Unit4
Blogg

Slik bygger du framtidens arbeidsplass

Skrevet av  Bjørn Røsten

Det er vanskelig å bygge et organisasjonskart for en verden i konstant endring. Framover blir arbeidskraften mer ‘flytende’ (liquid workforce), og oppgaven som skal løses blir viktigere enn hvor medarbeideren er organisert.

Måten vi bygger organisasjoner på er i sterk endring. Vi kan allerede se spor av at arbeidskraften blir mer ‘flytende’, og en økende andel av arbeidet er organisert i prosjekter i stedet for etablerte linjestrukturer. Opprinnelig bygget vi strukturer for å øke effektivitet. Problemet er at sementering av strukturer passer dårlig i en verden med økt endringstakt.
Allerede i dag bemannes prosjekt i økende grad av en blanding av fast ansatte fra forskjellige deler av organisasjonen, og innleide ressurser. I stedet for å bygge opp organisasjonsstrukturer i linjen, velger stadig flere heller å bemanne opp prosjekter.
Spørsmålet er hvordan vi kan opprettholde effektivitet samtidig som vi åpner for en slik ‘flytende’ arbeidskraft?

Fleksibel systemstruktur
Først og fremst må man ha systemer som ikke tildeler tilganger og ressurser basert på tilhørighet i en statisk linjeorganisasjon. Et slikt system må ha strukturer som er mer agile, siden det tradisjonelle organisasjonskartet vil miste sin verdi. Framover vil for eksempel spørsmål som hvem som skal godkjenne hva, være mer bundet til oppgaven enn bare linjefunksjonen til medarbeideren. Derfor må systemet ha en god forståelse av prosjektroller, slik at deltakerne sikres alle nødvendige tilganger ut fra prosjektroller, uavhengig av linje- eller selskapstilhørighet.

Ivareta kunnskapen
Det andre viktige aspektet er å forvalte og utvikle den samlede kompetansen til organisasjonen. Det blir også en vanskelig øvelse, siden vi kontinuerlig må forsikre oss om at vi er innovative og at vi forblir nysgjerrige.
En økende andel av prosjektmedarbeiderne vil være engasjert for å skape noe nytt, eller tilpasse virksomheten en ny virkelighet. Derfor er det ikke sikkert at kunnskapen vi har i dag er den vi trenger i morgen.
Kunnskap – gammel som ny – må bindes sammen i en helhetlig løsning. Prosjekter som ligger utenfor linjefunksjonene må ikke realiseres som informasjons-øyer uten sammenheng med den øvrige helheten.

Forretning, ikke teknologi
Det siste viktige aspektet er at framtidens arbeidsplass handler om forretning, ikke teknologi. Vi må ikke glemme at teknologi bare er verktøy for å skape resultater og å hjelpe oss med å administrere forretningen.

Hvis det er noe vi skal ha et religiøst forhold til framover, er det forretningsresultater – ikke teknologi.

Bjørn Røsten

Bjørn Røsten er opptatt av den verdien IT-løsninger gir kunder og brukere. Brukeropplevelse, enkelhet og automatisering er viktige stikkord når man ser på sine løsninger eller skal innføre et nytt. Dette gir størst verdi for alle parter.