Unit4

Takk for oppmøtet på årets Unit4 Brukerkonferanse 2016!

Årets konferanse ble holdt på Clarion Hotel Air i Stavanger fra søndag 18. september til tirsdag 20. september. Vi samlet som vanlig en stor gruppe engasjerte og kompetente brukere av Unit4 Business World. En stor takk til Unit4 Brukerforening og til våre partnere og ansatte for innsatsen de legger ned i konferansen hvert år!

Vi har gjort presentasjonene fra over 50 foredrag tilgjengelig for nedlasting. Klikk på den grønne knappen under for å få tilgang.

Kontakt oss på bk-info@unit4.com med eventuelle spørsmål eller ønske om videre kontakt eller informasjon. 

Bilde fra plenumssalen på Brukerkonferansen 2015

Hvorfor bør DU delta?

Fordi brukere, partnere og Unit4-ansatte fra hele landet er samlet på ett sted i tre sammenhengende dager. Brukerkonferansen gir deg kunnskap, erfaringsutveksling, nyheter om Unit4 programvare og inspirasjon!

Unit4 Brukerkonferanse arrangeres eksklusivt for virksomheter som bruker Unit4 programvare. Programmet utvikles i et samarbeid mellom Unit4 Brukerforening og Unit4 AS. Det omfatter mer enn 50 faglige presentasjoner knyttet til Unit4 programvare og et trivelig sosialt program med kjente artister og foredragsholdere.

Last ned programmet (pdf)

 • UtstillerTorget og Unit4Torget

  Utstillertorget

  Utstillertorget er sentralt plassert under konferansen. Benytt anledningen til å besøke utstillerne og lær mer om tjenester og produkter som kan supplere din Unit4-løsning. 

  Unit4Torget

  Unit4Torget er et servicetilbud til alle deltakerne og er bemannet under hele konferansen. Benytt muligheten til å stille spørsmål eller diskutere aktuelle problemstillinger med kvalifiserte ressurspersoner. Ta gjerne med deg problemstillinger eller spørsmål som du har tenkt ut på forhånd. 

  Unit4 AS er hovedsponsor for Unit4 Brukerkonferanse. I tillegg til foredrag og seminarer, har Unit4 fagkonsulenter innen mange områder som står til din disposisjon. — Vi som bemanner Unit4Torget har ett hovedfokus:  Å gi gode svar på alle henvendelser, sier Stig Amundsen som har ansvaret for organiseringen av dette tilbudet.

  Informasjonsskranken

  Her vil det alltid være representanter fra Brukerforeningen og fra arrangørene. 

  Be om et møte

  Logoer til alle sponsorene ved Brukerkonferansen
  Årets sponsorer av Unit4 Brukerkonferanse:
 • Fagprogrammet

  Foredragsholderne er enten brukere, partnere eller ansatte i Unit4. I kundecasene gir aktive brukere deg verdifull innsikt i hvordan virksomheten deres utnytter løsningen. I tillegg til plenumsforedragene består årets fagprogram av 49 fagseminarer, inkludert kundecaser og temadiskusjoner. Se mer informasjon om fagprogrammet her.

  Fagprogrammet består av følgende elementer:

  Fagseminarer 

  Fagseminarene er delt inn i seks hovedområder og organisert i syv parallelle kolonner (se side xx-xx). Seminarene omfatter også kundecaser og har ulik lengde. Påmelding via påmeldingsskjema.

  Prosessdiskusjoner i regi av Brukerforeningens nettverksgrupper 

  Målsettingen med disse sesjonene er å utveksle idéer og belyse ulike måter å gjennomføre ulike prosesser på. For eksempel kan rekkefølgen på delprosesser gjøre en stor forskjell. Kanskje du fanger opp idéer som kan være nyttige for din virksomhet? Påmelding via påmeldingsskjema.

  Snapshots i plenum 

  Mandag fra 14:50 til 15:50 blir det løpende presentasjoner av ulike produkter i plenumssalen. Hensikten er – i løpet av en time - å gi deltakerne et raskt innblikk i flere programvareprodukter. Drop-in, ingen påmelding.

  Plenumsforedrag 

  Det blir holdt flere plenumsforedrag både søndag, mandag og tirsdag. De fleste foredragene er direkte relatert til bruk av Unit4 programvare, men omfatter også tre foredrag med fokus på tall, motivasjon og egen utvikling.

  Se hele fagprogrammet

  Thomas Staven på scenen på Unit4 Brukerkonferanse 2015

  Thomas Staven på scenen på Unit4 Brukerkonferanse 2015

 • Deltakere, partnere og konsulenter

  Programmet er utviklet for å gi flest mulig brukere et godt faglig utbytte. Vi anbefaler konferansen for:

  • Nye brukere
  • Erfarne brukere
  • Systemadministratorer og teknisk personell som arbeider med Unit4 programvare
  • Beslutningstakere og ledere i virksomheter som anvender Unit4 programvare

  Møt andre brukere og eksperter

  Nettverk er dagens og morgendagens kompetansefora. Du er en del av et kunnskapsnettverk. Ved å bli med i Brukerforeningens nettverksgrupper bygger din virksomhet kompetanse gjennom erfaringsutveksling og faglige samtaler.

  Snakk med Brukerforeningen:  Vi forteller deg gjerne om Brukerforeningens rolle og funksjon. Du finner oss i Informasjonsskranken og overalt ellers på konferansen.

  Spør partnerne: Møt representanter for samarbeidspartnerne til Unit4 på UtstillerTorget. Ønsker du å avtale et møte? Send oss en epost, så setter vi deg i kontakt med rett person.  

  Møt Unit4-ekspertene: Snakk med løsningsarkitekter, konsulenter og ledere fra Unit4 på Unit4Torget. Ønsker du å avtale et møte? Send oss en epost, så setter vi deg i kontakt med rett person.


Hilsen fra Unit4 Brukerforening

Kirsti Omberg, leder i Brukerforeningen I Norge finnes det et stort og kunnskapsrikt miljø rundt programvaren fra Unit4. Gjennom Brukerkonferansen og andre arrangementer ønsker Brukerforeningen å legge til rette for at flest mulig virksomheter skal kunne involvere seg og nyte godt av dette kunnskapsnettverket.

Hva er så fordelene med det? Jo, din virksomhet får tilgang til andre virksomheters erfaringer, løsninger og vurderinger – og det er så og si gratis. Visst har Unit4 mange dyktige konsulenter og supportpersoner, men de sitter ikke med de daglige problemstillingene innen ulike fagområder som skal løses med Unit4 programvare. De erfaringene er det brukerne som har.

I tillegg til Brukerkonferansens ca 60 fagseminarer blir du også kjent med nettverksgruppene som Brukerforeningen har etablert innen ulike fagområder. Nettverk er dagens og morgendagens kompetansefora. I Norge er vi tusenvis av mennesker som daglig jobber med Unit4 programvarer. Til sammen utgjør vi et enormt kompetansenettverk. Via nettverksgruppene kan du utnytte mulighetene i dette nettverket ved å komme i kontakt med andre innen ditt fagfelt. Det vil du forhåpentligvis ha glede av både under og etter konferansen.

I tillegg til brukernettverket møter du også utstiller-konsulenter og eksperter fra Unit4 AS. Konferanseprogrammet er bygd opp i nært samarbeid med dem.

Velkommen!

Med vennlig hilsen 
Kirsti Omberg
Leder i Unit4 Brukerforening