Unit4
Blogg

Sett brukeren i sentrum av ditt ERP-system

Skrevet av  Dan André Nylænder

Workspace i Unit4 Business World muliggjør en helt ny brukeropplevelse som gir brukeren
tilgang til all relevant informasjon og funksjonalitet som den ansatte er avhengig av i sin arbeidshverdag. Eksempler på dette er:

 • Dashboard med oversikt over alle KPI’er og rapporter
 • Automatiske varslinger ved avvik
 • Oversikt over alle oppgaver i arbeidsflyt
 • Enkel navigering til alle relevante skjermbilder på tvers av hele applikasjonen

Utnytter du dine viktigste ressurser?
Brukerne, eller dine ansatte, er din bedrifts fremste ressurs og i en kompetansebedrift så er de ansatte også ofte den dyreste ressursen. Det er kritisk at de ansatte har all den informasjonen de trenger for å ta riktige og raske avgjørelser. I tillegg er det viktig at systemene er moderne og effektive. ERP-systemet skal ikke være en «klamp om foten», men et system de ansatte har lyst til å bruke fordi det er enkelt, intuitivt og gir all relevant informasjon på ett sted.


Utnytter du ERP-systemet ditt til det fulle?
Benytter din bedrift siste versjon av Unit4 Business World?
Flott! Men har dere tatt i bruk de nye mulighetene for rollestyrte dashboard-løsninger i web?
Hvis svaret er nei, bør du lese videre.
Med Workspace blir det enkelt å få god oversikt over de mest kritiske data og oppgaver, og informasjonen er tilpasset den rollen den ansatte har i organisasjonen. De ansatte trenger ikke lete seg frem i menyen etter de riktige rapportene eller skjermbildene, da de får tilgang til alt de trenger for å utføre sine daglige arbeidsoppgaver i et dashboard.
Workspace er en svært rikholdig «verktøykasse» hvor din virksomhet kan skreddersy rollebaserte dashboard til deres behov. Selve konfigurasjonen av Workspace er enkelt, så den største jobben er ofte å definere hvilke KPI’er og rapporter man ønsker å presentere. Unit4 har god erfaring med å bistå våre kunder med å analysere behov, og vi har eksempler å vise til som kan gi dere inspirasjon og hjelp til hva som bør inngå i hvert enkelt dashboard.

Eksempelvis kan man lage egne dashboard for følgende roller:

 • Prosjektledere
 • Systemadministratorer
 • HR-avdelingen
 • Avdelingsledere
 • Innkjøpsavdelingen
 • Regnskapsavdelingen
   

Quickwins!
For at du skal komme raskt i gang og se umiddelbar nytte av din investering har vi i Unit4 laget standard dashboard for ulike roller. Utvalget er basert på våre erfaringer og «best practice». Slike standard dashboard har kort implementeringstid og gir deg akkurat det du trenger. Ønsker din virksomhet noe ekstra utover standard-elementene i dashboardet så kan det selvfølgelig enkelt utvides av oss eller av virksomheten selv.

Foreløpig så finnes følgende standard dashboard:

 • Dashboard for inngående fakturaprosess
 • Ansatt dashboard

Flere standard dashboard er under utvikling basert på erfaringer og de felles behov vi ser hos våre kunder.


Vi kan hjelpe deg!
Du finner mer informasjon om Workspace her: https://info.unit4.com/Workspaces.html 
Dersom du ønsker en gjennomgang av muligheter med rollestyrte dashboard i din bedrift så ta kontakt med din KAM eller meld din interesse ved å kontakte oss via vårt kontaktskjema: https://www.unit4.com/no/om-unit4/kontakt-oss.

Dan André Nylænder

Dan er sjefskonsulent i Konsulentavdelingen i Unit4, samt fagteamsjef for Rapportering og Produkteier for Unit4 Aksesspunkt.
Han har tidligere sittet i Difi sin referansegruppe for EHF og bistår mange kunder med implementering av EHF.
Dan trives best i skjæringspunktet mellom teknologi og funksjonalitet og er opptatt av hvordan vi kan bruke teknologi til å understøtte og effektivisere kundenes prosesser.