Blogg

Når du velger ERP-system, - velger du virksomhetens fremtid

Skrevet av  Linn Karstensen

Jeg deltok i forrige uke på konferansen «ERP-Systemer 2017» i regi av Den Norske Dataforening, hvor Bo Hjort Christensen i en årrekke har delt sin kunnskap og sine vurderinger av både trender og aktører i ERP-markedet. Hva skjer i markedet og hvilke leverandører skal en velge? Bo Hjort Christensen trakk frem følgende avgjørende kriterium ved valg av ERP-leverandør i 2017: Du kjøper en fremtid - en strategi, mer enn en fortid – en historie. Kort sagt: Fremtidsutsiktene teller mer enn gamle seire!

Bo Hjort Christensen har et viktig poeng. Mange virksomheter står overfor strategiske valg for å styrke sin konkurranseevne ved hjelp av ny teknologi. ERP-systemet er i svært mange bransjer en sentral del av det totale software-miljøet. Hvilken kompetanse bør din ERP-leverandør ha? Hva er deres strategi for å ta i bruk maskinlæring, kunstig intelligens, (ro)bots, digitale assistenter osv? – Har de en innovasjonsplan og utviklingskraft til å gjennomføre? – Har de ikke det,- hjelper det verken leverandører eller kunder at en gitt leverandør har dominert mange segmenter i det norske ERP-markedet i 30 år. Nå handler det om fremtiden.

Og poenget er? Digitaliseringsbølgen er på vei, enten vi liker det eller ikke. De som ikke har en god plan vil få den bølgen over seg og ikke være i stand til å surfe inn gevinster og konkurransefortrinn. Derfor er det avgjørende viktig å ha en ERP-leverandør som kan bidra til å åpne døren for digitalisering, automatisering og effektivisering av virksomheten. Noen konkrete eksempler på ønskede effekter er:

  • å frigjøre tid til verdiskapende arbeid
  • å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for en ny teknologikyndig generasjon
  • å redusere tidsbruk til repterende og administrative oppgaver
  • å ta vare på erfarne medarbeideres kompetanse og kontinuitetsbærende betydning
  • m.m.

Hva skal du kreve av en ERP-leverandør? - Jeg har samlet noen tanker om verdier, fakta og forventninger i et kortfattet dokument. Last gjerne ned denne sjekklisten for CFO mot 2020: 9 krav du bør stille til din leverandør av løsninger for virksomhetsstyring.

Håper det er nyttig lesning for deg.

Linn Karstensen

Linn Karstensen

Erfaren markedsfører av software løsninger. Opptatt av teknologi og innovasjon.