Unit4

Forbehold

Tilgang til og bruk av Unit4s nettsider er underlagt følgende vilkår:

1. Immaterielle rettigheter
All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter til tekst, bilder, lyder, programvare og annet materiale eies av Unit4 og tilknyttede selskaper, eller er inkludert med tillatelse fra innholdets eier.

Du har tillatelse til å reprodusere utdrag fra denne siden i form av utskrift, nedlasting til harddisk, og ved distribusjon til andre personer, men i alle sammenhenger kun for ikke-kommersielle, informative og personlige formål. Ingen gjengivelse av noen del av nettstedet kan bli solgt eller distribuert for kommersielle formål. Det skal heller ikke endres, eller innarbeides i andre arbeider, publiseringer eller nettsted, enten i papirutgave eller elektronisk format, inkludert gjengivelse på noe annet sted.

2. Varemerker
Alle varemerker vist på denne siden er enten eid eller brukt under lisens av Unit4. Uautorisert bruk av varemerker på dette nettstedet er strengt forbudt.

3. Tilgjengelighet til produkter.
Henvisning til et produkt eller tjeneste på nettsiden er ikke et tilbud om å selge eller levere produktet, eller tjenesten. Før kjøp av et bestemt produkt eller tjeneste, må spesifike tilsagn om tilgjengeliget og egnethet av produktet innhentes.

4. Innhold
Informasjonen på denne nettsiden er publisert i god tro, men er kun ment for generell orientering. Informasjonen på denne nettsiden bør ikke brukes som grunnlag for noe bestemt formål, og ingen garanti gis med hensyn til nøyaktighet, fullstendighet, egnethet eller tilgjengelighet. Verken Unit4 eller eventuelle samarbeidspartnere med deres tilknyttede tjenestemenn, ansatte eller agenter er ansvarlig for direkte eller indirekte tap, skade eller utgifter, tap av fortjeneste, tap av programmer eller data, driftsavbrudd, tilfeldige eller indirekte tap eller skader som følge av tilgang til, eller bruk av dette nettstedet eller et nettsted linket til fra dette nettstedet.

5. Linkede nettsider
Ulike plasser på hele nettstedet kan du bli presentert for lenker til andre nettsider som er relevante for en bestemt del av denne nettsiden. Intensjonen til Unit4 er at disse andre nettsidene av interesse for deg, men verken Unit4, filialer, eller deres tilknyttede tjenestemenn, ansatte eller agenter har noe ansvar av noen art for disse utenforstående nettsidene, eller informasjonen du finner på dem.

6. Personvern
All informasjon som gis til Unit4 av brukeren, vil bli behandlet som konfidensiell informasjon. Med mindre det eksplisitt nevnes noe annet vil informasjonen ikke bli videreformidlet til tredjepart, med mindre dette er lovpålagt, eller forespurt av rettsmyndighetene.

7. Endringer i innholdet på denne nettsiden, eller disse betingelsene for bruk
Unit4 forbeholder seg retten til å endre på vilkårene for hvordan siden er tilgjengelig, og gjøre endringer eller rettelser på siden, uten forvarsel, når vi ser dette som hensiktsmessig. Slike endringer trer i kraft så snart de er publisert på nettstedet.