Unit4

Folk og formål i hjertet av systemet

Tilby verktøy som fungerer slik folk jobber, slik at alle kan konsentrere seg om å bidra 

Hold støttespillerne oppdatert 

Ta beslutninger basert på bedre informasjon og tilby operasjonell gjennomsiktighet for å holde alle oppdaterte

Følg med på den økonomiske helsen

Sjekk den økonomiske helsetilstanden når som helst og hvor som helst, og stol på at du har en oppdatert versjon av sannheten

Konsentrer dere om å hjelpe andre

Lag strømlinjeformede administrative prosesser og automatisér arbeidsflyten så dere kan fokusere på mer verdifulle oppgaver

Hva hvis dine forretningssystemer var bygget spesielt for ALLE dine ansatte og frivillige?

Dine medarbeidere fortjener fleksible, skalerbare løsninger som støtter dem og hjelper dem å jobbe mot det samme målet, uansett om de jobber fra kontoret eller ute i felten.

Vår tilnærming til forretningssystemer er annerledes. Vi mener at ditt ERP-system skal være din strategiske partner som jobber med deg for å utvikle tjenesteproduksjonen og få mest mulig ut av dine viktigste ressurser – dine ansatte og dine frivillige.

I stedet for å legge beslag på folks tid med dataregistrering i statiske systemer, hvorfor ikke frigjøre mer av tiden deres ved å la dem jobbe bedre og smartere? Med omfattende rollebaserte verktøy og funksjonalitet som lar de ansatte tilpasse verktøyet selv, kan dere hjelper dem å gjennomføre arbeidet med større tilfredsstillelse, samtidig som de håndterer dynamiske situasjoner hjemme eller på reise.

Når alle ansatte benytter de samme verktøyene - uansett hvor de er, hvilken enhet de bruker og om systemet er skybasert eller lokalt implementert - kan dere forbedre interne prosesser samtidig som dere bygger dypere relasjoner til bidragsyterne. Men viktigst av alt: alle jobber mot det samme målet - å hjelpe andre.

Hvor godt kan du knytte effekt til donasjoner?

Vis Skjul

Hold bidragsyterne informert om hva de bidrar til, spor donasjoner og mål resultatene uten å miste fokus på kjernevirksomheten – å hjelpe andre.

Det er større sjanse for at bidragsyterne vil være lojale om dere klarer å holde dem engasjert. Den beste måten å klare det på er å vise hvilke konkrete tiltak donasjonene og innsatsen deres bidrar til. Med total transparens gjennom hele finansieringskjeden kan du vise bidragsyterne hvor og til hva midlene blir benyttet. Kjør ad-hoc rapportering og gjør nytte av målbare resultater som viser økonomisk og sosial påvirkning med tydelige indikatorer.

Last ned brosjyren (eng)
Unit4 for Non-profits

Internasjonal erfaring

Som medlem av ACEVO, og med sterkt engasjement i Inside NGO og NetHope, har Unit4 utstrakt erfaring med mer enn 100 store frivillige og meldemsorganisasjoner over hele verden. 

 • "Kravene fra både utenlandske og norske donorer har medført store endringer i våre rutiner og rapporteringsmodeller. Likevel har våre ansatte selv klart å løse disse kravene i Unit4 Business World."

  Eli Voksø, økonomi- og administrasjonssjef, Norsk Folkehjelp

  Read the full success story
  Se nettsidene til Norsk Folkehjelp

 • "Applikasjonsforvaltningstjenestene fra Unit4 AS bidrar til at vi kan redusere kostnader og fokusere mer på vår kjernevirksomhet. Det oppleves meningsfylt og hensiktsmessig."

  Anne Ombye, økonomidirektør, Innovasjon Norge

  Se nettsidene til Innovasjon Norge
  Les hele kundehistorien

 • "The global Unit4 implementation will allow us to be true to one of our five core values which is Accountability – we take personal responsibility for using our resources efficiently, achieving measurable results, and being accountable to supporters, partners and, most of all, children."

  - Save the Children

 • "Ved fornuftig bruk av vårt logistikk- og innkjøpssystem får våre ansatte hjelp til å gjøre en bedre jobb og det bidrar dessuten til å beskytte dem mot trusler og ytre press. Samtidig blir det dokumentert at hjelpen kommer frem dit den skal."

  Pål Wæraas, seksjonsleder for administrativ støtte og service i Flyktningehjelpen

  Les hele kundehistorien
  Se nettsidene til Flyktninghjelpen

 • "Kravene fra både utenlandske og norske donorer har medført store endringer i våre rutiner og rapporteringsmodeller. Likevel har våre ansatte selv klart å løse disse kravene i Unit4 Business World."

  Eli Voksø, økonomi- og administrasjonssjef, Norsk Folkehjelp

  Read the full success story
  Se nettsidene til Norsk Folkehjelp

Følg med på den økonomiske helsetilstanden når som helst og hvor som helst, og stol på at dere har en oppdatert versjon versjonen av sannheten

Vis Skjul
 • Spor hvordan tilskudd benyttes og pass på at midlene benyttes er i tråd med formålet
 • Få rask og nøyaktig rapportering av den «doble bunnlinjen» - den økonomiske og den formålsmessige
 • Strømlinjeformet informasjonsdeling på tvers av organisasjonen
 • Operér sømløst og transparent, regionalt eller globalt
 • Full sporing av ansvarsomrpder og godkjenning for alle prosesser
 • Automatisér budsjettkontrollen og sikre tilgjengelige midler
 • Ta styring over globale ressurser, kapital og verdier og ha full oversikt over aktivitetene

Last ned infografikk (eng)
the New World of Accountability

Utviklet for mennesker

Dine kollegaer skal ikke bli distrahert av repetitive prosesser og tilfeldige regneark. Administrativ programvare skal gjøre oppgavene enklere slik at alle kan fokusere på mer verdiskapende aktiviteter.

Våre løsninger erstatter ineffektive systemer som ikke integrerer godt og tilgjengeliggjør relevant informasjon til hele organisasjonen verden over. Og når bidragsyternes rapporteringskrav endres, lovendringer inntreffer eller kjernefunksjonene utvikler seg, vil systemet kunne vokse og tilpasse seg morgendagens krav og prioriteringer.

Unit4 Business World er en selvgående ERP-løsning som frigjør tid og ressurser for sluttbrukerne slik at de kan fokusere på det ultimate målet – å hjelpe andre.

 

Hva om dere kunne tilpasse prosessene i systemene så dere kunne fokusert enda mer på å hjelpe andre?

Unit4 Business World gir organisasjoner et nytt valg når det gjelder forretningssystemer: iboende fleksible applikasjoner som hjelper dere å håndtere endringer på en effektiv måte og levere varige sosiale verdier.

Løsningen er designet med dere i tankene, for å gi dere informasjonen dere trenger når dere trenger den, og for å redusere den administrative byrden. Dere kan gripe muligheter raskere, mer kostnadseffektivt og uten avbrytelser.

 • Få nøyaktig økonomisk og ressursrelatert informasjon i sanntid som tilfredsstiller informasjonsbehovet til bidragsytere og interessenter
 • Vis klart og tydelig hvordan midlene bidrar til formålet gjennom intern og ekstern gjennomsiktighet
 • Registrer data, lag rapporter og ta beslutninger basert på informasjon som presenteres likt enten det vises på stor pc-skjerm eller liten mobil ute i felten
 • Benytt funksjonalitet for flere valutaer og regionale løsninger som tilfredsstiller lokale rapporteringskrav
 • Tilrettelegg for egne administrative prosesser, automatisér arbeidsflyt og hjelp ansatte å fokusere på mer verdifulle oppgaver