Unit4

Vi starter med dere

Du vet best hvordan din arbeidshverdag fungerer. Men får du ofte høre at “det er ikke sånn systemet fungerer»? Du skal ikke akseptere at ERP-systemet dikterer hva du og dine medarbeidere kan oppnå. Hos Unit4 gjør vi det annerledes: våre løsninger starter med dere; deres arbeidsmetoder og deres arbeidssituasjon. Våre programvarer er bygget for dagens prosjektbaserte og tjenesteytende virksomheter i både privat og offentlig sektor.

Så ta farvel med gamle spilleregler: nå er det dere som sitter i førersetet!  

Dere er unike

Din organisasjon leverer verdifulle tjenester til kunder, studenter og medborgere. Og dere er mest effektive når dere har systemstøtte som er bygget spesifikt for deres formål.

Gjør jobben enklere

Dine medarbeidere utfører daglig avanserte oppgaver. Med automatisering og smarte løsninger går dette fortere og enklere.

Stadige endringer

Din virksomhet endres og utvikles daglig. Å tilpasse systemet og prosessene skal være like enkelt som å utføre daglige rutineoppgaver.

Cloud at your Speed

Det skal ikke spille noen rolle hvor applikasjonene deres ligger. Om de er på en public eller privat skyløsning, eller om det ligger i en lokal serverhall; det skal alltid være deres valg!

Tenk om ERP-systemet var bygget spesifikt for prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter?

Vis Skjul

ERP-systemene har transformert produksjonsindustriene med standardiserte og repetitive prosesser. Nå er det på tide at prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter får anledning til å ta et sjumilssteg inn i fremtiden med forretningsapplikasjoner som er tilpasset mennesker og stadige endringer. Men hvordan vil et slikt system fungere?

Når løsningen implementeres tar dere utgangspunkt i dagens virkelighet og utfordringer. Ettersom omgivelsene endres, gjør dere selv endringer i systemet – uten bruk av dyre konsulenter. Dere eliminerer derfor risikoen for å bli sittende fast i stive strukturer som hindrer dere i å jobbe slik dere trenger. Samtidig kan du dra nytte av erfaringene til virksomheter fra alle verdens hjørner. Kort sagt: dere står helt fritt til å skape rammene for deres eget ERP-system. 


Fleksible forretningssystemer

Dagens personorienterte virksomheter møter mer komplekse og dynamiske omgivelser enn noen gang før; nye konkurrenter og nye kundebehov dukker regelmessig opp. Når dere må tilpasse dere konstante endringer i markedet, når det stadig kommer ny teknologi og nye kompetansebehov, må dere lage deres egne regler for suksess. Nå er det på tide å utfordre status quo innen forretningsløsninger!

Prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter trenger brukervennlige forretningssystemer som lar de ansatte kommunisere, planlegge og løse utfordringer sammen. Tradisjonelle ERP-systemer har vært rigide og bygget for repetitive prosesser. Våre programvarer representerer en ny generasjon med fleksible forretningssystemer. Vi bygger programvarer etter prinsippene i vår "People Platform" som lar folk jobbe og samarbeide smartere og raskere.

Med våre menneskevennlige løsninger er det dere som bestemmer reglene!

Tenk om IT-systemene tilpasset seg de ansattes behov istedenfor omvendt?

Vis Skjul

Mennesker er ikke roboter eller maskiner. De kommer på jobben for å skape noe av verdi. Istedenfor å bruke opp dine ansattes tid på å punche data i statiske programvarer, kan du frigjøre tiden deres og hjelpe dem til å samarbeide og skape noe som del av et team. 

Med rolle-spesifikke programmer som dine kollegaer selv kan tilpasse, gir du dem verktøy som hjelper dem å utføre oppgavene sine uten å ta fra dem arbeidsgleden.


Jobb smartere

I Unit4 har vi utviklet konseptet The Unit4 People Platform for å illustrere hvordan vi bygger smarte og fleksible forretningsløsninger ut fra menneskers behov på arbeidsplassen. De fire nivåene i People Platform lar dere utnytte moderne teknologier, som sosiale medier, mobilteknologi, analyse- og prognoseverktøy, skyteknologi og big data.   

Med People Platform har vi kombinert vår systemarkitektur samt våre designprinsipper og innovative funksjoner til et helhetlig konsept. Det består av 4 nivåer:

 • Personlig opplevelse: Gjennom tydelige brukergrensesnitt gjøres personlig relevant informasjon enkelt tilgjengelig på alle aktuelle enheter. 
 • Funksjonalitet: Avanserte funksjoner er nødvendig når brukeren skal utføre sammensatte oppgaver. Derfor utvikler vi kontinuerlig ny funksjonalitet som støtter spesifikke prosesser, roller og bransjer. Slik hjelper vi flest mulig i mål med sine respektive oppgaver.
 • Smart Context: Prediktiv teknologi gjør relevant informasjon tilgjengelig for brukeren på en smart måte. Dette forenkler beslutninger og prosesser og styrker forutsetningene for samarbeid.
 • Elastisk arkitektur: Organisasjonsmodellen må alltid være oppdatert for å speile virksomheten og gi alle tilgang til den informasjonen de trenger til enhver tid. Uten dette svekkes beslutningsevnen og små oppgaver tar lang tid. I våre programvarer er det enkelt å justere organisasjonen uten koding eller ekstern assistanse.

Med The Unit4 People Platform sikrer vi nytteverdien og funksjonaliteten i nøkkelproduktene våre og gjør dem intuitive, informative og fleksible. 

Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Rollebasert funksjonalitet

Ansatte og kunder forventer forretningssystemer med den samme brukervennligheten de er vant til fra private apper og programvarer. Blås i systemopplæringen og tilby heller intuitiv funksjonalitet som fungerer slik dine ansatte fungerer, enten de jobber på en stasjonær eller mobil enhet. 

Med People Platform sikrer vi at alle ansatte får komplett og relevant funksjonalitet tilpasset deres respektive arbeidsoppgaver:

 • Intuitive grensesnitt gir rask opplæring og mer effektive ansatte
 • Digitale arbeidsflater med tilgang fra alle typer enheter
 • Enkel tilgang til informasjon spisset inn mot den spesifikke arbeidsoppgaven som skal utføres
 • Høyere engasjement når dine ansatte slipper å oppleve arbeidsplassen som en "digital middelalder".
Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Et verktøy bygget for prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter

Bruk styrings- og planleggingsverktøy skreddersydd for prosjekt- og tjenesteleverandører. 

Med The Unit4 People Platform får dere ekspertverktøy tilpasset de arbeidsprosesser og rutiner som er typiske for kunnskapsbaserte virksomheter:

 • Skreddersydde løsninger for spesifikke roller og oppgaver innen økonomi, lønn, HR og prosjektledelse
 • Fleksibel systemstøtte, fullstendig integrert i én ERP-plattform for hele organisasjonen 
 • Enkel og personlig tilgang til relevant og komplett informasjon
Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.

Smarte fordeler når informasjon blir satt i sammenheng

Gjennom teknologiske nyvinninger innen samhandling, mobil, analyse, big data og IoT (Internet of Things) gjør vi det enklere å ivareta datakvalitet, øke effektivitet og gi et bredere beslutningsgrunnlag. 

Våre programvarer hjelper dere å sette informasjonen inn i en større sammenheng:

 • Få ny innsikt gjennom å se dataene i sammenheng med prosesser og mennesker, som for eksempel stemningsvurderinger i prosjekter
 • Bruk vanlig mobilteknologi, som kameraet og stedstjenestene for å gjøre utfylling av reiseregnskapet enklere - for eksempel
 • Benytt "in-memory"-teknologi og avanserte prognosealgoritmer som gjør det enklere å følge opp og utforme forretningsprosesser samt å forutse fremtidige trusler og muligheter 
 • Våre skytilpassede løsninger åpner for et hav av muligheter der du kan kombinere data fra ulike systemer med realtidsinformasjon utenfor din organisasjon, eller du kan bruke bransje-KPI'er og sammenligningsdata for å utvide beslutningsgrunnlaget ditt.   

Dynamisk tilpasning, så systemet kan vokse og endres i takt med dere

En statisk forretningsmodell i et marked som er i konstant bevegelse, skaper ikke verdi. Moderne virksomheter og organisasjoner trenger dynamiske kjernesystemer som kan endres og vokse i takt med utviklingen. 

Det er essensielt at verktøyene vi bruker til å kommunisere, planlegge og løse problemer, speiler behovene til de som bruker dem uten at det oppstår trange flaskehalser hver gang det dukker opp et nytt behov.  

 • "Extend and Relate"-funksjonalitet lar dere enkelt øke kapasiteten for hver modul, rapport og arbeidsflyt
 • FlexiFields lar dere gjøre endringer selv, uten hjelp fra dyre, eksterne konsulenter

 

Grafisk illustrasjon av People Platforms fire nivåer.
Illustrasjonsfoto av en gruppe mennesker ved en laptop.

Tenk om endringer ble håndtert sømløst av din programvare?

Vis Skjul

Tradisjonelle ERP-systemer ble bygget for maskiner og repetitive prosesser. Slik fungerer ikke prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter hvor konkurransesituasjonen hele tiden endrer seg, og nye muligheter dukker opp og forsvinner fortløpende. Endringskravet er derfor større, noe som krever at dere kan snu dere rundt på kort tid. Så hva om IT-systemene deres var bygget på en fleksibel arkitektur som enkelt kunne modelleres om, uten behov for koding eller konsulenter?

Med en forandringsnøkkel som er tilgjengelig for alle i organisasjonen, fra den øverste ledelsen og ned til hver enkelt bruker, kan dere redusere kostnader og forsinkelser og aktivere ubrukte ressurser på en helt annen måte enn tradisjonelle forretningssystemer vanligvis kan.

Med et forretningssystem fra Unit4 er informasjonen, logikken, arbeidsflytene, prosessene og analysefunksjonene helt integrerte. Det innebærer at en systemforandring automatisk slår gjennom i alle deler av applikasjonen samtidig, så dine medarbeidere ikke blir forstyrret av endringsarbeidet. 

Last ned vårt whitepaper:
Digital Revolution Digital Revolution
eller les eksterne ekspertanalyser fra:
Eval Source Eval Source
Mint Jutras Mint Jutras

Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

 • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
 • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
 • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
 • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

 

Illustrasjonsfoto av en gruppe mennesker rundt et arbeidsbord

To grunner til at våre skyløsninger gir større valgfrihet

Vis Skjul

Det finnes ikke noe selvsagt valg mellom lokalbaserte servere, privat eller public cloud. Hvilken løsning som passer dere best avhenger av deres unike behov og rammevilkår. Men med konseptet "Cloud, Your Way" fra Unit4 spiller det ingen rolle hvor eller hvordan dere kjører applikasjonene: dere har alltid tilgang til alle funksjoner, med rask implementering og fullstendig fleksibilitet. 

Dere kan når som helst flytte mellom ulike skyløsninger eller flytte hele installasjonen hjem til en lokalbasert serverhall. Dere kan også oppgradere applikasjonene i deres egen takt for å matche endringer i behov og arbeidsflyt. Og med ekstra sikkerherhetsfunskjonalitet kan dere helt trygt kjøre våre programmer fra skyen. 


Menneskene er hjertet i enhver kompetansebedrift, enten det er tjenesteleverandører i privat næringsliv eller offentlige virksomheter. Programvarene fra Unit4 er derfor utviklet - ned til minste detalj - med tanke på offentlige og private tjenesteytere. Vår tilnærming skinner gjennom i alle våre fleksible og endringsvennlige produkter. Våre applikasjoner gir god systemstøtte for samhandling og mobil funksjonalitet slik at alle kan koble seg på uansett hvor de befinner seg. 

Med kraftige og bransjetilpassede analyseverktøy når dere målene deres raskere, og med vårt selvlærende Smart Context-konsept øker treffsikkerheten i prognoser og kalkyler, og effektiviteten øker i team og prosjekt. At du når som helst kan tilpasse skyløsningene helt på dine egne vilkår - Cloud at your Speed - gir deg uovertruffen valgfrihet og fleksibilitet.   

Vi lager programvarene - dere lager reglene!

Last ned vårt whitepaper:
Digital Revolution Digital Revolution
eller les eksterne ekspertanalyser fra:
Eval Source Eval Source
Mint Jutras Mint Jutras