Unit4

Unit4 Professional Services Automation

Fokuser på de riktige kundene

Levér nøyaktige estimater basert på tidligere prosjekters suksess så dere kan prioritere de mest lønnsomme kundene.

Gjennomfør lønnsomme prosjekter

Nå lønnsomhetsmålene med full tilgang til stryingsinformasjon i sanntid - ta kontroll over prosjektplan, tidsplan, kostnader og budsjett 

Bruk ressursene riktig

Behold talentene og sett rett person på rett prosjekt med sanntidsdata om tilgjengelighet og kompetanse.

Få fortgang på faktureringen

Automatisert timeregistering gjør det enkelt å fakturere raskere og oftere, og gir bedre kontroll på fordringene 

Kontroll på prosjektene gir kontroll på virksomheten

Levér som avtalt med integrerte prosjektstyringsverktøy. Effektiv prosjektstyring og tjenesteleveranse krever støtte for hele prosjektet - fra salg og planlegging til gjennomføring og rapportering. Med Unit4 Professional Services Automation (PSA) får dere samme "look & feel" gjennom hele prosjektsyklusen og fullstendig integrasjon av prosessene - fra prosjektstyring til økonomi- og ressursforvaltning. 

Klikk på bildene for å se dem i større versjon

 

Fokusér på de mest lønnsomme kundene

Skjermbilde for referanseprosjekt i Unit4 PSA-løsning

I vår PSA-løsning får du tilgang til omfattende historiske data for raske prioriteringer og presise estimater. Med få klikk legger du inn relevante betingelser i systemet og kan velge mellom en liste av relevante referanseprosjekter. Dermed er det enkelt å vurdere lønnsomhetspotensialet i prospektene og planlegge hvert unike prosjekt. I løpet av sekunder vil du se estimatene og ledige ressurser. Deretter gjør systemet resten av jobben for deg; oppretter prosjektet, prosjektplanen og ressursplanen.

Løsningen inkluderer funksjonalitet for å håndtere kontakter, forretningsmuligheter, tilganger og risiko. Løsningen er felles for salg og prosjekt, slik at begge teamene kan registrere og rapportere gjennom alle stadier frem til fullført fakturering.

 • Kontroll på hele salgsprosessen
 • Bruk referanseprosjekter for å utviklinge nye prosjekter
 • Opprett nye prosjekter med en gang avtalen er inngått
 • Lag prosjektmaler og reduser det manuelle arbeidet 

 

Øk inntektene og nå lønnsomhetsmålene

Skjermbildet for prosjektøkonomi i Unit4 PSA-løsning Gjennomarbeidete planer og budsjetter er grunnlaget for presise tilbud i mulighetsfasen og effektiv prosjektstyring i gjennomføringsfasen.

Uten dette grunnlaget klarer dere ikke å få ut nøyaktige estimater for kontantstrøm, ressursbruk og resultatbidrag. Det er også disse dataene dere trenger for å kunne definere og måle de store KPI'ene for hele organisasjonen, samt for den løpende prosjektforvaltningen. 

 • Dashbord for prosjektstyring med fullt innsyn og overblikk over resultater, ressurser og fremdrift
 • Prosjektprognoser for risikostyring og mulighetsbilde med hensyn til bemanning, prosjekter, budsjetter, inntektsstrøm og resultater
 • Registrering av arbeidstimer i skjemaer direkte koblet til prosjektet
 • Prosjekt-relaterte utgifter føres direkte på prosjektet
 • Legg inn innkjøpsforespørsler som skal faktureres kunden

Bruk de riktige ressursene i hvert prosjekt

Skjermbilde for ressursplanlegging i Unit4 PSA-løsning Ressursplanleggeren gir deg full informasjon så du kan velge den mest passende personen til hvert oppdrag. Du kan også overvåke og administrere ressurstilgjengelighet og utnyttelsesrate på ethvert nivå i organisasjonen og for alle kategorier.  

Det kan for eksempel være nyttig å se hvilke ressurser som er tilgjengelig innen et visst kompetanseområde, men det kan også være relevant å se ledige ressurser i én kategori, som ingeniører, på tvers av alle avdelinger. Smidige analyser og rapporteringsmuligheter gjør dette til en enkel prosess. 

 • Sett sammen kompetente team med rett kapasitet for å øke faktureringsgraden
 • Reduser overflødig kapasitet og ufakturerbare timer 
 • Unngå tapte muligheter med bemanningsplanlegging på tvers av kontinenter
 • Nå alle dine ansatte med et integrert forretningssystem som fungerer på tvers av avdelinger og divisjoner
 • Analyser og estimer ressursbehovet i de neste periodene
   

Kom raskere i mål med automatisert timeføring og fakturering 

Skjermbilde av Unit4 Me-appen Regneark kan ha mange funksjoner, inkludert rapportering og analyse, men som oftest er formålet å støtte faktureringsprosessen.

Du har kanskje ulike regneark til ulike oppgaver og prosjekter og vet at dette ikke den beste måten å håndtere informasjonen som driver kontantstrømmen din.

Vår komplette faktureringsløsning inkluderer salgsrate per ansatt, funksjon, rolle, klient eller en kombinasjon av disse. Tilsammen får du en effektiv styring av kundekontrakter. 

Timelister, utgifter, milepæler og faste avgifter håndteres i følge kontrakten uten noen form for manuell input – med unntak av eventuelle avtaleendringer eller oppdateringer av fakturadetaljene.

 • Reduser antaller uregistrerte fakturerbare timer
 • Fakturer nøyaktig det som skal betales, når det skal betales
 • Reduser antall krediterte fakturaer og kreditnotaer
 • Reduser antall sene innbetalinger

Se hvordan Unit4 hjalp Kinetic IT å oppnå 30% vekst...

...uten økning i finans-, lønns- eller administrasjonskostnader
Customer Success Story

Støtte for hele prosjektets livssyklus

Time- og prosjektbaserte virksomheter kan effektivisere flere prosesser med en integrert løsning for hele prosjektsyklusen.

Ved å sammenstille data fra de administrative funksjonene, får advokater, rådgivende ingeniører og byråer et fortrinn når de skal vinne over konkurrentene, mestre stramme aktivitetsplaner og budsjetter, balansere begrensningene i ressurser og sikre prosjektenes fremdrift. 

Unit4 Professional Services Automation hjelper dere å:

 • Utvide forretningsområdet – Sikre kontroll over alle nivåer i salgsprosessen fra nysalg og kunde-innsikt til gjenkjøp fra fornøyde, eksisterende kunder
 • Gjennomføre lønnsomme prosjekter – Få oversikt over arbeids- og tidsplaner, kostnadskontroll, fremdrifte og endringer i omfang
 • Sikre faktureringsrutinene – Direkte registrering av tidsbruk og kostnader for hvert enkelt prosjekt gir fortgang i faktureringen

Les mer om hvordan Unit4 Professional Services Automation støtter dere i hele prosjektsyklusen:
Last ned brosjyren om Unit4 PSA

In business for people - løsninger utviklet for mennesker

Mennesker er den viktigste ressursen for profesjonelle tjenesteleverandører. Unit4 Professional Services Automation reflekterer virkeligheten til prosjekt- og timebaserte organisasjoner. 

Planlegge og allokere ressurser

Skap de beste teamene der de rette menneskene med den rette kompetansen håndterer komplekse prosjekter

Måling av og prognoser for prosjekter

Få et helhetlig bilde av dine prosjekter for å planlegge, administrere og måle dem mer effektivt med sanntids-data

Effektiv administrering av prosjekter

Bruk sanntids-visninger og planleggingsverktøy for å levere prosjekter i tide, innenfor budsjett og avtalte rammer

Send data oppover i systemet

Hold finans- og driftsteam fornøyde ved å levere budsjetter og prognoser basert på de nyeste data

Optimalisering av kapasitetsutnyttelsen

Fordel ressursene i teamet, og koordiner team-medlemmenes egenskaper med prosjektets krav for å alltid kunne tilby den optimale kombinasjonen

Økt effektivitet

Bruk samme system fra leads til prosjektavslutning, mens du kontinuerlig samler sanntidsdata gjennom hele prosjektets livssyklus

Globale ressurser

Tiltrekk og hold på talenter på tvers av landegrensene ved å tilby engasjerende og utfordrende prosjekter

Forbedret kontantstrøm

Tidligere registrering av tidsbruk og utgifter kombinert med skreddersydde faktureringsrutiner reduserer omsetningslekkasjer, optimaliserer kontantstrømmen og øker omsetningen på topplinjen

Omstrukturering og sammenslåinger

Unit4 Business World On! kan enkelt implementeres etter omstrukturering, eller utvides for å dekke oppkjøpte selskaper, alt via et skjermbasert grensesnitt – ingen omprogrammering av systemet er nødvendig

Analyser av økonomien på alle nivåer

Analyseverktøy som konsoliderer multi-nasjonale data gir oversikt på globalt nivå, eller innsikt helt ned til prosjektnivå

Tilpasses lokale krav

Internasjonale rapporter med lokale data på tvers av valutaer uten modifisering av programvaren

Proaktive budsjetter

Strømlinjeformede regnskapsprosesser og prediktive budsjetter basert på mulige scenarioer

Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

 • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
 • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
 • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
 • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!