Unit4
Blogg
Puslespillbrikker på et bord - illustrerer Shared Services.

Hva er Shared Services?

Skrevet av  Terje Angeltveit

Shared Services er en forretningsmodell der en egen forretningsenhet leverer fellestjenester til virksomheten. Formålet er effektivisering gjennom reduserte kostnader og/eller høyere tjenestekvalitet.  

Filosofien bak Shared Services tar utgangspunkt i at det kan etableres et sett beste praksis-forretningsprosesser og systemstøtte (f.eks. ERP) som kombinert leverer tjenester av høy kvalitet til lavest mulige kostnader internt i virksomheten.  

Mer enn ERP

Shared Services-senter er for mange et alternativ til outsourcing, lean, reengineering eller andre organisatoriske grep toppledelsen initierer for å gjenvinne kontroll på kostnads- og kvalitetsutviklingen i virksomheten.

Shared Services etableres i de tilfeller der flere forretningsenheter kan benytte en felles tjeneste. Blant de hyppigst forekommende områdene finner vi lønn, regnskap, HR, jus, facility management og IT.

Følgende kjennetegner et Shared Services-senter:

 • Etableres om organisatoriske enheter som opererer med fullt ansvar for P&L
 • Utfører både oppgaver som er typisk standardiserte (f.eks. lønnsutbetalinger) og kunnskapsbaserte og lite standardiserte oppgaver, som juridisk bistand
 • Har fullt arbeidsgiveransvar for egne ansatte
 • Det forhandles leveransekontrakter med de andre forretningsenhetene i konsernet

Last ned e-boken for å lære mer om hvordan Shared Services kan samle ressurser og kompetanse for å kutte kostnader og øke servicegraden. 


Ikke sentralisering!

Det er ofte forvirringer mellom hva som skiller Shared Services og sentraliserte tjenester. Shared Services er ikke et annet begrep på sentralisering.  Selv om etablering av et SSS kan ligne sentralisering, skiller de to konseptene seg på noen viktige områder:

Shared Services-senter

Sentralisering

 • Fokus på forretningsbehovene til interne kunder som divisjoner eller avdelinger
 • Tjenestefokus bestemmes etter forhandlinger basert på kundebehov
 • Lokalisering bestemmes ut fra hva som best tjener kundebehov
 • Shared Services-senteret har alt ansvar for både kostnader og kvalitet på leverte tjenester
 • Det benyttes SLA for å måle tjenesteutførelse
 • Hovedkontoret dominerer kravsettingen
 • Tjenestene standardiseres uavhengig av lokale forretningsbehov
 • Tjenestene legges som oftest til hovedkontoret
 • Tjenesteleverandørene har ikke ansvar for kostnader og kvalitet
 • Resultatene måles på budsjett og mot konsernets mål
 • Kan gjerne sammenlignes med samlokalisering

Hvilke virksomheter benytter seg av Shared Services?

Konsolidering av tjenester på denne måten er utbredt i både offentlig og privat sektor.
Blant norske virksomheter finner vi selskaper som Rema 1000, Schibsted, Skanska, AF Gruppen og Bergen kommune.

 

Terje Angeltveit, Sales Manager, Unit4 AS

Terje Angeltveit

Terje Angeltveit fokuserer på hvordan virksomheter kan vokse og realisere sine mål gjennom å kombinere endringsledelse og moderne teknologi. Terje mener alt for mange selskaper ikke benytter mulighetene i moderne forretningssystemer til å understøtte selskapets strategi. 

Følg meg på linkedin