Blogg

ISO20022 erfaringer

Skrevet av  Kai Ove Andreassen

Hvorfor bruker man ISO20022?
Det kom et EU-direktiv om ISO20022 for 2 år siden som Norge, som et EØS-land, må forholde seg til. Dette EU-direktivet gjelder for alle mellomstore og store virksomheter og sier at alle EUR-betalinger som remitteres og som sendes i betalingsfil til banken, må være i filformat ISO20022. Dette har medført mye jobb hos økonomisystemleverandører med å lage løsningene og få implementert løsningene hos sine kunder/virksomheter. 

Etter å ha jobbet intensivt med ISO20022-implementeringer hos store norske virksomheter det siste året, ble jeg forespurt av BITS (Bankenes standardiseringskontor) om å skrive en artikkel i deres nyhetsbrev om mine erfaringer knyttet til SEPA/ISO20022-implementeringer. Denne artikkelen kan du lese her >>.

Hva er ISO20022?
ISO20022 er et internasjonalt filformat som i fremtiden skal være det eneste formatet som kan brukes mot bankene i Norge innenfor betalingsformidling. ISO20022 er et XML-filformat.
ISO20022 inneholder flere forskjellige meldingstyper eller formater som brukes innenfor betalingsformidling blant annet. Det tar nok fortsatt noen år før alle andre tidligere brukte filformater blir faset ut av bankene i norge, men løsningene blir utarbeidet og implementert hos norske og utenlandske virksomheter nå og videre i tiden fremover.

Hvem har tatt i bruk ISO20022?
Flykninghjelpen er et eksempel på en virksomhet som alt har tatt i bruk ISO20022 på betalingsfiler til banken. Jeg har bistått flykninghjelpen med å få denne løsningen på plass. BITS ønsket også å høre litt om Flykninghjelpen sine erfaringer med ISO20022-løsningen og her er linken til artikkelen >>

Kai Ove Andreassen

Kai Ove Andreassen jobbet med elektronisk betalingsformidling i Postbanken og DNB i fra 1991 til 1999. I 1999 begynte han å jobbe hos økonomisystemleverandøren som den gangen hadde navnet Agresso, men som i dag heter Unit4.