Unit4
Blogg

Shared Services: hva betyr det egentlig?

Skrevet av  Trygve Lønn

Det er mye snakk om Shared Services. Hva er det egentlig og hva kan det brukes til?

Enkelt forklart er Shared Services en forretnings- eller organisasjonsmodell der virksomheter sentraliserer de administrative funksjonene. Et Shared Service-senter etableres når flere avdelinger eller enheter bruker de samme tjenestene, for eksempel innen HR, personaladministrasjon, økonomi, lønn, juss, IT eller regnskap.

Hvorfor Shared Services?

Målet med å ta i bruk et Shared Service-senter kan for eksempel være å ta tilbake kontrollen over kostnads- og kvalitetsutviklingen i selskapet. Det kan også være et alternativ til outsourcing, videreutvikling eller andre organisatoriske endringer som ledelsen gjør. Når man sentraliserer de administrative funksjonene blir det også enklere å effektivisere forretningsprosesser og støttefunksjoner, som et ERP-system. Slik oppnår man en høyere kvalitet på tjenester til en lavest mulig pris for virksomheten.

Hva kjennetegner et Shared Service-senter?

Ofte blir et senter etablert for enheter med resultatansvar og for avdelinger og enheter som utfører oppgaver som vanligvis er standardiserte, som lønn og opplæring. Det kan høres ut som at Shared Services kun er en sentralisering av tjenester, men de to modellene er forskjellige på noen sentrale områder: 

Sentralisering av tjenester

Shared Serivce-center

Sentralisering av tjenester                

Fokus på interne forretningsbehov i enheter eller avdelinger.

Hovedkontoret utformer kravene.

Tjenestene er bestemt etter forhandlinger basert på kundens behov.

Tjenestene er standardisert uavhengig av lokale behov.

Lokalisering av senteret avgjøres basert på hva som best tjener kundens behov.

Tjenesten plasseres vanligvis i hovedkvarteret.

Senteret er ansvarlig for både kostnader og kvalitet når det gjelder tjenester.

Tjenesteleverandører er ikke ansvarlig for pris og kvalitet.        

Service Level Agreement (SLA) brukes for å måle ytelsen på tjenesten.

Kan sammenlignes med samlokalisering.


Les rapporten ”Spar penger med delt økonomifunksjon” for mer informasjon om tema.

Trygve Lønn

Trygve er leder for løsningsarkitektene i Unit4 og er en selvutnevnt nerd. Denne kombinasjonen kommer ofte til uttrykk i hverdagen hvor ingen problemstilling er for stor eller for liten, så lenge det har en effekt i andre enden. Trygve trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning.