Unit4

Unit4 Business World - HR- og lønnssystem

 • Raskt overblikk over systemet

  Vår HR- og lønnsløsning er en av de fullintegrerte kjernemodulene i ERP-suiten Unit4 Business World (tidligere Agresso). Løsningen gir en omfattende støtte for alle aspekter fra oppstart til avslutning av arbeidsforhold og lønnssprosesser i en organsisasjon, med en rekke fullt integrerte funksjoner, som for eksempel:

  • Kurs og kompetanse
  • Lønn
  • Godtgjørelser
  • Lønnsforhandling
  • Reise og utlegg
  • A-melding
  • Fravær og refusjonsbehandling
  • HR rapportering

  Unit4 Business World gir spesielt god støtte til virksomheter som lever av å levere tjenester, og er designet for å være tilgjengelig og intuitivt både for daglige og mer sporadiske brukere. Som leder kan du eller systemansvarlig gjøre alle oppdateringer og endringer selv, slik at systemet til enhver tid støtter organisasjonens spesifikke krav og prosesser.

  Last ned brosjyren

  Human Resources & Payroll Management
  Unit4 Business World HR og lønn er en fullintegrert del av ERP-systemet for hele virksomheten.
 • En bedre løsning

  Unit4 Business World (tidligere Agresso) gjør det mulig for deg å håndtere daglige oppgaver mer effektivt, samt få større innsikt og kontroll over personal- og lønnsprosesser.

  Enkel, effektiv sikkerhets- og systemadministrasjon

  Gjennom hele løsningen tilbyr vi sikkerhetsrutiner som sikrer forsvarlig administrasjon. Løsningen beskytter informasjon om den enkelte arbeidstaker og skiller mellom lønnsdata, personaldata og prosjektledelsesdata. Med vår programvare kan virksomhetens IT-avdeling etabelere egne revisjonsspor og implementere de interne retningslinjene som kreves.

  All HR-informasjon samlet på ett sted

  I vår løsning kan man etablere et ansattregister med et ubegrenset utvalg informasjonsfelter som kan defineres av virksomheten selv. Dokumentarkiv spiller også en viktig rolle med tanke på personalopplysninger. Alle elektroniske dokumenter og all annen kritisk ansattinformasjon er samlet på et sentralt sted og derfor er lett tilgjengeligfor de som er autorisert for denne type opplysninger. I tillegg forbedrer brukerdefinert arbeidsflyt overvåking og kontroll av HR-prosesser, noe som sikrer effektiv kommunikasjon og presis håndtering av oppgaver.

  Komplett lønnsløsning

  Vår løsning gir på en enkel måte oversikt over eksakt lønn, naturalytelser og trekkordninger som er knyttet til hver enkelt medarbeider, og er dessuten et effektivt verktøy for administrasjon av roller og stillinger, med rike muligheter for rapportering og modellering. Løsningen håndterer kravene til selv de mest komplekse organisasjoner -  inkludert mange ulike stillingskategorier og lønnsrammer, og dessuten forhold som for eksempel ansiennitetsbehandling innen offentlig sektor.

  Selvbetjening for ansatte

  Sikker og kontrollert tilgang til selvbetjeningsfunksjonalitet gjør det mulig å la ansatte utføre vanlige administrative oppgaver selv. For å sikre korrekt, nøyaktig og konsekvent dataregistrering, kan ledelsen kontrollere prosessen ved å utnytte systemets innebygde arbeidsflyt for godkjennelser og verifikasjon. Endringer trer ikke i kraft før de er godkjent.

  En bredere, integrert løsning

  Styrkene i Unit4 Business World HR og lønn blir ekstra tydelige når systemet brukes som en fullt integrert del av en komplett ERP-løsning. Her er noen eksempler:

  • Økonomistyring – detaljerte kostnader som er registrert i Lønn blir automatisk oppsummert på riktig nivå i hovedbok og bidrar til å gi god økonomisk oversikt og kontroll uten tidkrevende avstemminger. Informasjon fra lønnsmodulen kan også benyttes til simulering i tilknytning til budsjettprosessen i Planlegger.
  • Timeregistrering – ved å benytte timeregistrering i Business World kan virksomheten automatisk overføre timer som har lønnsmessige konsekvenser (timelønn, fravær, overtid, tillegg etc) samtidig som prosjektregnskapene blir korrekte med hensyn til timeinnsats.

  Last ned brosjyren

 • Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

  Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

  • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
  • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
  • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
  • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

  Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

   


Kunder

 • "Vi trenger et fleksibelt system som takler våre utfordringer. Unit4 AS gir oss en velfungerende løsning som forenkler hverdagen vår."

  - Senior System Administrator, Reitan Convenience Norway

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til Reitan Convenience

 • "Metodeverket som Unit4 har utviklet, var en god støtte underveis, og det kan også brukes som oppslagsverk i ettertid,"

  Ann Kristin Årbogen, leder for lønns- og scanningtjenester, Selvaag Gruppen AS

  Se nettsidene til Selvaag Gruppen AS

 • "Med Unit4 Travel & Expenses integrert med ABAX får vi en totalløsning for håndtering av kjøring."

  Alv Bjørnsen, Økonomisjef Konsern i Skanska Norge AS

  Se nettsidene til Skanska

 • "Med behovet for rapportering som endrer seg hele tiden, er det svært viktig at løsningen er så funksjonell og intuitiv å bruke at vi kan gjøre de fleste justeringene selv."

  Andrè Høyset, IKT-sjef, Fjord1-konsernet

  Se nettsidene til Fjord1

Få hjelp til daglige utfordringer

Unit4 Business World HR og lønn gjør det mulig for organisasjoner å forsikre at deres ansatte er forberedt på å møte virksomhetens behov så effektivt som mulig, samtidig som de tar vare på og utvikler sine ansatte i takt med at organisajonen utvikles.

Vær forberedt på endringer

Håndtering av endringer handler om mer enn bare å analysere trender eller å holde budsjettet. Det påvirker mennesker og hvordan de innfrir organisasjonens strategier og mål. Om endringene du står overfor er store eller små, interne eller eksterne - om det handler om å utnytte vekstmuligheter eller overleve tøffe tider, vil et godt system for personaladministrasjon være avgjørende. Det som skiller Business World HR og lønn fra andre løsninger er smidigheten og fleksibiliteten som lar deg justere løsningen til nye behov når organisasjonen endrer seg – selv lenge etter første implementering.

Et system som dekker individuelle behov

I motsetning til mer rigide systemer, er det ikke bare konfigurering av de mer vanlige prosesser og krav brukeren kan foreta, men like enkelt håndtere de spesielle eller uvanlige prosesser og krav som er unike for deres organisasjon. Og enda bedre, vi har lagt mye arbeid i å forstå hvordan tjenesteorienterte virksomheter fungerer og hvordan mennesker jobber og tenker. Derfor kan løsningen også enkelt tilpasses ulike rollers krav og arbeidsoppgaver.

Dypere og klarere innsikt

HR- og lønnsmodulen i Unit4 Business World har toveis datautveksling og integrerer tett med resten av ERP-suiten. Det resulterer i lavere administrasjonskostnader, redusert behov for tverrfaglige avstemminger, økt datakvalitet, bedre informasjon på tvers av organisasjonen og det bygger tillit til tallene fra forretningssystemet. I bunnen ligger en felles arkitektur som er laget for sømløs håndtering av løpende endringer.

Mer effektivt samarbeid og økt mobilitet

Business I Unit4 Business World holder vital informasjon lett tilgjengelig. Innebygde samarbeidsverktøy gir deg også muligheten til å jobbe mye tettere med kollegaer. Kombinert med vår serie av enkle, praktiske applikasjoner og du har alle svarene du trenger for å holde deg oppdatert. Du kan dessuten legge til funksjonalitet tilpasset ulike roller og tilby virksomhetens ansatte app’er som hjelper dem å gjøre jobben mens de er på farten.

Nøkkelfunksjonalitet i Unit4 Business World HR og lønn

Supplert med en rekke oppgavefokuserte Experience Packs og mobile applikasjoner, dekker vår løsning alle sentrale HR- og lønnsfunksjoner i prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter, både for administrasjonen og den enkelte asatte:

 • Administrasjon: Full støtte for all dokumentasjon vedrørende en ansatts livssyklus, inkludert søknader, ansettelseskontrakter, dokumenter og resultatmåling.
 • Kompensasjon og fordeler: Lønn, naturalytelser, lønnsforhandling, prognose, kostnadsanalyse og pensjon forvaltes i HR- og lønnsløsningen.
 • Organisasjonsutvikling: Enkelt oppsett og modellering av ulike organisatoriske strukturer for rapportering og analyse, samt scenarie-planlegging og verktøy for styring av alle stillinger i virksomheten.
 • Kompetanseledelse : Oppdage, administrere og utvikle kompetanse hos de ansatte.
 • Tid og oppmøte: Oppmøte og fraværshåndtering, arbeidsplaner og timelister. Applikasjonen "Fravær" gjør fraværsforespørsler og fraværsoversikt veldig enkelt for den ansatte og lederen.
 • Rekruttering og bemanning: Hold oversikten over bemanningssituasjonen så dere alltid har mange nok ansatte med riktig kompetanse og kan identifisere de mest aktuelle interne eller eksterne kandidatene.
grafisk illustrasjon av prosessene i HR og lønn: Rapportering, Planlegging og analyse, Kontroll, Personaladministrasjon, Lønnsprosess

Unit4 Business World HR og lønn dekker følgende prosesser: Rapportering, Planlegging og analyse, Kontroll, Personaladministrasjon og Lønnsprosess.