Unit4

Redusér skattebetalernes kostnader

Dra nytte av markedsledende funksjonalitet og kapasitet til en betydelig lavere pris enn hva tilsvarende løsninger koster andre steder

Gi innbyggerne bedre service

Bruk ny teknologi for å bedre produktiviteten og beslutningsevnen, og oppnå økt kvaliteten på service - og tjenestetilbudet

Frigjør medarbeidernes tid

Gi medarbeiderne tid og mulighet til å fokusere på mer komplekse oppgaver, levere høyere kvalitet og bedre arbeidstilfredsheten ved hjelp av innovative verktøy

Optimér datasikkerheten

Skap mer transparens, sporbarhet og informasjonstilgjengelighet med en offentlig eller privat skytjeneste, eller lokal serverinstallasjon, uten at det går utover datasikkerheten

Med Unit4 Business World er det dere som bestemmer reglene

Unit4 Business World er et fleksibelt og skalérbart system som gir din organisasjon muligheten til å levere mer, med høyere kvalitet til en lavere kostnad. 

Vårt forretningssystem er utviklet spesielt for prosjekt- og tjenesteorienterte organisasjoner med høye krav til fleksibilitet, tilpasningsdyktighet, teknologi, brukervennlighet og skalérbarhet. Med Business World får dere alt dette, samt en komplett løsning for regnskap, finansiell styring og oppfølging, budsjettering, innkjøp, HR, lønnshåndtering med mer. 

Våre løsninger hjelper dere å effektivisere alle administrative prosesser, slik at din organisasjon får mer gjort. Den fleksible arkitekturen og integrerte, smarte funksjoner gjør at det også er raskt og enkelt å tilpasse løsningene til nye organisasjonsstrukturer, fellestjenester eller in- og outsourcing-tjenester.

Dere lykkes bedre når teknologien spiller etter deres egne regler og ikke omvendt.

Hva om du kunne få mer kraft, bedre støtte og økt funksjonalitet fra dine applikasjoner, samtidig som du har flere ressurser til andre prosjekter?

Vis Skjul

Med Unit4 Business World får offentlige virksomheter en komplett løsning med høy ytelse, som enkelt kan forandres og tilpasses virksomhetens behov - også etter implementering. Alle løsninger i Business World er fullt integrert med hverandre, og har dessuten fleksible og gode integrasjonsløsninger med øvrige fagsystemer. 
Med våre løsninger kan dere effektivisere og automatisere en rekke økonomiske og administrative funksjoner, og dermed redusere kostnader og tidstyver. På den måten får dere konsentrert dere mer om kjernevirksomheten. 

Last ned brosjyren om
Unit4 Public Services (eng)

Kunder i offentlig sektor

Vi har over 20 års erfaring fra kommunesektoren. 170 av Norges kommuner bruker våre programvarer. Det tilsvarer mer enn halve Norges befolkning.

Unit4 Business World ble første gang tatt i bruk i en statlig virksomhet i 1994. Siden den gang har vi implementert løsninger over 200 ganger i statlig sektor.  

Unit4 leverer forretningssystemer til mer enn 1500 kunder i offentlig sektor globalt. I Norge gjelder dette statlige virksomheter, kommuner, helse- og omsorgssektoren, samt forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 

 • "Ved bruk av Unit4 Business World og IBX sparer vi årlig ca. 15 millioner NOK på effektiv bestillingsprosess og økt avtale- og produktlojalitet på våre rammeavtaler."

  Ole Rasmussen, spesialrådgiver, Bergen Kommune

  Se nettsidene til Bergen Kommune

 • "Med Unit4 Travel & Expenses er det minimalt med behov for opplæring av sluttbrukere. Vi bruker 3-5 minutter på å lære en nyansatt å føre reiseregninger"

  Camilla Aschehoug, Regnskapssjef, NRK

  Se nettsidene til NRK

 • "Unit4 Business World er en fleksibel og velfungerende ERP-plattform for våre seks eierkommuner, og den åpner for mange nye og spennende digitaliseringsinitiativ i tiden framover."

  Bjørn-Erik Ottesen, Løsningsarkitekt og konst. leder tjenesteutvikling

  Se nettsidene til ØRU kommunene

Hva om du kunne bruke samme verktøy til organisasjonsutvikling og til virksomhetsrapportering?

Vis Skjul

Unit4 Business World hjelper dere å forme interne prosesser og dele resultatene med nøyaktige og dynamiske rapporter.

 • Sanntidsrapporter med innsikt på tvers av avdelinger og prosjekter. 
 • Ad-hoc eller regelmessige rapporter som gir økonomisk status og måler KPI'er, målt mot benchmark.
 • Samler data som gir dere den egentlige versjonen av virkeligheten, enten det er for ukentlige møter eller kvartalsrapporter. 

Uviklet for mennesker

Våre fleksible applikasjoner er utviklet for endring. Det innebærer at du kan omstrukturere, legge administrative tjenester utenfor virksomheten – eller ta dem inn, skape nye roller eller innføre et shared service-senter uten kostbare og tidkrevende systemendringer. Intuitive verktøy hjelper deg med å få mer utført med færre ressurser og frigjøre tid til strategisk arbeid. 

Unit4 Business World gir offentlige organisasjoner mulighet til å raskere tilpasse seg endrede krav og regelverk til en lavere pris og uten unødvendige avbrudd. Du og dine medarbeidere kan administrere, styre og følge opp virksomheten med skybaserte, lokale eller mobile applikasjoner. Systemet skaper maksimal frihet og fleksibilitet, og optimal kostnadseffektivitet. 

Frigjør dine medarbeidere for mer verdiskapende, strategiske oppgaver

Vis Skjul

Dine medarbeidere har ikke tid til å bli forstyrret av repetitive oppgaver. Forretningssystemer skal gjøre administrative prosesser enklere så dere kan fokusere kreftene på det som skaper mer direkte verdi. Unit4 Business World frigjør ansattes tid og ressurser som kommer innbyggerne til gode. Og når nye vedtak og reguleringer stiller andre krav, vil verktøyet være klart til å vokse og utvikles i takt med morgendagens prioriteringer. 


Nøkkelegenskaper

Se hvordan våre løsninger kan forsyne ditt byrå eller avdeling med verktøy som er utviklet spesielt for offentlige organisasjoners behov og forutsetninger.