenario Assurantie

 

Starten met Scenario Advies

Is uw systeem geschikt voor Scenario Advies? Voordat u start met de installatie van de software controleert u eerst of uw systeem voldoet aan de systeemeisen. Download de uitgebreide systeemeisen voor Scenario Advies.

Installatie

  • In de installatiehandleiding leest u hoe u Scenario Advies installeert.
  • Bent u klant en gebruikt u momenteel Efdece? Of heeft u onlangs Scenario Advies afgenomen? Installeer de software (versie 2.6.0). U doorloopt een installatie wizard en volgt de stappen. ‘Indien u nog werkt met een versie van Scenario Advies die ouder is dan 2.4.0 dient u eerst deze versie te installeren. Installeer de software.

Werken met Scenario Advies

Om u na de installatie van de software goed op weg te helpen met het werken met de software stellen wij u diverse middelen ter beschikking waaronder een instructiekaart voor de snelle berekening.

Release 2.1.0

In release 2.1.0 is bij Scenario arbeidsongeschiktheid een koppeling met Moneyview opgenomen voor het maken van een productvergelijking. Ook is de functionaliteit Scenario rentewijziging toegevoegd om een rentescenario in te voeren.

Release 2.0
Bekijk het filmpje om kennis te maken met de uitgebreide functionaliteit van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. WIlt u een korte uitleg over deze release, bekijk de Quick Start Guide.

Release- en instructiefilmpjes
Bekijk de diverse release- en instructiefilmpjes van Scenario Advies.

Helpfunctie
Tijdens het gebruik van Scenario Advies heeft u ook de beschikking over een uitgebreide helpfunctie via de functietoets F1. Ook kunt u gebruik maken van onze uitgebreide kennisbank via de knop met het Vraagteken in Scenario Advies.

Servicedesk
Mochten met de bovenstaande middelen uw vragen nog niet beantwoord zijn, dan kunt u onze servicedesk benaderen:

  • de Online Service (De kennisbank te benaderen via de knop met het vraagteken),
  • e-mail: servicedesk.fi@unit4.com
  • telefoon: 0900 - 202 50 82 (€ 0,10 per minuut)

Starten met Scenario Assurantie

U kunt de installatie zelf doen of door uw systeembeheerder laten uitvoeren, afhankelijk van uw systeem. Voordat u start met de installatie controleert u eerst of uw systeem voldoet aan de systeemeisen. Download de uitgebreide systeemeisen.

Installatie van Scenario Assurantie

Werken met Scenario Assurantie

Om u na de installatie van de software goed op weg te helpen met het werken met de software stellen wij u diverse middelen ter beschikking.

Online handboek
Nadat u de installatie succesvol heeft uitgevoerd, adviseren wij u om de volgende hoofdstukken van het Online Handboek door te nemen.

  • Algemene informatie > Algemeen
  • Inrichting en algemeen beheer van Dias

Het Online Handboek start u vanuit Dias via Help > groep Help > Online handboek. Het handboek wordt in uw standaard browser geopend.

Online Service
Vanuit Scenario Assurantie kunt u via de Online Serviceknop [knop met vraagteken] rechtstreeks online ondersteuning inroepen. U vindt hier de Frequently Asked Questions (FAQ) met antwoorden op de meeste 1e- en 2e- lijnsmeldingen.

Servicedesk
Mochten met de bovenstaande middelen uw vragen nog niet beantwoord zijn, dan kunt u onze servicedesk benaderen:

  • de Online Service (De kennisbank te benaderen via de knop met het vraagteken),
  • e-mail: servicedesk.fi@unit4.com
  • telefoon: 0900 - 202 50 82 (€ 0,10 per minuut)

Servicekaders
We bieden u service op maat: er is een breed pakket aan standaard ondersteuning en u kunt een beroep doen op gerichte aanvullende ondersteuning. 
Lees de servicekaders voor onze dienstverlening aan u.