SaaS vs. On-Premise – hva er fordelene? | Unit4
Skip to main content
Man looking excited as he looks at his laptop screen

SaaS vs. On-Premise – hva er fordelene?

fra  august 12, 2021 | 3 min lesetid

Når du ønsker å erstatte gamle ERP-systemer med mer moderne plattformer, kommer du sannsynligvis til å stille deg selv et avgjørende spørsmål: Skal vi forbli on-premise, eller skal vi flytte til skyen?

SaaS-løsninger har en helt annen tilnærming til bedriftsprogramvare med ulike fordeler og utfordringer.

La oss se på noen av de viktigste fordelene med SaaS ERP-plattformer som er beskrevet i Forresters nyeste rapport: Quantifying the Business Value of SaaS DOP Investments

«SaaS er vanligvis bedre enn on-premise når du ser på den samlede forretningsverdien»

Forrester vurderte de viktigste driverne av fordeler, kostnader og risikoer for en organisasjon som går fra on-premise ERP til SaaS.

Det er vanskelig for on-premise alternativene å måle seg i områder som innovasjon, smidighet og brukervennlighet.

SaaS tilbyr mer potensial for innovasjon og smidighet enn on-premise apper

Når vi ser på hovedgrunnene til at bedrifter bestemmer seg for å bruke SaaS, ser vi et tydelig mønster:

Image showing that improved business agility had a 28% response on important benefits in the Forrecter Analytics Global Business Technographics Software survey on 2019

Det er et tett løp, men smidighet og innovasjon rettferdiggjør kostnadene. (Du legger kanskje også merke til at de andre fordelene som rangerer høyt, også er relatert til smidighets- og innovasjonsforbedringer.)

SaaS-plattformer har fordeler på flere områder som gjør dem til det åpenbare valget for enhver organisasjon som ønsker å styrke innovasjon og smidighet:

Raskere implementering. En SaaS-implementeringer basert på standard løsninger og best practice går vesentlige raskere enn å implementere en typisk, «on-premise installasjon.». Dette gir kunden en raskere nytteverdi av sin investering.

Hyppige automatiske oppdateringer. SaaS-plattformer oppgraderes automatisk av leverandøren uten behov for nedetid eller omfattende planlegging.

Brukere får den nyeste versjonen og lovbestemte oppdateringer så snart de er tilgjengelige – med færre avbrudd og lavere kostnader.

Én enkelt driftsversjon. Fordi oppgraderinger administreres sentralt, bruker alle brukere av en SaaS-plattform samme versjon av verktøyene. Dette gjør det enklere å dele de beste framgangsmåtene, og til og med spesifikke tilnærminger og koder – mellom ansatte, partnere og kunder. Dette fremmer bedre samarbeid og raskere verdirealisering.

Rask skalerbarhet. SaaS-løsninger lar deg utvide raskt til nye aktiviteter, grupper eller regioner. De gir deg såpass høy fleksibilitet at noen løsninger også kan skaleres raskt ned etter hvert som behovet oppstår. Dette betyr at du ikke lenger må planlegge infrastrukturbehov – verktøyene dine kan nå vokse etter hvert som du trenger dem.

Gi mer til brukerne. SaaS har den unike kapasiteten til å aktivt involvere brukerne dine i teknologien ved å gi dem mulighet til å endre brukergrensesnittet, arbeidsflyten og rapporteringsmiljøer med enkle tilpasninger. Mange av SaaS ERPs største talspersoner er brukerne – for eksempel økonomi- og HR-ledere.

 

Hvordan kan vi opprette en business case som viser en relevant avkastningsberegning for organisasjonen vår?

1. Ta hensyn til størrelsen, mangfoldet og momentet til brukerpopulasjonene

Brukervennlighet er alltid viktig, men fordelene varierer avhengig av populasjonen. Organisasjoner med store, variable brukerpopulasjoner vil høste større fordeler fra det brukervennlige, intuitive designet til SaaS-løsninger.

2. Vurder hele verdien til oppgraderinger og innovasjoner

Nye løsninger som utvikler seg raskt, drar mest nytte av hyppige funksjonsforbedringer, i likhet med områder som sikkerhet og compliance. 

3. Vær klar til å omplassere ressurser basert på SaaS-erstatninger av gamle ERP-systemer

Hvis du har flere titalls eller hundrevis av ansatte som jobber med det gamle ERP-systemet, kan du sannsynligvis omfordele ansatte fra infrastruktur og maskinvare til innovasjon og vekstaktiviteter. Sørg for at du inkluderer endringer (og merverdi!) som dette din business case.

 

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om hvordan skybaserte ERP-plattformer kan endre måten organisasjonen jobber på, kan du sjekke ut vår skybaserte, nestegenerasjons løsning; ERPx.

Du kan også få tilgang til den fullstendige Forrester-rapporten “Quantifying The Business Value Of SaaS DOP Investments” her og sammendraget her .

Sign up to see more like this

Hivkumar Gopolan - Chief Information Officer of Unit4

Shivkumar Gopalan

Shivkumar er en senior profesjonell med kjerneferdigheter innen digital transformasjon, og bringer en balanse mellom teknisk kunnskap og menneskelige ferdigheter til miljøet han jobber i. Med dyp erfaring i å samhandle med forretningsinteressenter, liker han å drive frem resultater, ikke bare programmer.

Mer fra Shivkumar Gopalan