Unit4
Blogg

Hvordan unngår du marginlekkasjer i prosjektene dine?

Skrevet av  Henk Jan Onstwedder

I min tidligere rolle som administrerende direktør i et software-selskap hadde jeg gleden av å jobbe med en dyktig gruppe prosjektledere og implementreringskonsulenter. For å sikre gode leveranser var de involvert i alle salgsprosesser, der de ledet diskusjonen om prosjektets formål, varighet, ressursbehov og kostnader.

Som overordnet ansvarlig for å realisere lønnsomhetsmålene, insisterte jeg alltid på å ha en planlagt og sunn fortjenestemargin på tjenestene våre. Siden vi hadde vært i bransjen i mange år, hadde vi god forståelse for prosjektets omfang, nødvendige ressurser og kostnadsnivå. Vi var derfor komfortable med at våre estimater var nøyaktige nok til å få jobben gjort og til å levere prosjektet med planlagte marginer.

Jeg må allikevel innrømme at vi ofte opplevde at virkeligheten ikke stemte med våre opprinnelige planer. Det er for så vidt ingen overraskelse, men spørsmålet for din virksomhet blir hvordan du best kan håndtere denne altfor vanlige utfordringen. Hvordan kan du ivareta fordelene i et prosjekt som går bedre enn planlagt, og redusere den negative utviklingen - eller marginlekkasjen - i prosjekter som ikke går så bra? 

Les mer om gjennomføring av lønnsomme prosjekter - last ned gratis eguide

Vår konklusjon var at kontroll på marginlekkasjene startet med å identifisere problemet. Hvis du ønsker å ha kontroll over prosjektets lønnsomhet, må du ha nøyaktig forståelse av kostnader og gevinster gjennom hele prosjektets livssyklus, fra tilbud, prosjektgjennomføring og hele veien til prosjektet avsluttes. For å klare dette burde du snarest mulig se etter et verktøy som gir deg informasjon og støtte gjennom hele prosjektets livssyklus.

Hvis du kan bygge ditt tilbud i en Professional Services Automation (PSA)-løsning, vil du umiddelbart få et tydelig bilde av planlagt lønnsomhet fra dag én. Ved å samle timer, utgifter, tredjeparts-kostnaderog ETC-informasjon (Estimate to Complete) i det samme verktøyet, har du alt som skal til for kontinuerlig å overvåke status i prosjektene dine.

En god PSA-løsning vil gjøre deg oppmerksom på prosjekter som utvikler seg negativt , enten i form av et eget dashbord for kostnadskontroll og marginer (klikk på bildet for større versjon), eller via proaktive varslinger. 

Skjermdump fra PSA-løsningen: dashbord for kostnadskontroll og fortjenestemargin

Hvis du sliter med å gjennomføre prosjekter med forventet lønnsomhet, vil jeg anbefale deg å undersøke hvordan et moderne ERP-system eller en PSA-løsning kan støtte prosjekt- og regnskapsprosessene deres. Den riktige løsningen vil hjelpe dere med å sikre gode marginer, og bidra til at prosjektene blir gjennomført med full innsikt i - og kontroll over - prosjektplan, budsjett, tidsplan og faktiske data.

Les mer om lønnsom prosjektgjennomføring - evaluér prosjektresultatene deres opp mot de beste i bransjen   

Foto av Henk Jan Onstwedder

Henk Jan Onstwedder

Henk Jan Onstwedder er Global Sales Manager med fokus på Professional Services Organizations og leder the PSO Center of Excellence i Unit4. Med mer enn 15 års erfaring som rådgiver for ulike PS-virksomheter, inkludert AEC, Marcom, IT Consulting and Scientific Research, har han utviklet en dyp kunnskap om disse bransjene og hvordan ERP kan brukes til å forbedre resultatene. 

Følg meg på linkedin Twitter