Unit4

Vi digitaliserer eiendomsbransjen

Eiendomsbransjen påvirkes av den digitale utviklingen og det er ingen tvil om at dette skaper utfordringer for bransjen. Men ny moderne teknologi skaper også nye muligheter. Hva ville det betydd for deg om:

 • prosessen rundt avtaleinngåelse var digitalisert?
 • at alle fakturaene gikk ut elektronisk?
 • at dere hadde en webportal for dialogen med leietaker?
 • at alle forvalterne hadde en digital arbeidsflate med informasjon om leietaker og eiendomsportefølje på nettbrett eller mobil?
 • du hadde økonomisk oversikt over hele eiendomsmassen på et sted? 

Dagens eiendomsaktører har store muligheter til å effektivisere administrasjonen betydelig ved å digitalisere prosessene rundt eiendomsforvaltning. Med moderne digitale løsninger kan du få full kontroll på eiendomsforvaltningen og til enhver tid kunne stole på at informasjonen alltid er pålitelig og oppdatert. For oss er ikke digitalisering bare et begrep eller en trend, men noe vi brenner for - og jobber med - hver dag.

Uavhengig av om din virksomhet utvikler og forvalter næringseiendom og lokaler, bygger boliger for utleie eller forvalter boliger for andre eiendomsselskaper, så har vi laget smarte, digitale og automatiserte løsninger som gjør hverdagen enklere for deg - og for dine leietakere og som  forenkeler kommunikasjonen dere i mellom. Vi kaller vi det "Future at Work”.
 

Gjenkjenner du disse utfordringene i din arbeidshverdag?

 • Med store transaksjonsvolumer oppstår det forsinkelser i forvaltningssystemet. Det blir en stressfaktor fordi forvalteren i mange situasjoner behøver oppdatert informasjon online.
 • Mangelfull oversikt over en stor eiendomsportefølje medfører risiko for at avtaler som burde vært reforhandlet, blir sagt opp
 • Det tar for lang tid å finne nye leietakere til ledige objekter og dermed går inntekter tapt
 • Mange juridiske enheter gjør rapportering og administrasjon tidkrevende og komplisert
 • Ved anskaffelse av nye boliger og utleieobjekter tar det for lang tid å få alle data inn i systemet
 • Det er vanskelig å bedømme hva som er det riktige salgstidspunktet for en leilighet
 • Budsjettprosessen er komplisert og tar for lang tid
 • Det er krevende å få en helhetlig oversikt over porteføljen, dermed reduseres også muligheten til å reagere raskt og presist – og ta gode beslutninger
Real Estate key

Hvilken kategori tilhører din virksomhet?

Tenk deg om du kunne revolusjonere eiendomsadministrasjonen og fått mer tid til å optimalisere verdipotensialet i eiendomsmassen, eller mer tid til leietakerne.

Unit4 forenkler din arbeidshverdag ved å fokusere på følgende områder:

 • Automatisering – Overføring av manuelle oppgaver til systemet
 • Digitalisering - Digital lagring av informasjon
 • Kommunikasjon - Lett å kommunisere med ansatte og kunder
 • Mobilitet - Administrer oppgaver utenfor kontoret
 • Selvbetjening - la leietakerne gjøre en del av arbeidet selv
 • Internasjonalt - administrere eiendomsbeholdninger i forskjellige land
Unit4 forenkler din arbeidshverdag ved å fokusere på 5 områdene

Hør hva kundene sier

Unit4 er en av de ledende leverandørene av løsninger for administration og forvalting av eiendom.
125 av Nordens ledende, største og mest erfarne aktører innen eiendom bruker våre løsninger.

 • "Vi ser vårt forhold til Unit4 som et strategisk samarbeid og uavhengig av hvor vår strategi leder oss, vil Unit4s løsning være en kjerne-løsning i alle endringene vi gjør."

  Vedlikeholdsjef, Finans, Coor Service Management

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til Coor i Norge

 • "Nøkkeltallsrapportene har styrket forretningsverdien ved konsernrapportering. Nå kan vi raskt få frem rapporter og nøkkeltall som for eksempel budsjett- og prognoseavvik på forskjellige aggregerte nivåer, eller til hver enkelt eiendom."

  Konsernkontroller, AB Sagax

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til AB Sagax

 • Newsec Asset Management er ansvarlig for eiendomsforvaltningen av mer enn 4,8 millioner kvadratmeter i Sverige. De valgte Unit4 Property Management fordi de hadde behov for en løsning som blant annet kunne håndtere store volum av oppkjøp og for å bedre kunne kommunisere med alle involverte parter.

  Se nettsidene til Newsec Asset Management