Unit4

Enkle digitaliseringsløsninger for en enklere arbeidshverdag

Norske tilleggsprodukter og tjenester for Unit4 Business World

Arbeidshverdagen består, for mange, av en god del manuelle og repetitive rutiner. Mange av disse rutinene kan automatiseres med enkle løsninger, men det krever at systemene er godt integrert. Løsningene listet under er bygget i tråd med filosofien i Unit4 People Platform. Om du ønsker mer informasjon om noen av disse løsningene, vennligst kontakt oss for en uforpliktende prat. Se også Kundettet for mer informasjon om disse produktene (krever pålogging).

Unit4 Aksesspunkt

Aksesspunkt kan forklares som et elektronisk postkontor som sørger for sikker og trygg transport av EHF-fakturaer og andre dokumenter mellom utsteder og mottaker. Med Unit4 Aksesspunkt har brukeren full oversikt over transaksjoner, avviksrapport for inngående fakturarer og kvittering ved utstedelse av faktura.

Les mer om Unit4 Aksesspunkt

eGiro Innbetaling (CREMUL)

eGiro Innbetaling importerer og utligner innbetalingsfiler i CREMUL-format (Multiple Credit Advice Message). Et funksjonsrikt skjermbilde lar deg benytte kundespesifikke utligningsalgoritmer som medfører minimalt behov for manuell utligning.

Last ned produktark om eGiro Innbetaling

 

eFaktura B2C

eFaktura B2C er en elektronisk faktura du kan sende til privatpersoner og som lar mottakeren betale direkte i sin nettbank. Løsningen bygger videre på funksjonaliteten i Utgående EHF-faktura. Det betyr at du kun vil få én kanal ut for alle elektroniske fakturaer: Unit4 Business World holder rede på hvilke kunder som skal ha EHF-faktura og hvilke som skal ha eFaktura B2C. Du vil også få full oversikt over alle dine utgående fakturaer i ett skjermbilde.

Les mer om eFaktura B2C

Inngående EHF-faktura

Inngående EHF (Elektronisk Handelsformat) bygger på det europeiske PEPPOL-formatet som støtter mottak og behandling av elektronisk faktura og kreditnota. Du får en enkel prosess for avviksbehandling og alle dokumenter og vedlegg lagres automatisk i dokumentarkivet. 

Last ned produktark om Inngående EHF

 

Utgående EHF-faktura

Utgående EHF (Elektronisk Handelsformat) bygger på det europeiske PEPPOL-formatet. Løsningen støtter utsendelse og behandling av elektronisk faktura og kreditnota uavhengig av om det er til virksomheter. Det offentlige setter krav til at alle deres leverandører skal kunne levere på EHF-format. 

Last ned produktark om Utgående EHF

 

HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet

HMS hjelper deg å systematisere HMS-arbeidet og forenkle prosessene. Løsningen genererer de påkrevde skjemaene i et oppfølgingsløp og lar deg tildele oppgaver, sette frister og sende påminnelser. Informasjonen som lagres i systemet gir verdifull historikk og erfaringsgrunnlag for det kontinuerlige HMS-arbeidet. I tillegg til skjemastøtte for sykefraværsoppfølging, støttes også skademelding til NAV relatert til arbeidsulykker og yrkessykdom. Du får også elektronisk overføring av oppfølgingsplan og 9-ukers rapport til NAV via Altinn.

Last ned produktark om HMS-modulen

 

HR Rapportering

HR Rapportering er et enkelt, men kraftfullt datavarehus for HR- og lønnsdata. Løsningen inneholder ferdige rapporter, men er også konfigurerbar mer avanserte rapporteringer. HR Rapportering gjør det enklere enn noen gang å trekke ut nøkkelinformasjon og statistikk med utgangspunkt i den ansatte.

Last ned produktark om HR Rapportering

 

OTP Bransjenorm

Elektronisk overføring av pensjonsrapporteringen til forsikringsselskaper og banker gir store ressursbesparelser. Dere unngår manuelle registreringer og rapportering av endringer i forsikringsselskapets web-portal. Løsningen gjelder både innskudds- og ytelsesbaserte pensjonsordninger. 

Last ned produktark om OTP Bransjenorm
 

Refusjon

Refusjonsmodulen hjelper deg å beregne og følge opp alle refusjonskrav til NAV. Løsningen produserer skjemaene som skal sendes NAV med bakgrunn i fraværet som er registrert på den ansatte. 

 

Valutakursimport

Valutakursimport laster ned og importerer valutakurser automatisk. I praksis kan løsningen holde kursene oppdatert uten manuelle rutiner, slik at dere kan sikre oppdaterte kurser til tross for ferie, sykdom eller annet fravær. Løsningen passer for alle virksomheter som enten rapporterer eller mottar fakturaer i fremmed valuta. 

Last ned produktark om Valutakursimport

 


Flere tjenester som effektiviserer hverdagen:

Driftstjenester - stabil og effektiv drift av Unit4 Business World

Tjenestesentralen - enkel bestilling av nyttige tjenester for Unit4 Business World

Spør oss om alt!

Ønsker dere å effektivisere flere administrative rutiner og utnytte mer av potensialet i Business World-løsningen?

Send en kort beskrivelse via kontaktskjemaet så hører dere snart fra oss