Blogg
Kirsti Omberg og Elisabeth Fjeld, begge fra styret i Unit4 Brukerforening, på scenen på Unit4 Bruekrkonferanse 2015

Nettverksgrupper i Unit4 Brukerforening

Skrevet av  Børre Rødal

Unit4 (Agresso) Brukerforening har allerede etablert tre nettverksgrupper og nå er en fjerde i ferd med å ble en realitet. Idéen med gruppene er å dele kunnskap. Ikke bare om Unit4 programvare, men også om faglige spørsmål, tolkning av regelverk og løsninger på praktiske problemstillinger. 

– Brukere av Agresso programvare representerer en enorm kunnskapsbase, sier Kirsti Omberg, leder i Brukerforeningen. – Den kunnskapsbasen ønsker vi å gjøre tilgjengelig.

Flere fagfelt

Så langt har Brukerforeningen operative nettverksgrupper innen Lønn/HR, eHandel og Systemadministrasjon. Nye grupper dannes på bakgrunn av innmeldt interesse, og nå er også en Økonomi-gruppe i ferd med å bli etablert.

Verdien av å delta

- Jeg er selv deltaker i nettverksgruppen for Lønn/HR, forteller Kirsti Omberg. - Det opplever jeg som svært nyttig. Nettverksgruppen representerer et bredt faglig fora, hvor jeg kan engasjere meg i det som er aktuelt i min egen arbeidssituasjon. Det handler altså om mye mer enn tastetrykk og oppsett i Unit4 Business World (Agresso).

– I løpet av det siste året har naturligvis a-meldingen vært et sentralt tema innen Lønn/HR. Å få diskutert a-meldingen og andre faglige spørsmål med likesinnede, er både lærerikt og betryggende. Det kan dreie seg om tolkning av regelverket, praktiske løsninger på konkrete spørsmål, interne rutiner, arbeidsprosesser og alternative måter å gjøre ting på. Det er fort gjort å bli bundet opp i vante mønstre. Andres idéer og løsninger kan av og til være en skikkelig aha-opplevelse. Gjennom nettverksgruppen har jeg også fått faglige kontakter som gjør det mulig å utveklse erfaringer på individuelt nivå. Det kan for eksempel være tips om hva en bør være oppmerksom på i forbindelse med innføring av en ny modul, og en ærlig presentasjon av fordeler og ulemper.

Kirsti Omberg understreker også betydningen av at brukerne gjennom nettverksgruppene får en sterkere stemme overfor Unit4 som leverandør.

– Hvis jeg sitter alene og sliter med mangelfull funksjonalitet i programvaren, er det lite trolig at leverandøren legger stor vekt på å gjøre noe raskt med det. Men når det er ti virksomheter som sliter med det samme, er det vesentlig lettere å få gehør.

Kommunikasjon og møteform

Nettverksgruppene har frem til i dag brukt epost som kommunikasjonskanal. Alle deltakerne får møteinnkalling og invitasjon til å melde inn tema man ønsker å ta opp eller få diskutert. Deretter blir agendaen distribuert sammen med saksliste. Vi ser på mulighetene for å ha en felles base hvor deltagerne kan diskutere, legge inn problemstillinger og distribuere dokumenter. Møtene har hittil blitt holdt i lokalene til Unit4 i Oslo.

– Møtedeltakelsen er naturligvis helt frivillig. En deltar på de møtene en selv vurderer som nyttige og interessante, sier Omberg. – Vi ser også at det kan bli aktuelt å gjennomføre møtene på andre måter enn å måtte møte opp fysisk. Ved å benytte nettbaserte løsninger vil det bli enklere for brukere i hele landet å delta.

Nettverksgrupper på Brukerkonferansen 

– Vi oppfordrer alle virksomheter til å delta både i nettverksgruppene og på den årlige brukerkonferansen og fagdagen , sier Kirsti Omberg. – Det er et stort potensiale i å dele kunnskap slik nettverksgruppene inviterer til. Det gjør dem til nyttige og verdifulle fagfora. Mye fungerer bra allerede – og bedre skal det bli!


Slik blir du med i en nettverksgruppe

Hvis du ønsker å bli med i en nettverksgruppe sender du ganske enkelt en epost til post@unit4brukerforening.no og forteller hvilken gruppe du ønsker å delta i.


Om Agresso Brukerforening

Agresso Brukerforening er en selvstendig og uavhengig interesseorganisasjon for virksomheter som bruker programvaren Unit4 Business World (Agresso). Medlemsskapet koster kr. 2.500,- pr år pr virksomhet.

Medlemsskap i Agresso Brukerforening gir din virksomhet:

  • reduserte deltakeravgifter ved arrangementer i regi av Brukerforeningen. (kr. 1.000,- i reduksjon v/årets Brukerkonferanse) 
  • delaktighet i prioriteringen av endringsønsker innmeldt til Unit4 Agresso

Agresso Brukerforening har som formål:

  • å fremme erfaringsutveksling mellom brukere av Agresso
  • å fremme ønsker om videreutvikling av Agresso programvare
  • å fremme brukernes interesser mht: supporttjenester, konsulentbistand, kvalitetssikring av nye versjoner og brukerdokumentasjon mm.

Les mer om Unit4 Brukerforening

Børre Rødal, PR og event manager, Unit4 Nordic

Børre Rødal

Børre Rødal er Nordic PR & Event Manager i Unit4. Han har jobbet i Unit4 (Agresso) siden 1999, har vært markedssjef i Norge i en årrekke.

Følg meg på linkedin