Unit4
Blogg
Arbeidsgiverperioden

Visste du dette om arbeidsgiverperioden?

Skrevet av  Trang Vo Pham

Visste du at mange arbeidsgivere fører arbeidsgiverperioden feil? Ved å føre denne riktig kan det være penger å spare. I dette innlegget får du informasjonen du trenger på dette området.

Arbeidsgiverperioden er den perioden arbeidsgiveren er forpliktet til å betale sykepenger. Den har en varighet på 16 kalenderdager jf. Folketrygdeloven §8-19.

Arbeidsgiver har ikke sykepengeansvar før 4 uker etter arbeidsforholdet startet. Arbeidstaker må ha vært ansatt i minst to måneder før vedkommende kan benytte seg av egenmelding.

 

Når starter arbeidsgiverperioden?

Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag og varer i 16 kalenderdager. Her er det viktig at arbeidsgiver teller med alle kalenderdager, ikke bare de dagene den ansatte skulle ha vært på jobb.

 

Hva bør arbeidsgiver være oppmerksom på?

Dersom sykefraværet er på under 16 kalenderdager, i tillegg til at det er gått mindre enn 16 kalenderdager siden siste sykefravær skal et nytt sykefravær regnes i samme arbeidsgiverperiode.

I tilfeller der arbeidsgiver har utbetalt full arbeidsgiverperiode, vil det ikke bli ny arbeidsgiverperiode før den ansatte har opptjent denne. En vanlig fallgruve er at arbeidsgivere starter en ny arbeidsgiverperiode når den egentlig skulle vært sammenlagt med forrige. Selskaper vil dermed tape penger.

 

Når starter en ny arbeidsgiverperiode?

Etter at en full arbeidsgiverperiode er utbetalt, må arbeidstaker gjenoppta arbeidet i henhold til arbeidsavtale og vært arbeidsfør i 16 kalenderdager før en ny arbeidsgiverperiode inntrer.

 

Eksempler

Marie blir sykemeldt 1.1.2019 og varsler dette til arbeidsgiver. Hun sender en sykemelding til arbeidsgiver, denne gjelder til og med 20.1.2019. Arbeidsgiverperioden vil vare til og med 16.1.19. NAV betaler sykepenger fra den 17. januar.

Henrik blir sykemeldt i perioden 4.3.19 – 10.3.19 deretter gjenopptar han jobb, men blir syk igjen 21.3.19-1.4.19. Siden det er mindre enn 16 dager siden forrige sykefravær skal sykefraværene føres i samme arbeidsgiverperiode.

Unntak

Arbeidsgiver kan i enkelte tilfeller søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsperioden:

  • Dersom arbeidstakeren har en langvarig eller kronisk sykdom som gir en risiko for stort sykefravær
  • Dersom arbeidstakeren har en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode
  • Dersom det gjelder svangerskapsrelatert sykdom. Det er et vilkår at kvinnen ikke kan omplassers.

 

Våre løsninger:

Vår refusjonsmodul beregner arbeidsgiverperioden for deg. Du slipper å bruke tid og energi på å telle dager. Alt du trenger å gjøre er å føre fraværet til den ansatte. Systemet bokfører refusjonskravene og produserer inntekts- og skatteopplysningsskjema for innsending til NAV. Du vil få muligheten til å registrere og utligne beløpene når du mottar betalingen fra NAV. Videre gir våre systemer deg muligheten til å følge opp og purre på utestående refusjonskrav. Sist, men ikke minst: Løsningen vår gir deg muligheten til å få varsel om den ansattes max-dato ved registrering av sykefravær eller fødselspermisjon, noe som vil gi deg mindre hodebry og mer tid til andre arbeidsoppgaver.  

Trang Vo Pham

Trang har en master i Økonomi og Administrasjon og er konsulent i Unit4. Hun jobber med implementering av selskapets lønn- og HR systemer.

Hun har tidligere jobbet som rådgiver i den offentlige sektoren og er opptatt av å effektivisere prosesser gjennom teknologi. Trang er løsningsorientert og motiveres av fornøyde kunder.