Blogg

Ikke undervurder effekten av å føle seg selvhjulpen

Skrevet av  Trygve Lønn

Jeg vil klare selv!! Du har hørt det før, men den første du assosierer det med, er kanskje datteren din på 3 år.  Min erfaring fra arbeidslivet er at dette er like relevant for oss voksne, både ut fra egen mestring og selvfølelse, men også byrden med å pålegge andre unødig arbeid for å dekke egne behov.

Som leder har man ansvar for økonomiske prestasjoner og for sine ansattes prestasjoner, uten at man alltid har den nødvendige innsikten. Med innsikt tenker jeg forhold som hvordan jeg ligger an, eller hva som er årsaken til ulike avvik så jeg kan gjøre nødvendige handlinger i tide.  Følelsen av kontroll og innsikt er viktig for å kunne utøve lederskapet på en god måte.

Informasjonsbehovet til ulike ledere er ikke alltid like lett å generalisere som gjør at en kombinasjon av standardisert rapportering og ad hoc rapportering/analyse er nødvendig. Mange virksomheter tilbyr rapportering som «noen sentralt» har definert at er relevant, som gjør at de som ikke faller innenfor denne «normalen» ikke får dekket sitt behov.

Konsekvensene av manglende innsikt og informasjon er mange. Et eksempel er diskusjoner som ofte ender opp i «jeg skal sjekke opp med økonomi eller lønn/HR hvordan dette ser ut». På denne måten kan beslutninger ta unødvendig lang tid, eller at man tar beslutninger på feil grunnlag.

Hva skal til for å hjelpe ledere til å «klare selv»? Under følger 4 punkter som du bør oppfylle som et minimum:

1. Enkel tilgang til «selvbetjeningsverktøy»
Utstyr dine ledere med enkel tilgang til et verktøy for selvbetjening. Dette bør være web eller mobil-basert og husk at det å slippe et ekstra brukernavn og passord (dvs. benytte single sign-on) vil øke opplevd enkelhet for den enkelte leder.

2. Enkel tilgang til standardiserte rapporter som virksomheten ønsker å styre etter
Distribuer et sett av rapporter hvor lederen enkelt får tilgang til ferdigdefinerte rapporter som gir innsikt i en god kombinasjon av økonomi, produksjon, HR og salg hvor lederen får mulighet til å velge periodeverdier. Personifisert informasjon er viktig slik at det man ser i rapportene er relevant for meg. For mye informasjon kan ofte oppleves som støy

3. Enkel tilgang til analyseverktøy for pivotering og slice- and- dice uten unødig bruk av Excel
I stedet for å lage «en skog» av ulike rapporter for å forsøke å dekke alle behovene i organisasjonen, bør rike datagrunnlag eksponeres for lederen, med mulighet for umiddelbar pivotering og drill-down. Denne type datagrunnlag vil hjelpe lederen til å kunne nær sagt løse alle behov som oppstår.

4. Enkel tilgang til å eksportere resultatsett inkl. grafikk til bruk i presentasjoner og rapporter
Enkelte ganger, ønsker man kun innsikt for egne beslutninger, mens andre ganger ønsker man å bruke dataene i en rapport eller presentasjon. Det bør derfor være enkelt å kopiere rapportene inn i MS Word og PowerPoint.

Imøtekommer man disse enkle punktene, er sjansen stor for at lederen selv vil være i stand til å dekke mesteparten av sitt informasjonsbehov.  God opplæring er selvsagt også viktig, men enkelthet i løsningen er en forutsetning for suksess. 

Bedre beslutninger, mindre press på sentrale funksjoner og mer tid til å drive verdiskapende arbeid, vil være frukter man kan høste av denne type grep.

Ikke undervurder effekten av å føle seg selvhjulpen

Trygve Lønn

Trygve er leder for løsningsarkitektene i Unit4 og er en selvutnevnt nerd. Denne kombinasjonen kommer ofte til uttrykk i hverdagen hvor ingen problemstilling er for stor eller for liten, så lenge det har en effekt i andre enden. Trygve trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.