Unit4
Blogg
Illustrasjon av robot

"Smart Digital Transformasjon" oppsummert

Skrevet av  Børre Rødal

I slutten av oktober inviterte vi til seminaret «Smart Digital Transformasjon» - #digiSMARTisering - for å markere lanseringen av Unit4 Business World On! som er den nye versjonen av Unit4 Business World (tidligere Agresso).

Det faglige innholdet ble presentert av Jo Mortensen IT-direktør i Skanska Norge, Henrik Høst Dir SMS&P i Microsoft Norge, Trygve Lønn Head of Presale i Unit4 Nordic og Thomas Staven, Product Strategist Unit4.

Skanska har satt strøm på flere prosesser

Trygve Lønn og Jo Mortensen IT-direktør Jo Mortensen ble utfordret til å fortelle om Skanska Norges status med hensyn til digitale prosesser. Han forklarte at Skanska Norge har benyttet løsninger fra Unit4 helt siden 1999. Gjennom dette samarbeidet har de fornyet seg på flere områder. Skanska har revitalisert flere administrative prosesser knyttet til prosjektene sine. Mortensen trakk frem innkjøpsprosessen i forbindelse med et byggeprosjekt som eksempel. Likevel uttrykte han at både de og bransjen forøvrig har en lang vei å gå for å utnytte mulighetene i ny teknologi. Det gjelder både digitalisering av administrative prosesser og digitale løsninger som kan endre arbeidsprosessene på selve byggeplassene. Som eksempel på det siste, viste Mortensen en robot de nå tester ut for å bore hull i tak. Den får ikke skulder- og nakkeskader, jobber raskere og kan slippes inn i bygget tidligere enn selskapets ansatte. Fordelene er åpenbare. 

Med henvisning til deres fokus på å forbedre ulike prosesser knyttet til prosjekter, understreket Mortensen avslutningsvis at gullet i bygg- og anleggsbransjen er prosjektene. Det er der verdiskapningen skjer. Jo mer effektivt prosjektene kan planlegges og gjennomføres, jo større er potensialet for å drive god butikk.

Referanseprosjekter

Trygve Lønn fra Unit4, fulgte opp med å presentere hvordan vi gjennom lanseringen av Unit4 Business World On! ikke bare vektlegger å digitalisere manuelle prosesser, men å utnytte potensialet i teknologien til å endre prosessene, slik at en jobber smartere. Med henvisning til et byggeprosjekt hos Skanska, nevnte han for eksempel bruk av referanseprosjekter. Systemet kan søke opp lignende gjennomførte prosjekter og utnytte datagrunnlaget i planleggingen av et nytt prosjekt. Unit4 Business World On! støtter også ulike roller i et prosjekt med bedre verktøy for å utføre sine oppgaver, ved å gjøre relevant informasjon tilgjengelig og presentere informasjonen på en oversiktlig og enkel måte.

- Vår utfordring er ikke å oversette manuelle rutiner til en digital prosess, men å tenke innovativt og skape en ny og smartere digital prosess, avsluttet Trygve Lønn.

Robuste digitale plattformer og produktivitet

Thomas Staven og Henrik Høst Henrik Høst, Dir SMS&P i Microsoft Norge innledet med å understreke at Microsoft har fokus på digitale plattformer (f.eks. Azure) og på produktivitet. Microsofts plattformer danner et fundament for software-leverandører som Unit4. Sikkerhet, analyse, maskinlæring og intelligent bruk av data er nøkkelord for utviklingsarbeidet som gjøres hos en av verdens største IT-giganter. Høst nevnte også konkrete eksempler på hvordan Microsoft har begynt å ta i bruk tale for å effektivisere operasjonelle prosesser.

Digitale assistenter

Sistemann på podiet var Thomas Staven fra Unit4 som – før han nevnte noe om strategier - innledet med å minne om at representanter for en «digital generasjon» allerede besitter viktige posisjoner i arbeidslivet. Det er personer som har nye og krevende forventninger til hvordan dataverktøy og programvare skal fungere. 

- Vi ønsker å bidra til at våre kunder oppleves som attraktive arbeidsgivere for unge og dyktige mennesker. Ett av våre tiltak er i så måte å erstatte et tradisjonelt brukergrensesnitt med en digital assistent, fortsatte han.

Deretter demonstrerte han hvordan han kommuniserer med sin digitale assistent Wanda via mobiltelefonen. Wanda hjelper Staven med å velge en ny laptop i et vareregister, sender rekvisisjonsforespørselen til hans sjef som umiddelbart behandler og godkjenner forespørselen via oppgavebehandler-app’en på mobiltelefonen. 

Veien videre

Unit4 bygger sine løsninger på en felles plattform hvor brukeren kan kommunisere med digitale assistenter (chatbots) ved å bruke naturlig språk. De digitale assistentene er viktige elementer i det vi kaller Self-driving software. I praksis blir løsningene til systemer og app’er som forutser, påminner og utfører oppgaver for brukerne på den aller enkleste måten. 

Du har kanskje hørt om digitale assistenter som Siri fra Apple og Cortana fra Microsoft? Eller kanskje at Google investerer i utvikling av kunstig intelligens og at selskaper som Tesla er nær sin visjon om selvkjørende biler. I realiteten er det snakk om maskiner som lærer. Noen programmeres i forkant, mens andre lærer av hver enkelt bruker. De beste gjør begge deler.

Hos Unit4 har denne typen løsninger vært i fokus lenge. Først internt, så eksternt gjennom visjonen om selvkjørende ERP. Nå er visjonen i ferd med å realiseres. Lanseringen av Business World On! er det virkelige startskuddet for Unit4 sin strategi og vei videre innen utvikling av digitale assistenter, chatbots, kunstig intelligens og maskinlæring. Etter hvert som brukerne selv erfarer hvordan løsningene på egenhånd tilpasser, forenkler og effektiviserer arbeidsprosesser, tror vi på et paradigmeskifte i ERP-markedet. Brukerne vil absorbere den nye teknologien og aldri se seg tilbake. Og Unit4 vil være ett av selskapene som leder an!


Webinar 28. november: Nyheter i Unit4 Business World On! 

Som lovet følger vi opp tematikken fra #digiSMARTisering med et webinar der vi går mer i detalj om hva siste versjon av Unit4 Business World On! inneholder. Dette webinaret er både for deg som var tilstede på Månefisken, og for deg som gikk glipp av det.

Meld deg på webinar


 

Børre Rødal, PR og event manager, Unit4 Nordic

Børre Rødal

Børre Rødal er Nordic PR & Event Manager i Unit4. Han har jobbet i Unit4 (Agresso) siden 1999, har vært markedssjef i Norge i en årrekke.

Følg meg på linkedin