Unit4

ERP-systemet - full virksomhetsstyring i én integrert løsning

Unit4 tilbyr en innovativ og bred ERP-suite for forvaltning og styring av økonomi og ressurser. Våre programvarer gir kraftfull prosess-støtte og rollebasert brukerfokus på alle nivåer i organisasjonen. Vi har integrerte mobile løsninger for dem som er på farten, skalérbare installasjonsalternativer og skyløsninger.

ERP for virksomheter i stadig endring

Unit4 Business World On! (tidligere Agresso) er selve ryggraden i Unit4 sitt produktspekter og dekker alle de sentrale områdene for forvaltning og styring av økonomi og ressurser i kunnskapsvirksomheter som leverer prosjekter og tjenester. De ulike modulene i løsningen kan settes sammen og suppleres etter behov, og er fullstendig integrert med hverandre. Elastisk arkitektur gjør det enkelt å justere Unit4 Business World On! til endringer og nye behov.

Modulene i Business World On! er:
Øvrige produkter kan implementeres som individuelle løsninger eller integrert med eksisterende ERP:

Kunder

Jobb smartere

I Unit4 har vi utviklet konseptet The Unit4 People Platform for å illustrere hvordan vi bygger smarte og fleksible forretningsløsninger ut fra menneskers behov på arbeidsplassen. De fire nivåene i People Platform lar dere utnytte moderne teknologier, som sosiale medier, mobilteknologi, analyse- og prognoseverktøy, skyteknologi og big data.   

Med People Platform har vi kombinert vår systemarkitektur samt våre designprinsipper og innovative funksjoner til et helhetlig konsept. Det består av 4 nivåer:

 • Personlig opplevelse: Gjennom tydelige brukergrensesnitt gjøres personlig relevant informasjon enkelt tilgjengelig på alle aktuelle enheter. 
 • Funksjonalitet: Avanserte funksjoner er nødvendig når brukeren skal utføre sammensatte oppgaver. Derfor utvikler vi kontinuerlig ny funksjonalitet som støtter spesifikke prosesser, roller og bransjer. Slik hjelper vi flest mulig i mål med sine respektive oppgaver.
 • Smart Context: Prediktiv teknologi gjør relevant informasjon tilgjengelig for brukeren på en smart måte. Dette forenkler beslutninger og prosesser og styrker forutsetningene for samarbeid.
 • Elastisk arkitektur: Organisasjonsmodellen må alltid være oppdatert for å speile virksomheten og gi alle tilgang til den informasjonen de trenger til enhver tid. Uten dette svekkes beslutningsevnen og små oppgaver tar lang tid. I våre programvarer er det enkelt å justere organisasjonen uten koding eller ekstern assistanse.

Med The Unit4 People Platform sikrer vi nytteverdien og funksjonaliteten i nøkkelproduktene våre og gjør dem intuitive, informative og fleksible. 

Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Rollebasert funksjonalitet

Ansatte og kunder forventer forretningssystemer med den samme brukervennligheten de er vant til fra private apper og programvarer. Blås i systemopplæringen og tilby heller intuitiv funksjonalitet som fungerer slik dine ansatte fungerer, enten de jobber på en stasjonær eller mobil enhet. 

Med People Platform sikrer vi at alle ansatte får komplett og relevant funksjonalitet tilpasset deres respektive arbeidsoppgaver:

 • Intuitive grensesnitt gir rask opplæring og mer effektive ansatte
 • Digitale arbeidsflater med tilgang fra alle typer enheter
 • Enkel tilgang til informasjon spisset inn mot den spesifikke arbeidsoppgaven som skal utføres
 • Høyere engasjement når dine ansatte slipper å oppleve arbeidsplassen som en "digital middelalder".
Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Et verktøy bygget for prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter

Bruk styrings- og planleggingsverktøy skreddersydd for prosjekt- og tjenesteleverandører. 

Med The Unit4 People Platform får dere ekspertverktøy tilpasset de arbeidsprosesser og rutiner som er typiske for kunnskapsbaserte virksomheter:

 • Skreddersydde løsninger for spesifikke roller og oppgaver innen økonomi, lønn, HR og prosjektledelse
 • Fleksibel systemstøtte, fullstendig integrert i én ERP-plattform for hele organisasjonen 
 • Enkel og personlig tilgang til relevant og komplett informasjon
Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Smarte fordeler når informasjon blir satt i sammenheng

Gjennom teknologiske nyvinninger innen samhandling, mobil, analyse, big data og IoT (Internet of Things) gjør vi det enklere å ivareta datakvalitet, øke effektivitet og gi et bredere beslutningsgrunnlag. 

Våre programvarer hjelper dere å sette informasjonen inn i en større sammenheng:

 • Få ny innsikt gjennom å se dataene i sammenheng med prosesser og mennesker, som for eksempel stemningsvurderinger i prosjekter
 • Bruk vanlig mobilteknologi, som kameraet og stedstjenestene for å gjøre utfylling av reiseregnskapet enklere - for eksempel
 • Benytt "in-memory"-teknologi og avanserte prognosealgoritmer som gjør det enklere å følge opp og utforme forretningsprosesser samt å forutse fremtidige trusler og muligheter 
 • Våre skytilpassede løsninger åpner for et hav av muligheter der du kan kombinere data fra ulike systemer med realtidsinformasjon utenfor din organisasjon, eller du kan bruke bransje-KPI'er og sammenligningsdata for å utvide beslutningsgrunnlaget ditt.   

Dynamisk tilpasning, så systemet kan vokse og endres i takt med dere

En statisk forretningsmodell i et marked som er i konstant bevegelse, skaper ikke verdi. Moderne virksomheter og organisasjoner trenger dynamiske kjernesystemer som kan endres og vokse i takt med utviklingen. 

Det er essensielt at verktøyene vi bruker til å kommunisere, planlegge og løse problemer, speiler behovene til de som bruker dem uten at det oppstår trange flaskehalser hver gang det dukker opp et nytt behov.  

 • "Extend and Relate"-funksjonalitet lar dere enkelt øke kapasiteten for hver modul, rapport og arbeidsflyt
 • FlexiFields lar dere gjøre endringer selv, uten hjelp fra dyre, eksterne konsulenter

 

Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Unit4 utvikler og tilbyr forretningsløsninger som er spesielt godt tilpasset kunnskapsbedrifter som leverer prosjekter og tjenester.

Vår programvareportefølje dekker alle forretningskritiske virksomhetsfunksjoner:

 • Økonomi og regnskap
 • Budsjett og prognoser
 • Service og vedlikehold
 • Innkjøp og eHandel
 • HR og lønn
 • Prosjektstyring
 • Rapportering og analyse

Med programvarer fra Unit4 kan deres virksomhet bytte utdaterte systemer som vanskelig lar seg integrere og oppgradere, med et komplett, integrert og skybasert foretningssystem.

Hvorfor er Unit4 en bedre systemleverandør?

Når alle dine forretningsapplikasjoner deler den samme databasen, med den samme versjonen av virkeligheten, får dere alltid enhetlig og oppdatert informasjon om nåtid, fortid og fremtid. Samtidig blir dere kvitt informasjonssiloene, dobbelterbeidet og andre ineffektive rutiner og prosesser. Våre løsninger er bygget for å støtte og styrke menneskene som bruker dem. 

Men det beste av alt er kanskje at når dere gjør en endring i én del av systemet, slår disse endringene umiddelbart gjennom i alle integrerte prosesser, applikasjoner og moduler som blir påvirket. Våre løsninger lar dere enkelt vedlikeholde og synkronisere systemet slik at det alltid gjenspeiler deres organisasjonsstruktur og behov. Og til forskjell fra andre ERP-systemer, trenger dere ikke hjelp fra dyre konsulenter: endringene gjør dere ved hjelp av konfigurasjoner, ikke koding. Dette begrenser kostandene ved å eie deres eget ERP-system og at dere kan respondere raskt på enhver endring, uten forsinkelser, forstyrrelser og muligheter som glipper.