Unit4

Bransjespesifikke ERP-løsninger

Unit4 utvikler ERP-løsninger og frittstående programvare bygget rundt bransjespesifikke krav og prosesser. 


Lansert i Norge: 

Professional Services Automation

Unit4 Property Management

Se tilbudet for Unit4 globalt

 

Illustrasjon med symboler for ulike prosesser, som kalender, kalkulator, timeglass m.m.