Unit4

Vi hjelper advokatbransjen inn i fremtiden.

Advokatbransjen er i endring. Alle må forholde seg til nye forretningsmodeller, og endrede krav fra eksisterende kunder og fra markedet. Vi er overbevist om at de som tilpasser seg til disse endringene, vil skaffe seg et stort forsprang i bransjen.

Hva vil det bety for din advokatvirksomhet om:

 • Etableringen av nye kunder og saker var digitalisert?
 • ID-sjekk er en del av dette?
 • Faktureringen av kunder ble digitalisert?
 • Du hadde en skybasert løsning, uten å måtte tenke på drift eller vedlikehold av denne – og at data blir lagret trygt i Norge?
 • Alle lovmessige krav knyttet til f.eks. GDPR, SAF-T ble løpende ivaretatt?
 • Alle fullmektiger og advokater kunne gjøre stort sett alt de skal via sin mobiltelefon?
 • Du hadde en digital assistent - Wanda - som kunne hjelpe deg med daglige gjøremål?

The New Normal – merker du noe til symptomene?

 • Merker du at kundene kanskje ikke er så lojale lenger?
 • Er det større press på timeprisene enn det var tidligere?
 • Ser du et behov for å kunne utarbeide en kalkyle på oppdragene?
 • Har du tenkt på hva Legal Project Management er, og at dette stadig blir viktigere?
 • Merker du at det er økt fokus på oppdragenes marginer?
 • Opplever du at kundene ber om fastpriser på oppdragene dere skal levere?
 • Vet du hvilke fullmektiger og advokater som har ledig tid de neste 2 ukene?

Endringene i advokatbransjen omtales gjerne som ”The New Normal”. Dette dreier seg om hvilke premisser og drivere et moderne advokatselskap må forholde seg til. Det gode er at det som nå kan oppfattes som noe nytt for advokatbransjen, ikke er nytt for de fleste andre kunnskapsintensive virksomheter. Mye av det som nå skjer handler rett og slett om å adoptere det som mange andre allerede gjør relatert til virksomhetsstyring, prosjekthåndtering og ressursoptimalisering.

Unit4 Business World Advokat er en moderne ERP-løsning som håndterer alle dagens behov for et moderne advokatselskap, samt ivaretar de endringene som bransjen står ovenfor. Løsningen inneholder støtte for økonomi, prosjekt (sak/klient), Lønn og HR.