Unit4

Hvorfor velge Business Analytics fra Unit4?

 • Unit4 Business Analytics er et Business Intelligence-verktøy som dekker virksomhetens behov for styringsinformasjon fra strategisk virksomhetsplanlegging til oppfølging av operativ drift. 

  Unit4 Business Analytics er integrert med Unit4 Business World og henter og sammenstiller effektivt data fra andre kildesystemer slik at styringsinformasjonen visualiseres i ett felles grensesnitt for sluttbrukeren. I samme grensesnitt og modell kan sluttbrukere jobbe interaktivt med budsjett/ prognoser, tiltak og kommentarer. Programvaren er utviklet med tanke på de som ikke nødvendigvis har kompetanse i bruk av avanserte fagsystemer. Derfor har Unit4 Business Analytics et enkelt, intuitivt og brukervennlig grensesnitt. 

  En fleksibel datamodell i datavarehuset i Unit4 Business Analytics,  kombinert med in-memory kuben som støtter større datamengder, sikrer en løsning som skalerer effektivt i takt med virksomheten. Kombinert med effektive planleggingsmodeller får dere støtte for helhetlig virksomhetsstyring i ett verktøy.

  Grafisk illustrasjon av en labyrint
 • Unit4 Business Analytics benyttes i dag av store og mellomstore virksomheter innen privat og offentlig sektor.

  En fellesnevner for disse virksomhetene er erkjennelsen av at proaktiv og innovativ virksomhetsstyring i stor grad handler om endring. De ønsker også å involvere og ansvarliggjøre ledere og nøkkelpersoner på flere nivåer. Løsningen tilbyr derfor både enkel distribusjon og rollebasert tilgang slik at den enkelte medarbeider kan holde fokus på styringsinformasjonen de selv har nytte av. Innen sitt fokusområde kan de via Unit4 Business Analytics se resultater, jobbe med budsjett og prognoser, kommentere og gi tiltaksforslag for å bedre resultater.

  Business Analytics støtter toveisrapportering på alle mobile plattfomer, slik at sluttbrukere kan legge inn budsjett og prognoser, tiltak og kommentarer direkte, uansett skjermtype.

   

  Skjermbilde fra Unit4 Business Analytics
 • Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

  Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

  • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
  • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
  • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
  • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

  Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

   

Kundereferanser

 • "Det viktigste har vært å sikre en en enkel løsning for våre medarbeidere som ikke jobber med tall, men med å levere et godt produkt til kundene våre."

  Cecilie Hekneby, konsernkontroller, Color Line

  Se nettsidene til Color Line
  Last ned kundehistorien om Color Line

 • "Vi så behovet for en større bredde i styringen av virksomheten og ikke bare fokusere på økonomi. Med Unit4 Business Analytics har vi fått et verktøy som gir oss anledning til å fokusere bredere. Det gir oss ny kunnskap om egen virksomhet og forutsetninger for å styre og utvikle virksomheten på en bedre måte."

  Ronald Gåsvær, økonomisjef, Statskog

  Se nettsidene til Statskog
  Last ned kundehistorien om Statskog

Nøkkelfunksjonalitet innen tre løsningsområder

Business Intelligence: Visualisering og innsikt i data

Effektiv virksomhetsstyring og kvalifiserte beslutninger forutsetter tilgang til relevant styringsinformasjon. Unit4 Business Analytics har rapporteringsløsninger som setter sammen informasjon fra ulike kilder og presenterer dem etter dine behov. 

Vis Skjul

Skjermbilde fra Unit4 Business Analytics In-memory kubeteknologi sikrer effektiv tilgang til styringsinformasjon sammenstilt fra ulike systemer og områder som økonomi, HR, produksjon, logistikk og salg.

I de senere år har behovet for nøkkelindikatorer som ledelsesinformasjon økt i takt med stadig større datamengder. Det er avgjørende at alle relevante nøkkelindikatorer er aktuelt og lett tilgjengelig for å effektivt støtte beslutningsprosesser. Unit4 Business Analytics gir din virksomhet mulighet til å benytte en måltavle som fremstiller virksomhetskritiske styringsindikatorer. Dette for å monitorere og følge opp viktige mål, og kontinuerlig være oppdatert på virksomhetens resultater. Ved hjelp av Unit4 Business Analytics Dashboard vil du raskt og enkelt vurdere måloppnåelse ved bruk av grafiske illustrasjoner, samt gi deg mulighet til å drille ned i detaljer for ytterligere informasjon.

Økonomistyring: Budsjett, prognose og oppfølging

Med Unit4 Business Analytics er det enkelt å generere budsjett- og prognoseforslag, fordele det nedover i organisasjonen eller knytte det til ekstern informasjon via direkte brukerregistrering.

Vis Skjul

Skjermbilde fra Unit4 Business Analytics Økonomirapportering er det viktigste verktøyet for økonomisk situasjonsanalyse sammen med budsjettering, prognoser og månedsrapportering/ business review. Unit4 Business Analytics hjelper dere å standardisere en økonomirapportering som integrerer relevante datakilder og individuelle beregningsregler. Løsningen tar også hensyn til deres individuelle behov angående design og distribusjon i organisasjonen. 

Løsninger for økonomistyring innebærer rapportering, budsjettering og prognose, samt periodisk rapportering (business review).

Økonomirapportering

Standardiserte økonomirapporter er kanskje den viktigste og enkleste form for virksomhetsstyring. Rapportene har en intuitiv navigering gjennom grafisk eller tabellarisk visualisering; forskjellige nivåer ekspanderes direkte i rapporten gjennom «drill-down» - helt ned til billagsnivå og fakturaimage. Det er effektivt å forandre tidsperiode og øvrige innstillinger, f.eks datasett eller andre kostnads- og inntektsbærere.

Budsjettering/ prognoser

Behovet for å benytte innsikt i data inn i budsjett- og prognosearbeidet har økt betraktelig de siste årene. Unit4 Business Analytics in-memory kube i kombinasjon med fleksible registreringsbilder på web for sluttbruker gir effektiv bruk av styringsinformasjon fra ulike kilder inn i arbeidet med bdusjett og prognoser. Drivere kan beregnes, og prognoser fremskrives med bakgrunn i både data fra kildesystemer og forventninger fra sluttbrukere.

Porteføljestyring

Flere kunder benytter funksjonaliteten for porteføljestyring i f.eks anbudsprosesser, prosjektstyring og eiendomsporteføljer. En fellesnevner for behovene er til enhver tid å ha nok informasjon over de forskjellige stegene i prosessen som en portefølje innehar, både finansielt og operativt. Verktøyet håndterer rapportering direkte, og ofte i kombinasjon med integrasjon fra andre datakilder.

Periodisk rapportering (business review)

Prosessen rundt periodiske rapporteringer er ofte krevende for både den som sender og mottar. Vanlige problemer er tidsbruk, detaljeringsgrad og kommunikasjon. I tillegg er informasjonsmengden høy, og det er utfordrende å skille mellom graden av viktighet fra hverandre. I Unit4 Business Analytics legges relevant informasjon i én og samme løsning, hvor brukeren både kan se sitt resultat, kommentere avvik, og samtidig også estimere et resultat. Den enkelte ansvarlige blir guidet gjennom relevante steg, som gir den nøkkelinformasjonen som behøves for å kunne rapportere videre om resultatoppnåelse og forventninger fremover.

Strategisk ledelse, måltavle og handlingsplaner

Når ledelsen har utviklet gode strategier, skal de også kunne gjennomføres og følges opp i organisasjonen. Unit4 Business Analytics gir dere rammeverk for å følge opp målsettingene, fordele oppgaver og håndtere risikofaktorene. 

Vis Skjul

Målstyring

Hovedmålet med balansert målstyring er koble organisasjonens visjon og strategi sterkere opp mot resultatmålingen. Konseptet er basert på en helheltig styringsmodell som inkluderer flere dimensjoner, for eksempel finansielle tall, kunder, interne prosesser og kompetanseutvikling. Ved hjelp av Unit4 Business kan strategien for virksomheten operasjonaliseres gjennom måling og oppfølging av virksomhetskritiske faktorer. Indikatorene blir presenteres på en brukervennlig måte ved hjelp av visuelle måltavler. Risikostyring og strategiske initiativ håndteres også direkte i systemet. Tilsammen gir dette et komplett rammeverk så dere lykkes med å implementere strategien og gjennomføre riktige beslutninger og korreksjoner underveis i den daglige driften.

Handlingsplaner

Handlingsplaner beskriver den praktiske veien mellom mål og ønsket resultat, og forbinder aktiviteter med personer. Handlingsplaner kan knyttes til person eller enhet med en tidsfrist, sammen med et mål som tiltaket er rettet mot. Statusoppdateringer gjennomføres etter behov, og markeres visuelt. Det kan også knyttes til gevinstrealiseringer for tiltaket. På denne måten det rapporteres på status, hva som blir gjort på forskjellige mål, hvor langt tiltaket har kommet og dermed blir det effektiv å identifisere og korrigere avvik. Dette sikrer virksomheten bedre styring og kontroll på aktivitetene. Mange virksomheter benytter også handlingsplaner på leveranser i et årshjul, for å identifisere og styre viktige aktiviteter mot leveranser og produkter som virksomheten produserer.

Risikostyring

Risikostyring håndterer prosessen rundt identifiserte uønskede hendelser som påvirker måloppnåelse eller gjennomføring av tilhørende aktiviteter eller prosjekter. Felles for mange er at det er et stort behov for et verktøy som enkelt kan samle identifiserte risiki innenfor målområder, for deretter å se alle risikofaktorene samlet sett i en grafisk fremstilling. I tillegg er tiltakshåndteringen svært viktig, for å redusere risikofaktorene. For å oppnå en tilfredsstillende tiltakshåndtering er det vanlig å knytte eierskap til tiltaket, oppfølgingstidspunkt og statusrapportering. Det stilles store krav til verktøyet hva gjelder brukervennlighet for å oppnå tilfredsstillende resultater. Det er derfor lagt vekt på enkle og fleksible rapporter som brukeren lett kan finne frem i, samt intuitive registreringsbilder slik at brukeren enkelt kan registrere innhold.

Mer fra Unit4

Nøkkelfordeler

 • Innsikt i data fra Unit4 Business World og andre datakilder i et rollebasert og brukervennlig Unit4 grensesnitt
 • In-memory kube som håndterer store mulitdimensjonale modeller for både planlegging- og rapportering i samme løsning
 • Integrert funksjonalitet for datahenting mot Unit4 Business og andre datakilder
 • Et skalerbart datavarehus som effektivt endres i et grafisk grensesnitt i takt med en virksomhets endring over tid


Last ned kundehistorier om Unit4 Business Analytics