Unit4

Vi lever midt i den digitale revolusjonen. Forretningsmodeller er i endring, kundenes forventninger og krav stiger, og måten vi driver virksomhetene våre på snus opp ned. Fremoverlente tjenesteleverandører har behov for et ERP-system utviklet for at en skal kunne utnytte de nye mulighetene som den digitale revolusjonen byr på. Det er mennesker som skaper den nye tidens organisasjoner og prosesser, og de behøver løsninger som støtter deres ambisjoner og personlige utvikling.

Unit4 Business World er svaret på deres behov. Løsningen hjelper dem å frigjøre mer av organisasjonens potensiale og kraft til å møte utfordringer og gripe nye muligheter.

Et ERP-system utviklet for dagens arbeidstakere

Tradisjonelle ERP-systemer ble utviklet for produktbasert industri. De var ikke tilpasset tjenesteorganisasjoners dynamiske behov, prosesser og krav, og møtte ikke behovene disse virksomhetene har for å frigjøre og maksimere medarbeidernes potensiale og innovasjonskraft. 

Behovene for våre målgrupper er klare: De trenger en løsning med et intuitivt grensesnitt og en fleksibel arkitektur som kan endre og utvikle seg i takt med organisasjonen. Ellers reduseres, eller i verste fall blokkeres, innovasjonskraften, mens tilpasningskostnadene skyter i været. Unit4 Business World On! innfrir disse forventningene ved å tilby et brukervennlig grensesnitt kombinert med kraftige forretningsfunksjoner. 

Med Unit4 Business World On! behøver ikke dine medarbeidere og forretningsprosesser å tilpasse seg systemet. Tvert imot er det dere som lager reglene og tilpasser systemet til virksomhetens behov. Da kan dere sammen gripe nye muligheter - raskere, til en lavere pris og uten avbrudd.

Mobilisér dine medarbeidere

Bedre brukervennlighet og tilgjengelighet – på alle enheter

Utrett noe stort sammen

Samarbeid med hele organisasjonen, enkelt og effektivt

Forenkle og effektivisere

Integrerte løsninger som forenkler komplekse oppgaver

Skytjenester på deres premisser

Utnytt mulighetene i vårt skykonsept, Cloud at your Speed

Tilby de ansatte et ERP-system som frigjør deres kapasitet til mer verdiskapende arbeid

Vis Skjul

Vår visjon om å skape “Self-Driving ERP" har resultert i et forretningssystem med høy brukervennlighet og lav brukerterskel. Når de ansatte får enkel tilgang til rett teknologi i arbeidshverdagen, blir det skapt verdier.  

Unit4 Business World gir alle alle medarbeidere muligheten til å jobbe mer effektivt ved å begrense tidkrevende manuelle oppgaver.  

Innovasjoner innen mønstergjenkjenning, prediktive analyser og stemningsanalyser har gitt oss funksjonalitet som forenkler prosesser, automatiserer oppgaver, foreslår tiltak og gir bedre forståelse for konsekvenser og sammenhenger. 

 

Når for eksempel reiseregnskapet tilbyr ferdig utfylte felter og rapporter for fakturagodkjenning varsle om avvik, oppnår dere mer enn å spare tid. Fordi så mange oppgaver blir automatisk utført og kvalitetssikret, frigjøres tid og overksudd hos medarbeiderne deres til å konsentrere seg om det de egentlig ble ansatt for å gjøre: finne gode løsninger og innfri mål og forventninger.  

Last ned brosjyren
Self-Driving ERP
eller last ned eksterne analyser (eng)
Mint Jutras "Self driving ERP"
Nucleus Research "Value Matrix"

Med Unit4 Business World er det du som sitter i førersetet

Unit4 Business World er en skybasert ERP-løsning som gir tjenesteleverandører muligheten til å ta ledende markedsposisjoner. Systemets moderne og fleksible arkitektur gir støtte for rask og innovativ organisasjonsutvikling med lavere kostnader og færre forstyrrelser. Det resulterer i flere forretningsmessige muligheter og smartere drift. 

 • Rask vekst: med Unit4 Business World kan selskaper og organisasjoner raskt og enkelt skalere virksomheten i takt med utviklingen.
 • Forberedt på innovasjon: funksjoner for testing og innovasjon ligger innebygd i systemets fleksible økonomi- og regnskapsstrukturer.
 • Sømløse fusjoner og oppkjøp: løsningen støtter en strømlinjeformet integrasjon av nye virksomheter, deres prosesser og systemer. På den måten oppnås raskt harmonisering og kontroll over prosessene, uten at den daglige driften påvirkes.
 • Effektiv nedskalering: det er like ukomplisert å nedskalere som å ekspandere. Med Unit4 Business World håndteres avhending effektivt for eksempel i forbindelse med salg av selskaper eller nedbemanning i avdelinger. 
 • Lavere driftskostnader: medarbeidere kan eliminere ineffektive prosesser og manuelle rutiner, og i stedet fokusere på salg, forretningsutvikling, kunder og risikohåndtering.

Våre kunder nyter godt av betydelig høyere forretningsmessig fleksibilitet* og dessuten lavere TCO (Total Cost of Ownership)** fordi drift og utvikling av systemene er langt mindre ressurskrevende enn tradisjonelle forretningssystemer.

*IDC-undersøkelsen: ”The Financial Impact of ERP Architecture on the Annual Cost of Business Change”
**Eval-Source-sammenligningen: ”Which ERP Architecture Best Handles Business Change?”

Et forretningssystem som gjør det enkelt å samarbeide bedre

Vis Skjul

Samarbeid er en verdidriver i enhver organisasjon. Unit4 Business World tilrettelegger for dette med funksjonalitet som chat, skjermdeling, gruppebaserte arbeidsområder og andre innebygde egenskaper som skaper dialog mellom kollegaer, gjør informasjon tilgjengelig og som er enkelt å administrere.  

I tillegg til samarbeidsløsningene som er bygget inn i programvaren skaper Business World sitt intuitive brukergrensesnitt, rolledifferensierte verktøy og oppgaverelaterte funksjonalitet vesentlig bedre forutsetninger for å respondere på hendelser og henvendelser som tidligere var vanskelige å håndtere.

Ikke kast bort dine medarbeideres tid og kreativitet på kjedelig dataregistrering i gammeldagse programvarer. Gi dem verktøy som gjør det mulig å øke servicegraden ved å arbeide bedre og smartere på tvers av hele organisasjonen. 

Nøkkelfunksjoner

 • Finansiell styring og oppfølging

  Unit4 Business World forsyner finans- og økonomikontorer i internasjonale organisasjoner med kraftige funksjoner for administrasjon av mange selskaper og enheter, språk og valutaer. Samtidig tilbys den brukervennligheten og fleksibiliteten som kreves av mindre organisasjoner.

 • HR & lønn

  HR og lønnsavdelingene får tilgang til et omfattende og komplett systemverktøy som effektiviserer og forenkler HR- og lønnsprosessene. Med høy fleksibilitet og endringsvennlighet er Unit4 Business World On! alltid i takt med organisasjonsendringer, arbeidsmarkedet og gjeldende lover og regler.
 • Planlegging, budsjettering og prognose

  Funksjonsrike moduler gjør utarbeidelse av budsjetter, planer og prognoser mer fleksibelt, databasedrevet og integrert. Ingen flere egenutviklede, ad hoc-baserte, ulenkede og heterogene regneark!
 • Innkjøpsprosessen

  Unit4 Business World On! automatiserer store deler av innkjøpsprosessen, fra rekvisisjon til fakturagodkjenning og attestering. Systemet strømlinjeformer hele prosessen, eliminerer feil og reduserer kostnadene.
 • Prosjektstyring og økonomisk kontroll

  Kraftfulle verktøy effektiviserer administrative oppgaver, gir støtte for optimalisert ressursbruk og dessuten automatisering og styring av alle prosesser i et prosjekt. Løsningen dekker hele prosjektsyklusen fra en mulighet oppstår til prosjektet er avsluttet og fakturert i henhold til kontrakt.
 • Service og vedlikehold

  Komplett løsning for administrasjon av anleggsmidler, samt håndtering av service-team, inventar, ressursallokering, lovbestemt rapportering og fakturering.
 • Rapportering og analyse

  Unit4 Business World On! sitt integrerte beslutningsverktøy genererer raske, enkle og kostnadseffektive analyser. Derfor vil dine rapporter alltid ligge et steg foran når forretningslandskapet endrer seg. 

Arkitektur i fire lag

Personlig opplevelse – Gjennom en enkel, intuitiv og komplett brukeropplevelse får du all informasjon du har behov for fra alle typer enheter. 

Forretningsfunksjoner – Bransjespesifikk, integrert funksjonalitet som med sine skreddersydde løsninger for hver enkelt rolle og oppgave støtter din virksomhets unike forretnings- og virksomhetsprosesser. 

Smart helhet – Med intelligent spissteknologi som for eksempel prediktiv analyse, big data og selvlærende systemer fores organisasjonen med relevant og pålitelig informasjon som forenkler beslutninger, prosesser og samarbeid.

Elastisk fundament – En smart informasjonsmodell som identifiserer og beskytter virksomhetens innerste kjerne og som driver deres prosesser ved hjelp av fleksible og verdiskapende regler, rapporterings- og analysefunksjoner.  

Et ERP-system som håndterer komplekse oppgaver

Vis Skjul

Ved å automatisere manuelle rutiner og bruke smart teknologi, gjør Unit4 Business World det mulig for deres ansatte å bruke mer tid på å skape gode løsninger og levere bedre tjenester. Og når et prosjekt utvikler seg eller nye behov oppstår, kan deres ansatte foreta justeringer i programvaren uten at ERP-systemet og IT blir et forsinkende element.  
Samarbeid og lagspill er nøkkelen til suksess i virksomheter som lever av å levere tjenester. Unit4 Business World tilbyr derfor tilgang til mobil-app’er 24 timer i døgnet. Nå kan den enkelte ansatte fullføre sine oppgaver på den enheten de foretrekker - når de vil og hvor de vil.


Kunder

Mer enn 3500 organisasjoner i over 100 land anvender allerede Unit4 Business World On! til strategisk styring, oppfølging og støtte til de forretningskritiske prosessene i den daglige driften.  

 • "Ved bruk av Unit4 Business World og IBX sparer vi årlig ca. 15 millioner NOK på effektiv bestillingsprosess og økt avtale- og produktlojalitet på våre rammeavtaler."

  Ole Rasmussen, spesialrådgiver, Bergen Kommune

  Se nettsidene til Bergen Kommune

 • "Med behovet for rapportering som endrer seg hele tiden, er det svært viktig at løsningen er så funksjonell og intuitiv å bruke at vi kan gjøre de fleste justeringene selv."

  Andrè Høyset, IKT-sjef, Fjord1-konsernet

  Se nettsidene til Fjord1

 • "Med Unit4 Travel & Expenses integrert med ABAX får vi en totalløsning for håndtering av kjøring."

  Alv Bjørnsen, Økonomisjef Konsern i Skanska Norge AS

  Se nettsidene til Skanska

 • "Vi trenger et fleksibelt system som takler våre utfordringer. Unit4 AS gir oss en velfungerende løsning som forenkler hverdagen vår."

  - Senior System Administrator, Reitan Convenience Norway

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til Reitan Convenience

Velg oppgraderinger og skytjenester på deres egne premisser

Vis Skjul

Business World On! setter standarden for valgfrihet og fleksibilitet i ERP-markedet. Uansett hvilken enhet du bruker, om løsningen er skybasert eller lokalt installert, våre applikasjoner dekker dagens behov og tilrettelegger for morgendagens utvikling. Tenk deg frihetsfølelsen det gir å kunne videreutvikle løsningen i deres eget tempo og oppgradere når dere vil og i den rekkefølgen dere vil, uavhengig av kjerneplattformen og hvilke andre applikasjoner dere kjører. 

Hvordan ser neste generasjons ERP-system ut?

Endringer skjer raskt, og forretningssystemene må kunne tilpasses og skaleres like enkelt og raskt som prosessene i virksomheten. 

Unit4 Business World er en skalérbar ERP-løsning utviklet for prosjekt- og tjenesteorganisasjoners mange unike behov. Det gir alle brukere, fra direktører til selgere, mulighet til selv å kontrollere og tilpasse systemet til sine behov. Endringer krever verken programmering, ekstrakostnader, avbrudd eller utsettelser. Ulempene som oppstår ved endringer av tradisjonelle forretningssystemer elimineres. Løsningen integrerer informasjons-, arbeids- og prosessflyten, samt analyser. Det innebærer at hver oppdatering automatisk implementeres alle relevante steder på plattformen og i dens applikasjoner. De kontinuerlige oppdateringene opprettholder produktiviteten til dine medarbeidere. 

Fleksibiliteten i Business World frigjør medarbeidernes kapasitet og hjelper dem å utnytte deres fulle potensial. Visjoner blir  til virkelighet, dere vokser forbi konkurrentene, oppdager nye markedsområder og kan raskt respondere på endringer i omgivelsene og i lovverket. 

Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

 • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
 • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
 • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
 • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!