Blogg

Attraktiv arbeidsplass for den nye generasjonen

Skrevet av  Samuel Andersson

Hvordan moderne teknologi kan lede til en fornøyd millenniumsgenerasjon og en mer trofast arbeidsstyrke

Hvert tjuende år introduseres en ny generasjon av medarbeidere på arbeidsmarkedet. Hver generasjon har sine egne særtrekk, som definerer dem som ansatte og som utfordrer ledernes etablerte forestillinger og omstillingsevner.

Hvis du tilhører ironigenerasjonen, eller tidligere generasjoner, kan den yngre generasjonens rastløshet og stendige søken etter personlig utvikling sikkert føles litt overdreven eller egoistisk noen ganger. Noen beskriver millennials (personer født på begynnelsen av 80-tallet frem til midten av 90-tallet) som narsissistiske, søkende og med begrenset oppmerksomhet, andre ser på dem som selvsikre og fleksible. De fleste er dog enige i at de er mer velutdannet, bedre på samarbeid og mer ambisiøse enn tidligere generasjoner. Ikke minst har de vokst opp med moderne teknologi.

Siden millennials allerede utgjør mer enn en tredjedel av arbeidsstyrken har bedrifter som har tatt i bruk moderne teknologi en stor mulighet til å skape et attraktivt miljø for denne gruppen og dermed tiltrekke seg nye talenter. Forskning fra Udemy viser at millennials har to ganger så høy sannsynlighet for å kjede seg på jobb enn andre generasjoner.

Et første skritt mot å skape en attraktiv arbeidsplass, for alle generasjoner, kan være å minimere antallet manuelle og repetitive arbeidsoppgaver. Med moderne systemer som automatiserer kjedelige og monotone prosesser frigjør man tid til å fokusere på mer verdiskapende aktiviteter. Hvis man i tillegg lar de ansatte kommunisere med arbeidsplassens kjernesystem gjennom brukergrensesnitt som de kjenner fra før (som eks. Skype og Messenger) har man skapt et godt grunnlag for å beholde talentene.

I henhold til en undersøkelse gjort av PWC vurderer faktisk hele 59% av millennials moderne teknologi som en viktig faktor når de vurderer en potensiell arbeidsgiver.

I vår artikkel «12 Tips for Managing the New Generation of IT Talent» kan du lese mer om hvordan ditt selskap kan bli en attraktiv arbeidsplass for den nye generasjonen.

 

Samuel Andersson

Samuel Andersson er opptatt av hvordan moderne teknologi kan støtte innovasjon, effektivitet og en bedre brukeropplevelse. Samuel jobber med rådgivning av ERP, HR og lønnssystemer.