Unit4
Blogg

GDPR – er dere godt i gang med retten til sletting?

Skrevet av  Kristine Eidsvaag Graven

Det er nå over et halvt år siden GDPR, den nye personopplysningsloven, trådte i kraft i juli 2018.
Mange virksomheter hadde da allerede i flere måneder forberedt seg med interne kartlegginger og prosjekter for å få full oversikt over sin behandling av personopplysninger og utarbeidet planer for iverksettelse av tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges. 
Pliktene til en virksomhet er mange, og på Datatilsynets sider finner du en oversikt som viser hvilke plikter det dreier seg om.

RETTEN TIL SLETTING
Retten til sletting er en av pliktene som virksomhetene må oppfylle.  Det er forbudt å oppbevare personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for.  Dette innebærer at man som virksomhet må ha rutiner og systemer som sikrer dette.
Før GDPR trådte i kraft fikk jeg mange e-poster som sa at hvis jeg ikke sendte en bekreftelse, ville jeg bli slettet fra deres systemer.  Det tenkte jeg var helt greit, kanskje jeg ville få færre e-poster med reklame? Noen færre e-poster har det nok blitt, men langt fra alle - det strømmer daglig på med e-poster med reklame jeg ikke har bedt om. Jeg ligger altså fortsatt som kunde hos mange leverandører jeg ikke har samtykket mitt kundeforhold til. Kanskje mangler de systemstøtte for sletting?
Kartlegging og rutiner er viktig, men det viktigste er å gå fra ord til handling.  Man må følge loven, og har man gjort jobben sin internt, må det understøttes av et system som håndterer anonymiseringen eller slettingen av meg som stillingssøker, ansatt, kunde, leverandør eller bruker.  Kanskje det er i systemstøtten det stopper opp?

Har du UBW, kan du kjøpe modulen Dataanonymisering, og bidra til en enda mer GDPR Compliant virksomhet og starte jobben med å anonymisere den eller de som dere har definert som aktuell kandidat for sletting. Det er også mulig å bestille konsulentbistand til implementering og rådgivning knyttet til dataanonymisering i UBW. 

Unit4 AS arrangerte i oktober 2018 et nettseminar om hva GDPR vil bety for deg i ditt daglige arbeid med Unit4 Business World. Hvis du vil bestille et opptak kan du klikke her >>

Kristine Eidsvaag Graven

Kristine har bred erfaring fra arbeidslivet innen lønnstjenester/personaladministrasjon, HR og ledererfaring. Bakgrunn fra arbeidsgiverforening og HR Servicesenter. Fagfeltet som ligger hjertet nærmest er å levere god kvalitet og effektive lønns- og HR tjenester til ledere og ansatte som gir merverdi. Kristine er endringsfokusert og ønsker som konsulent å støtte virksomhetene i å bruke UBW på en smart og optimal måte og ikke minst tenke utenfor boksen.