Skip to main content

Nå mer enn noensinne har ansatte med hjemmekontor behov for en skybasert ERP-løsning

fra  februar 8, 2021 | 5 min lesetid

Kan de ansatte jobbe hjemmefra dersom alle systemer befinner seg i lokalene dine?

I over 50 prosent av virksomhetene vi har undersøkt, kan ikke de ansatte gjøre dette. Ikke så lenge de fortsatt er avhengige av utdaterte lokale ERP-løsninger. Mange bruker regnskapsprogrammer (54 prosent), finansprogrammer (54 prosent) og risikostyringsprogrammer (55 prosent) uten skybasert funksjonalitet.

Under en global pandemi har dette vist seg å være svært problematisk. Hvorfor? Uten en ERP-løsning i skyen vil ikke disse organisasjonene være i stand til å gi de ansatte verktøyet og støtten de trenger for å kunne gjøre jobben sin. De går også glipp av noen store fordeler som kunne ha vært avgjørende i løpet av denne tiden.

Men hvorfor betyr dette noe nå?

COVID-19 og hjemmekontor

COVID-19 har satt fart på behovet for hjemmekontor. I kjølvannet av den påtvungne nedstengningen på grunn av pandemien og de nåværende svingende restriksjonene i etterkant av nedstengningen, har mange mennesker blitt tvunget til å jobbe hjemmefra. Antallet personer som jobber hjemmefra er forsatt betydelig høyere enn tidligere, på tross av noen lettelser.

For mange organisasjoner har dette skapt et behov for enten fullt hjemmekontor, eller muligheten til å tilby alternativer som kombinerer arbeid hjemmefra og på kontoret. Problemet er at ikke alle selskaper har muligheten til å gjøre dette for øyeblikket.

Hos 75 prosent av de som deltok i undersøkelsen, jobbet mellom 51 og 100 prosent av de ansatte eksternt. 84 prosent var enige i at bruken av hjemmekontor i høy grad hadde økt i organisasjonen deres på grunn av pandemien. Og nesten alle (85 prosent) forsto at hjemmekontor er her for å bli, selv etter at alle distanseringstiltakene er borte.

En ny måte og tenke og jobbe på

Unit4 sitt verdigrunnlag er basert på å sette mennesket i sentrum. Både for løsninger og ansatte. Vår ferd mot noe nytt og bedre fokuserer sterkt på nye måter å tenke på, nye arbeidsmåter og nye måter som påvirker en bedre normal. Pandemien har akselerert dette, og vi har startet med en øvelse for å definere hvordan det vil være å jobbe hos Unit4 etterhvert som ting vender tilbake til normalen. Vi samler sammen alt det positive for å skape et bedre og mer fleksibelt arbeidsmiljø. Hvorfor er dette viktig? Målet er å definere klart og tydelig hvordan Unit4 vil jobbe fremover.

Selv før undersøkelsen, vurderte vi grunnlaget for ansatte som returnerer til kontoret. Det viktigste for oss var å basere alle returer på hvor viktig det er å være på et kontor. Det menneskeorienterte synet var at dersom arbeidet ikke krever at de ansatte er på et kontor, vil vi ikke be dem om å delta. Dette betyr at systemene våre, akkurat som ditt, måtte kunne støtte dette.

Det var dette vi ønsket å få en forståelse for i denne undersøkelsen. Hvordan blir organisasjoner og ansatte påvirket av hjemmekontor? Og hvilken rolle spiller skyen i å gjøre dette mulig.

Hva kan de ansatte få fra en skybasert ERP-løsning som de ikke får gjennom lokale løsninger?

Den tradisjonelle, lokale ERP-modellen fungerer så lenge alle befinner seg på kontoret. I det øyeblikket de ansatte begynner å bevege seg rundt, blir alt mer komplisert.

Skybasert ERP løser dette. Og det gir en fleksibilitet og allsidig tilgang som mer tradisjonelle løsninger for fjerntilgang – som er nødt til å gå gjennom bedriftsnettverket – ikke kan. Dette betyr at de ansatte kan få tilgang til skybaserte tjenester fra hvor som helst, på alle enheter, med kun en internett-tilkobling. Så snart disse løsningene er oppe og går er det ikke behov for noe annet.

Men er dette den eneste fordelen?

Fordeler med skybasert ERP-løsning

For å finne ut av dette snakket vi med organisasjoner som allerede bruker skybasert ERP for å se hvilke fordeler, om noen, organisasjonene og de ansatte høster fra dette.

De store funnene var fascinerende. For de fleste (48 prosent) var den største fordelen enklere hjemmekontor for de ansatte, men dette var ikke den eneste. Andre betydelige fordeler inkluderer økt skalerbarhet (36 prosent), forbedret produktivitet (35 prosent) og reduksjon i driftskostnadene (35 prosent). For å lese den fullstendige listen over fordeler, kan du laste ned rapporten her.

Når nærmere halvparten av organisasjonene drar nytte av hjemmekontor, blir forholdet mellom hjemmekontor og skyen kritisk. Den forbedrede produktiviteten mange har funnet er også lenket direkte til dette punktet. Ansatte som jobber hjemmefra har verktøyene og tiden de trenger til å gjøre mer enn noen gang tidligere.

Det er enda mer interessant å se på hvor mange som drar nytte av forbedret skalerbarhet når de bruker nettsky-ERP, sammenlignet med lokale løsninger. Skalering av lokal ERP vil sannsynligvis være arbeidsintensivt, potensielt risikofylt og nesten helst sikkert kostbart. Skytjenestenes mulighet til å oppgraderes (eller nedgraderes) nesten umiddelbart i tråd med behovene til bedriftene, har vært viktig for veksten.

Oppsummering

Hjemmekontor er nå i mange bransjer i høy grad normen. Hos tre fjerdedeler av deltagerne i undersøkelsen jobbet de ansatte eksternt, og 84 prosent sa at bruken av hjemmekontor i bedriften hadde økt i høy grad på grunn av pandemien. Veldig få tror at arbeidslivet kommer til å gå tilbake til normalen før COVID.

Hvor viktig eksternarbeid kan være, ses i fordelene bedriftene opplever med skybasert ERP, sammen med økt produktivitet og skalerbarhet. Mange hadde også fordeler av reduserte kapital- og driftskostnader. Mens de ansatte hadde fordeler av større fleksibilitet og frihet.

Det kommer til å ta flere år før den fulle effekten av COVID-19 på den sosialøkonomiske siden kan forstås fullt ut. Virksomhetene som overlever vil være de som fokuserer på behovene til de ansatte, og som utvikler løsninger ved hjelp av skybaserte ERP-løsninger som har gjort dem smidige og i stand til å skalere driften etter behov.

Ditt ERP vil bli applikasjonen som driver virksomheten din. Uten det kan ikke bedrifter fungere. Levering av ERP via skyen er den mest effektive, skalerbare og kostnadseffektive måten å drive på. Det muliggjør og driver eksternt arbeid, og den påfølgende forbedrede produktiviteten som du trenger nå og i fremtiden. Tradisjonell ERP levert via lokal infrastruktur ble designet for en annen tid. Og den er vanskelig å justere til virkeligheten i en verden etter pandemien.

For å oppdage alle utfordringer og fordeler med implementering av skybasert ERP, kan du lese rapporten «What COVID-19 can teach us about crises and cloud-based ERP» her.

Sign up to see more like this

Image of Lisa Dodman - Chief People Officer at Unit4

Lisa Dodman

Unit4 Chief People Success Officer

Lisa har tilbrakt 25 år i HR globalt i generelle roller, og 18 år i programvarebransjen, hovedsakelig i ERP- og PLM-organisasjoner. Lisa er vant til å definere strategi og lede virksomhetstransformasjoner. Hun har hatt en avgjørende betydning siden hun begynte i Unit4 i 2015, i å refokusere virksomheten på talentfremming, lederutvikling, millennium-ansettelser og -engasjement

Mer fra Lisa Dodman