Unit4 AS utvikler og leverer fleksible forretningssystemer tilpasset kunnskaps- og tjenesteorienterte virksomheter. 

Les mer om

Professional services

Organisasjoner

Forskning og utdanning (eng)

Offentlig sektor