• Utlegg opprettes automatisk fra kvitteringer

  Registering av utlegg er så enkelt som å ta bilde av kvitteringer fra mobilen eller å sende de inn på mail.
  Unit4 sin unike kvitteringstjeneste benytter maskinlæringsteknologi og erfaringen fra tusenvis av kvitteringer
  til å finne korrekt beløp, valuta, dato og type utlegg.

   

  Korrekt registrering hver gang

  Alle utlegg valideres mot reiseregulativ og virksomhetens egne retningslinjer, slik at den reisende får veiledning
  til å registrere utleggene korrekt hver gang uten å ha dyptgående kjennskap til kompliserte lover og regler.

  Komplett reiseregning på mobil

  Alle typer reiser og utlegg kan ferdigstilles og sendes inn fra mobilen, inkludert komplett diettberegning,
  kilometergodtgjørelse fra Google Maps™, og avansert kostnadsfordeling.

  Full oversikt over status på egne regninger

  Den reisende har full oversikt over status på alle sine regninger fra mobilen, og kan selv følge med på når
  en regning blir godkjent eller sendt til utbetaling.

 • Oversikt og kontroll

  Funksjonene for de som skal kontrollere regninger og utlegg er utarbeidet gjennom mange års erfaring for å gi rask oversikt
  og kontroll. Sammen med det innebyggede rapport- og analyseverktøy gir det full innsikt i virksomhetens kostnader
  knyttet til reiser og utlegg.

  Automatisk oppdatering av satser og regler

  Virksomheter i Norge, og resten av Norden må forholde seg til kompliserte regler og satser knyttet til diett- og beskatning.
  Med Travel & Expenses tar Unit4 over ansvaret for å holde løsningen oppdatert med satser og regler,
  slik at virksomheten slipper å bruke tid og holde detaljert kompetanse.

  Integrert med ditt lønns- og økonomisystem

  Travel & Expenses kommer med en særdeles fleksibel integrasjonsmotor, og Unit4 har lang erfaring med å integrere
  Travel & Expenses mot de fleste lønns- og økonomisystemer som benyttes i Norden. Dette gir en automatisert
  prosess helt fra registrering til utbetaling, kostnadsføring og evt viderefakturering.

   

  Tilpasset din virksomhet

  Unit4 har effektivisert prosessene for reiser og utlegg hos norske og internasjonale virksomheter i mer enn 20 år.
  Dette har resultert i ett system og en fagekspertise som har kunnskapen og fleksibiliteten til tilpasse seg
  behovene til nordiske virksomheter.

Vil du vite mer?
Last ned produktark