Unit4

Mulighetene

Lederes kunnskap om teknologiske muligheter, deres evne til å implementere teknologien og til å gjennomføre endringsprosesser, er noen av nøklene til suksess for moderne organisasjoner. Mesteparten av den viktigste forretningsinformasjonen legges inn i økonomisystemet. Derfor har CFO’er og økonomisjefer eierskap til den mest sentrale informasjonskilden i virksomheten og har et spesielt ansvar for å forvalte systemet klokt.

Ikke mer venting

Vær oppdatert 24/7 med data som er registreres i sanntid og gir et beslutningsgrunnlag som gjenspeiler den faktiske situasjonen

Samarbeid med alle

Glem siloene og la organisasjonen samarbeide i grupper og dele oppgaver og kunnskap på tvers av avdelinger

Datakvalitet

Gjør det enkelt for alle å bidra med data og lage dynamiske rapporter som forteller hele historien

Bidra med innsikt

Bruk automatiserte rutiner til å oppfylle rapporteringskrav og videreutvikle virksomhetens fremtidige prestasjoner

Følg virksomhetens økonomiske status 24/7 istedenfor å rapportere historiske tilbakeblikk

Vis Skjul

Alle økonomiavdelinger lager ledelsesrapporter. Men det er én ting å lage rapporten, en annen ting er å agere på bakgrunn av rapportens innhold. Når du har verktøy som registrerer sanntidsdata, blir dette annerledes. Da reflekteres den faktiske situasjonen i både system og prognoser, og det er mulig å gå over til daglige analyser.
 

En dag-til-dag-analyse kan i dag inneholde de samme dataene som for eksempel månedlige rapporter hadde før. På denne måten kan du støtte virksomhetens ledelse med raskere, mer presis og mer informativ økonomisk informasjon som gjør dem i stand til å ta raskere og bedre beslutninger.

Glem Status Quo

Mange økonomiavdelinger har benyttet de samme verktøyene så lenge at begrensningene i teknologien har blitt usynlige. Glem status Quo og se mulighetene med nye øyne.

Bruker du regneark til planlegging og rapportering?

Prosesser som involverer regneark er utrolig tidkrevende når du skal samle data, vedlikeholde modeller og distribuere resultatet – for ikke å nevne utfordringene med versjonskontroll. Innen du skal bruke tallene til en rapport eller en beslutning, er informasjonen ofte blitt fragmentert og datakvaliteten kompromittert.

Bruker du epost til samhandling?

Hvem har fått beskjed, og hvor mange mailtråder må du sjonglere i innboksen? Lange rekker med epost utelater fort enkelte interessenter, og en ufullstendig epost-rekke med fragmentert og utdatert informasjon gir liten informasjonsverdi i fremtidige prosjekter.

Bruker du PowerPoint til å presentere rapporter?

Det er en blindvei. Presentasjonen din ser kanskje flott ut, men informasjonen har bare dette laget og er statisk og død i stedet for dynamisk og levende. Uten direkte forbindelse til kildesystemene er presentasjonen fastlåst til et statisk bilde når noen vil grave dypere ned i detaljene.

Økonomisjefer i den digitale tidsalder må se forbi epost, regneark og tradisjonelle presentasjonsprogrammer. De trenger moderne verktøy som gjør dem i stand til å samhandle og drive endringsprosesser om de skal lykkes med å kommunisere resultatene, skape forutsigbarhet og forbedre prestasjonene.

Tenk om dere kunne analysere komplette, økonomiske sanntidsdata hentet fra én eneste kilde?

Vis Skjul

Det er en stor fordel for virksomheten at alle som deltar i økonomistyring og internrevisjon får tilgang til og deler den samme informasjonen.
Økonomisjefer, controllere, økonomiansvarlige og revisorer skal ha tilgang til én felles kilde istedenfor å navigere i et fragmentert system av lokal lagring, servermapper og e-post.

På den måten kan alle fra CFO og nedover i organisasjonen se oppdaterte data og samarbeide om viktige vurderinger. De trenger ikke lenger bruke tid på å håndtere datastrømmer fra ulike kilder. Én versjon av sannheten er selvsagt viktig for alle, men tenk deg hva det betyr for dem som skal revidere virksomhetens økonomi og ta ut representative formaterte data.

Levere pålitelig økonomisk informasjon på en effektiv måte

Håndtere komplekse utlegg på en enkel måte

Tilby raske og intuitive innkjøpsprosesser

Følge og spore periodiske prosesser

Sentralisere de finansielle dataene

Visualisere informasjon for å vise det store bildet

Modellere og visualisere organisasjonsstrukturer

Forbedre likviditetsplanleggingen

Konsolidere tallene på tvers av konsernet

En felles, fleksibel budsjettløsning

Prioritere oppgaver med kollegaer

Bygge sosiale grupper for samhandling

Ferdigstille rapporter raskt og nøyaktig

Tenk om du kunne ligge i forkant og lage pålitelige, fremtidsrettede budsjetter!

Vis Skjul

I vår digitale tidsalder må en økonomidirektør finne en mer pålitelige og enkel måte å gjennomføre den økonomiske planleggingsproseseen på, enn å benytte regneark. Uavhengig av om det dreier seg om kontantstrøm, konsolidering av selskaper eller ganske enkelt å konsolidere flere forskjellige verktøy, så er nøkkelen å skaffe alle som trenger det, tilgang til oppdaterte og pålitelige data.

 

Med de riktige verktøyene for å samle og behandle økonomiske data, kan du bruke mer tid til å planlegge virksomhetens videre liv og lage budsjetter som forbereder organisasjonen din på en uforutsigbar fremtid.

Kundeutsagn

 • "Vi trenger et fleksibelt system som takler våre utfordringer. Unit4 AS gir oss en velfungerende løsning som forenkler hverdagen vår."

  - Senior System Administrator, Reitan Convenience Norway

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til Reitan Convenience

 • "Med behovet for rapportering som endrer seg hele tiden, er det svært viktig at løsningen er så funksjonell og intuitiv å bruke at vi kan gjøre de fleste justeringene selv."

  Andrè Høyset, IKT-sjef, Fjord1-konsernet

  Se nettsidene til Fjord1

 • "Vi har erfart at vi kan fortsette å utvikle organisasjonen vår med Unit4 Business World. Omorganiseringen ble en investering i bedre økonomisk styring og kontroll."

  Lars Myhre, prosjektleder, AF Gruppen

  Se AF Gruppens nettsider
  Les hele kundehistorien

Tenk om dere kunne samarbeide på tvers av avdelinger og grupper?

Vis Skjul

Ingen økonomidirektører lykkes alene. For å lykkes må økonomiavdelingen samarbeide godt internt og ha gode relasjoner til alle de andre delene av selskapet. Med spesialbygde samarbeidsverktøy som er integrert med økonomisystemet, kan du som økonomiansvarlig be alle involverte om å prioritere det som akkurat nå er viktigst,- f.eks. et tidskritisk leveranseprosjekt. – Kvitt deg med endeløse epost-serier og vis dem i stedet nøyaktig hva den enkelte må gjøre via skjermdelingsverktøy eller andre selvforklarende funksjoner. Samarbeid og kommunikasjon av økonomisk informasjon har aldri vært viktigere enn nå, så pass på at du har de riktige verktøyene for å engasjere dine viktigste medarbeidere og kommunisere økonomiske data til din organisasjon.

Kontakt oss

Unit4 Business World er den mest sentrale programvareporteføljen i produktspekteret til Unit4. Systemet representerer en innovativ løsning for økonomistyring som er designet for å imøtekomme kjernebehovene til kompetanseorienterte tjenesteleverandører over hele verden hvor mennesker er den viktigste ressursen. I tillegg leverer vi løsninger som adresserer behovene til spesifikke roller og forretningsprosesser, samt programvarer som imøtekommer lokale krav og nasjonale myndigheter.
Økonomiløsning for organisasjoner i rask endring
Dedikerte løsninger for spesifikke prosesser
Dedikerte løsninger for globale organisasjoner

Våre løsninger er tilgjengelig globalt, understøttet av lokale produkter, løsninger og support som er tilgjengelige fra våre team verden over. På den måten kan vi gi enda bedre støtte til kunder i spesifikke bransjer, kunder med internasjonale organisasjoner og kunder med svært spesialiserte forretningsprosesser.