Unit4
Blogg

5 tips for enklere lønnskjøring

Skrevet av  Trygve Lønn

Mange bedrifter kan spare tid på lønnskjøringen med noen enkle grep - og det uten at det går på akkord med kvaliteten. Vi anbefaler å skifte fokus fra rutine-kjøringene. Bruk  heller tid på avvikene.

Vi i Unit4 har kunnskap om lønnskjøringsrutinene i store deler av privat næringsliv og majoriteten av offentlige virksomheter. En ting går igjen - mange bruker uforholdsmessig mye tid på å gå gjennom alle lønnsgrunnlag før månedens lønn kan utbetales.

Dette er et område hvor god kvalitet på arbeidet er viktig - lønnskjøringen betyr mye for alle ansatte. Men det betyr ikke at det å gå gjennom hver enkelt lønnsutbetaling nødvendigvis er det beste tiltaket for å sikre kvaliteten.

I Unit4 ser vi tvert imot at kvaliteten opprettholdes ved å snu fokus fra en totalgjennomgang til en avviksstrategi. Et slikt tiltak kan hjelpe til å frigjøre kjærkommen tid som trengs for å håndtere nye kompetanseutfordringer, som for eksempel ny regulering som krever mulighet for digital sykemelding.

Ved bruk av moderne Lønn/HR-systemer, kommer nye muligheter og dette bør legge til rette for å endre fokus.

Dette bør gjøre at man kan slutte å ta ut den lange lista med alle ansatte og mange detaljer, men at følgende 5 tips til kontrollaktiviteter bør være fokus:

  1. Se på alle nyansatte siste måned - fokuser på å gjøre grunnlag og skatteberegning riktig for disse.
  2. Kontroller de som har vesentlige avvik fra forrige måned.
  3. Se på alle som har sluttet siste måned. Kontroller sluttavregninger og om feriepenger er håndtert riktig her.
  4. Kontroller oppsettet til de 20 med høyest lønn i bedriften.
  5. Se litt ekstra på alle som har fått negativ lønn eller har null i skatt.
  6. Til sist - ta randomiserte stikkprøver på de andre fastlønns-kjøringene.

Vår erfaring er at disse utdragene gjør at lønnsprosessen får en høyere kvalitet og går raskere. Innsatsen blir fokusert på de riktige problemstillingene og virksomheten kan sikre at tid og kompetanse blir brukt på de mest sentrale utfordringene.

Lykke til og god lønn!

Hilsen

Trygve Lønn i Unit4

(Ja, jeg heter faktisk det 😃 )

 

Trygve Lønn

Trygve er leder for løsningsarkitektene i Unit4 og er en selvutnevnt nerd. Denne kombinasjonen kommer ofte til uttrykk i hverdagen hvor ingen problemstilling er for stor eller for liten, så lenge det har en effekt i andre enden. Trygve trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.