Unit4
Blogg

Kompetansekartlegging – trenger vi det da?

Skrevet av  Kristine Eidsvaag Graven

«Menneskene er bedriftens viktigste ressurs» er et uttrykk som til stadighet går igjen i pensum innen ledelse, organsiasjonsterori og HR faget. Men hva er det vi egentlig tenker på da? Det er faktisk kompetansen til den enkelte ansatte som kan defineres som bedriftens viktigste ressurs, og som benyttes for å skape suksess og konkurransefortrinn.

Kompetanse eller det å være kompetent, refererer i dagligspråk til det å «være dyktig til noe», «å kunne noe» eller «være i stand til». Men kompetanse har også en mer juridisk og presis betydning for mange virksomheter i form av kompetansekrav på stillinger.  Kompetansekrav kan være krav som er lovpålagte av myndigheter, men også krav som er ønskelige for bedriften at de ansatte har for å utføre gitte arbeidsoppgaver. Andre former for kompetanser kan være av sosial karakter, som for eksempel tilpasningsevne hos medarbeidere.  Arbeidslivet i dag kjennetegnes av kontinuerlige endringer i strategi, teknologi og nye måter å jobbe/samhandle på. Vi jobber i en kontinuerlig strøm av endringer, og det kan medøre at man ønsker medarbeidere med stor grad av tilpasningsevne og endringsvilje. 

Årets HR-undersøkelse fra EY og HR Norge trekker frem fokus på behovet for økt kompetanse fremover og samtidig at norske virksomheter har svært mangelfull oversikt over kompetansen innad i bedriften.  Det er en trend at stadig flere rekrutterer nye ansatte fremfor utvikling av egne ansatte. Denne trenden kan unngås ved at man får en oversikt over kompetansen i sin virksomhet og tar inn fokus på dette i ledergruppene. Fokus på kompetanse kan innføres som en arbeidsmetodikk i ledergrupper. Det bør settes på agendaen og ledergruppene vil da få et strategisk fokus på kompetansen som henger sammen med bedriftens mål og visjoner.  

Med innføring av kompetansekartlegging i bedriften, og sørge for at ledergruppene har oversikt over kompetansen til sine medarbeidere, vil medføre at man sammen med andre ledere hever blikket og på den måten kan utnytte ressursene mer effektivt og ikke minst gi ansatte muligheter for egen utvikling og vekst i bedriften. 

Det er ikke bare fordi det er lønnsomt med kompetansekartlegging at bedrifter bør ha en modul i sine HR systemer med oversikt over kompetanse. Det er også flere virksomheter som har lovpålagte krav fra myndighetene, som for eksempel HMS krav på en byggeplass, strekningskompetanse for lokomotivførere og faglige kvalitetsstandarder og kompetansekrav innen helsevesenet som sikrer pasienter et trygt helsetilbud.

UBW HR har verktøy for kompetansekartlegging som bidrar til at HR-avdelingen eller ledergruppen kan definere organisasjonens kompetansematrise og identifisere styrkene og og ferdighetene til ansatte og søkere.  Kursmodulen i UBW HR støtter administrasjon av opplæring som hjelper HR-avdelingen til å designe individuelle utviklingsprogrammer og heve kompetansenivået hos de ansatte.

Virksomheter som i dag vil skaffe seg et konkurransefortrinn om 5 år, bør snarest foreta en kompetansekartlegging, og analysere hva er det vi har i dag, og hva trenger vi å ha på plass om 5 år.

Ta din viktigste ressurs, dine ansattes kompetanse på alvor, før noen andre gjør det!

Hvis du ønsker å videreutvikle din utdanning og investere i deg selv, ta en titt på vår kurskalender, vi har mange interessante kurs for deg som er systemadministrator eller bruker av:

  • Unit4 Business World On! (Agresso)
  • Unit4 Travel & Expenses (Current Reise & Utlegg)
  • Unit4 Time Management (Current Time)
  • Unit4 People Planning (Current Ressursplanlegging)

Kristine Eidsvaag Graven

Kristine har bred erfaring fra arbeidslivet innen lønnstjenester/personaladministrasjon, HR og ledererfaring. Bakgrunn fra arbeidsgiverforening og HR Servicesenter. Fagfeltet som ligger hjertet nærmest er å levere god kvalitet og effektive lønns- og HR tjenester til ledere og ansatte som gir merverdi. Kristine er endringsfokusert og ønsker som konsulent å støtte virksomhetene i å bruke UBW på en smart og optimal måte og ikke minst tenke utenfor boksen.