Unit4
Blogg
Portrett av Øyvind Skarelven hos Unit4

Slik kan eiendomsbransjen bli mer effektiv, kundevennlig og grønn

Skrevet av  Øyvind Skarelven

Hvorfor ha forskjellige systemer for fakturering, vedlikehold, utleie, strømbetalinger og administrasjon? Et umoderne og upålitelig system kan være årsaken til at du taper penger og får misfornøyde leietakere.

Fire utviklingstrekk

Alle som driver med utleie og forvaltning av en eiendomsportefølje eller næringseiendom møter de samme utfordringene. Fire tydelige utviklingstrekk i eiendomsbransjen er mer miljøbevissthet, sterkere fokus på lavere driftsutgifter, større grad av globalisering og krav om mer digitale og automatiserte prosesser. Med pan-nordiske og komplekse strukturer, skal firmaer håndtere regnskapsføring og rapporteringer på tvers av bedriftsenheter og landegrenser. Da må systemene henge med. 

Digitaliserte prosesser

Med kompliserte systemer og manuell fakturering skjer det ofte feil og misforståelser. Kontrakter løper ut, leieinntekter går i glemmeboka og man mister både penger og tillit hos alle de involverte. Komplekse bedriftsstrukturer som skal overleve i dagens marked, er tjent med skreddersydde og brukervennlige totalløsninger som kan håndtere alle behovene i ett system. Da kan man unngå mye hodepine og tapte inntekter. Standardiserte, automatiserte og digitaliserte prosesser er det som må til for å imøtekomme kravene fra den norske eiendomsbransjen om sikkert vedlikehold, god kontroll på kostandene og ikke minst miljøfokus. 

Du som driver med utleie

– hadde det ikke vært enkelt om du kunne fakturere strøm adskilt fra selve leien, slik at leietaker selv kan påvirke forbruk og kostnader? Hva med en egen leietakerportal som effektiviserer og forenkler kommunikasjon mellom deg og leietakerne? Digitale leiekontrakter? Eller en digitalisert og automatisert faktureringsprosess som sikrer punktlighet i partenes økonomiske forhold og digitale løsninger for oppsigelse og signering av nye leiekontrakter?

Vi vet at du ønsker å redusere tiden du bruker på administrasjon, og ønsker å sikre raskere gjennomføringsevne og mindre svinntid mellom oppsigelse og inngåelse av nye kontrakter. Vi vet også at eiendomsbransjen trenger å maksimere profitt ved å holde på leietakere. Både utleiere og leietakere ønsker pålitelig og korrekt informasjon, god sikkerhet og god oversikt.

Ta et steg tilbake og ta en titt på alle de forskjellige systemene du har for å håndtere de forskjellige oppgavene. På tide å pusse opp administrasjonssystemet?

 


Les om Unit4 Property Management for eiendomsforvaltning
 


Øyvind Skarelven, Partner Manager, Unit4

Øyvind Skarelven

Øyvind Skarelven har vært i Unit4 siden 2006 og har lang erfaring innen rådgiving, produkt, løsningssalg og partnerarbeid. I dag jobber han med forretningsutvikling og partnere i Norge og på Island. Han har dyp interesse for hvordan teknologi kan forenkle arbeidsprosesser og hverdagen for bedrifter og enkeltpersoner, og slår gjerne også av en prat om fotball dersom det skulle være aktuelt.   

Følg meg på linkedin