Unit4
Blogg
Shared services kan bidra til at du bruker mindre tid på regnskapsoppgaver og mer tid på å jobbe strategisk og være den moderne CFO-en du skal være i ledergruppen. (Foto: Shutterstock)

Hvorfor skal min bedrift bruke Shared Services?

Skrevet av  Terje Angeltveit

En arbeidshverdag som preges av stadige omstillinger, skaper også behov for å redusere usikkerhet og skape forutsigbarhet. For en CFO i en større virksomhet krever det oppdatert informasjon, slik at du raskt kan danne deg et helhetsbilde og ta de riktige beslutningene. Kort sagt: drive økonomistyring. Men det blir en stadig vanskeligere jobb å innfri informasjonsbehovet med manuell datafangst og regneark på kryss og tvers mellom avdelingene.

Joda, vi tok i bruk Shared Services for mange år siden. Økonomifunksjoner og kompetanse ble samlet, men verktøyene klarte ikke helt å imøtekomme det økende informasjonsbehovet. Du kjenner deg kanskje igjen hvis jeg snakker om den stressende smerten når andre i ledergruppa med knapp frist ber deg sammenstille en oversikt som krever data fra flere avdelinger?


Last ned elektronisk guide med tips og trender om Shared Services


Shared Services strategi

Du skal jo jobbe som CFO, en strategisk leder som ser det store bildet og utviklingstrekkene fremover. I praksis blir det litt for mange oppgaver som operativ regnskapssjef. Hvorfor har det blitt sånn?

Shared Services er som kjent ikke et nytt konsept, men mye har skjedd siden man begynte å samle oppgaver og kompetanse. Den gangen lå det vel ikke den helt klare strategien bak prosessen, og teknologien var ikke så moden på områder som for eksempel automatisering. I årene etter har bedriften vokst ytterligere - ikke kun organisk. Og med fusjoner og oppkjøp kommer det ikke bare nye kloke hoder med verdifull kunnskap og kompetanse; ofte drar de med seg sine egne administrative IT-løsninger, som ikke uten videre fungerer problemfritt sammen med de eksisterende systemene. Etter hvert har det ballet på seg med datakilder, mens metodene og rutinene ikke har utviklet seg til å takle et økende behov for å hente inn stadig mer data på stadig kortere tid. Og ikke minst vet vi hva som kreves av tallknusing for en styrerapportering.

Systemstøtte

Hvis du er del av en stor virksomhet og ikke har hatt noe forhold til Shared Services før, kjenner du også til disse plagene – trolig enda sterkere. En god smertedemper er å legge en ny strategi for et oppgradert Shared Services-senter med en ny teknologimotor i bunn som takler dynamikken dere opplever i en moderne stor bedrift. For det er ikke lett å innfri ønsket om mobile løsninger hvis kjernesystemet for de sentrale back-office funksjonene, for eksempel regnskap og lønn, ligger i en stormaskin som er tung og treg å «skru på». Dette bør ikke være en stor utfordring dersom man har et moderne ERP-system.

Strategisk CFO

Men vi snakker jo ikke primært om å legge til rette for toppsjefens sofa-behov. Poenget er å få på plass det verktøyet du trenger i dag - og som tåler å være med på utviklingen fremover. Da kan en løsning være å samle kompetanse og økonomiske funksjoner på toppen av en teknologi som gjør mer enn å la deg tygge på excel-data. Da kan du bruke mindre tid på regnskapsoppgaver og mer tid på å jobbe strategisk som den moderne CFO-en du skal være i ledergruppen.

Terje Angeltveit, Sales Manager, Unit4 AS

Terje Angeltveit

Terje Angeltveit fokuserer på hvordan virksomheter kan vokse og realisere sine mål gjennom å kombinere endringsledelse og moderne teknologi. Terje mener alt for mange selskaper ikke benytter mulighetene i moderne forretningssystemer til å understøtte selskapets strategi. 

Følg meg på linkedin