Unit4
Blogg
Foto av mann som smiler bredt

ERP: Når er det lønnsomt med Shared Services?

Skrevet av  Terje Angeltveit

Det finnes ingen opplagte fasitsvar på når det vil lønne seg med Shared Services, men virksomheter med konsernstruktur kan forholdsvis raskt gjøre god butikk av en slik omlegging.

Hvis du vurderer lønnsomheten av å ta i bruk eller modernisere Shared Services-funksjoner, kan det være hensiktsmessig å starte med å se på virksomhetens struktur. Normalt ser man en konsernstruktur, der virksomheten består av flere ulike selskaper. Typiske aktører er entreprenører, mediehus og eiendomsselskaper med flere juridiske enheter.

Konsern med et mindre antall selskaper, men mange autonome divisjoner, har også nytte av å samle ERP-oppgavene i et Shared Services-senter. Et eksempel er Telenor, som jobber med både bredbånd, mobil og fasttelefoni. Her er det snakk om ganske ulike tjenester, mens alle enhetene har behov for en rekke administrative tjenester som konsernet har valgt å samkjøre.


Last ned e-boken om Shared Services og få innspill om å samle ressurser og kompetanse for å kutte kostnader og øke servicegraden.


Må ikke være så stor

Du bør ikke hoppe av her, selv om du syns det er litt drøyt å sammenligne din bedrift med Telenor. Det finnes andre eksempler. For et mindre børsnotert selskap med 200 ansatte har det vist seg å være både nyttig og lønnsomt å samle økonomi, lønn, regnskap og ditto i ett senter. Utgangspunktet for denne virksomheten var 15 forskjellige bedrifter rundt om i landet fra Tromsø til Oslo, med høyst ulike løsninger for oppgaver innen ERP. Hovedkontoret til det nye sammensatte selskapet ble lagt til Oslo, mens ERP-tjenestene ble lagt til et Shared Services-senter på Fagernes. Her var det enklere å finne stabil kompetanse til en rimeligere penge enn i hovedstaden. Det ble etablert et faglig miljø, enhetlig praksis og forenkling av rutiner. Gevinster i form av høyere kvalitet og økt lønnsomhet kom raskt til syne.
Uten å kunne gi noe eksakt fasitsvar, kan vi slå fast at en viss størrelse og kompleksitet er nødvendig for at Shared Services skal være lønnsomt. Men virksomheten trenger altså ikke ha 1000 personer på lønningslisten.

Tenk kompetanse og kvalitet

Vi kommer ikke utenom at lønnsomheten handler om jakten på å kutte kostnader. Da er det i mange tilfeller snakk om å redusere antall medarbeidere og leverandører, effektivisere support- og vedlikeholdsavtaler samt sanere systemer. Selvsagt må bedriften håndtere de menneskelige konsekvensene av en konsolidering, men ikke gjør overtallige til et hovedfokus i prosessen. Lag heller en god plan for hvordan overtallige skal behandles på en ryddig og redelig måte og legg vekt på å dokumentere gevinstene av høyere kompetanse og bedre kvalitet på tjenestene. Når bedre økonomistyring gir økt lønnsomhet, bidrar dette også til sikrere arbeidsplasser.

Kvalitetsbevisst

Å ha et Shared Services-senter kan ha en oppdragende og oppstrammende effekt på virksomheten som helhet. Ved å innføre strammere forretningsprosesser, beskrive tydelige og felles rutiner, tilby gode rapporter og gi enklere tilgang til nyttig informasjon kan Shared Services bidra til høyere kvalitetsbevissthet i hele virksomheten. Ved etablering av et Shared Services-senter er økt kvalitetsbevissthet både en forutsetning for å lykkes og en betydelig gevinst av god implementering.

Forberedelser

Gode forberedelser er en grunnleggende forutsetning for å lykkes med innføring av Shared Services. Det handler ikke bare om å dokumentere økonomiske gevinster, men like mye om å forberede og motivere organisasjonen for de endringene som følger med - og tilby riktig informasjon og opplæring til alle involverte parter.

Terje Angeltveit, Sales Manager, Unit4 AS

Terje Angeltveit

Terje Angeltveit fokuserer på hvordan virksomheter kan vokse og realisere sine mål gjennom å kombinere endringsledelse og moderne teknologi. Terje mener alt for mange selskaper ikke benytter mulighetene i moderne forretningssystemer til å understøtte selskapets strategi. 

Følg meg på linkedin