Unit4

Hvorfor velge innkjøps- og eHandelsløsning fra Unit4?

 • Hva er Unit4 Business World Innkjøp og eHandel?

  Business World-modulen Innkjøp og eHandel dekker hele prosessen fra et behov oppstår til betaling og postering i regnskapet er fullført, og er en fullintegrert del av Unit4 Business World

  Modulen inkluderer:
  • Rekvisisjoner/behov
  • Innkjøpsordre
  • Ordrebekreftelser
  • Endringsordrer 
  • Varemottak 
  • E-handel
  • Leverandøroppfølging 
  Løsningen er brukervennlig og tilgjengelig på pc, nettbrett og mobil. Med et fleksibelt grensesnitt blir det like enkelt å gjøre innkjøp på jobben som hjemme fra sofaen.
 • En bedre løsning

  Med Unit4 Business World Innkjøp og eHandel får dere full kontroll og sporbarhet fra behov til betaling. Løsningen gjør det enklere å følge den definerte innkjøpsstrategien så dere kan oppnå større besparelser og 100% lojalitet til avtaler og leverandører.

  Sikring av avtalelojalitet
  Business World Innkjøp og eHandel sikrer at innkjøpere og bestillere forholder seg til avtaleleverandører, på den måten oppnår man korrekte priser og betingelser.

  Full sporbarhet
  Løsningen tilbyr arbeidsflyt og logging av alle innkjøp fra behov til betaling. Man kan enkelt følge arbeidsflyten fra et behov oppstår til bestilling og betaling.

  Effektiv innkjøpsløsning
  Modulen er designet for å gjøre innkjøpene så enkle og intuitive at alle innkjøp kan gjøres med noen få tastetrykk.

  Avvikshåndtering
  Ved avvik mellom bestilling og levering eller faktura varsles relevante personer som får oppgave om å ta stilling til avvikene før faktura betales.

  Analyser
  Innkjøp og eHandelsmodulen er helintegrert med resten av Unit4 Business World. Dette gir fantastiske rapporteringsmuligheter i alle ledd av innkjøpsprosessen.

 • Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

  Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

  • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
  • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
  • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
  • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

  Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

   


Nøkkelfordeler

Business World Innkjøp og eHandel gir dere ikke bare god og effektiv støtte for definerte innkjøpsprosesser. Systemet gir dere også økonomisk innsikt slik at dere kan forutse og minimere risk, iverksette tiltak og ta vare på nye muligheter. 

ERP på deres egne vilkår

Fordi Business World gir solid støtte til organisasjoner som har virksomhet i mange land med flere språk og valutaer, er systemet perfekt for multinasjonale virksomheter. Samtidig er løsningen skalérbar og utviklet for å gi fleksibilitet og nytte også for mindre og mer spesialiserte virksomheter. I tillegg har løsningen integrert funksjonalitet for samarbeid mellom kollegaer på tvers av organisasjonen.

Dypere og klarere innsikt

Styrkene til Innkjøp og eHandelsmodulen er den sømløse integrasjonen med resten av Business World. Alt ligger i samme system og data gjenbrukes effektivt på tvers av hele systemet. Dette betyr at du kan fange opp, kontrollere, følge opp og enkelt arbeide med all forretningskritisk økonomisk informasjon i en felles løsning. Ettersom alle forretnings- og økonomidata integreres tilbyr løsningen optimale forutsetninger for å vri og vende på data, samt analysere hele virksomhetens økonomiske situasjon – helt ned til minste transaksjonsdetalj. Dermed er det lettere å håndtere daglige arbeidsoppgaver og velge rett vei for å nå de strategiske milepælene. 

Mer effektivt samarbeid og økt mobilitet

Med Business World sitt smarte verktøy for produksjon, deling og søking etter informasjon blir samarbeidet med dine medarbeidere mer effektivt og mer produktivt. Dessuten blir hele organisasjonen bedre og raskere oppdatert om virksomhetens utvikling og prestasjoner. Og med våre enkle og kraftige mobile apper er du alltid oppdatert og «in touch», uansett hvor du befinner deg. 

Nøkkelfunksjonalitet

Mer enn 3000 organisasjoner i over 100 landbruker allerede Unit4 Business World både til den daglige virksomheten og den strategiske styringen og oppfølgingen. Våre kunder benytter Unit4 Business World til mange av sine forretningskritiske kjernefunksjoner, som for eksempel:

 • Kontroll: Hovedboken utgjør kjernen i Unit4 Business World Økonomi og benyttes til å kontrollere og konsolidere all finansiell informasjon og transaksjoner fra andre deler av forretningssystemet. Dette gir økonomifunksjonen fullstendig kontroll og overblikk over virksomhetens finansielle helse. Alltid.
 • Håndtering av tilgang og forpliktelser: Med Unit4 Business World kan virksomheter håndtere sine anlegg, kunder, leverandører og bankkonti enkelt, enhetlig og kostnadseffektivt.
 • Transaksjonsprosesser: Unit4 Business Worlds arkitektur inkluderer et kraftig rammeverk for kontroll og styring gjennom en sammenbundet vev av moduler, prosesser og autorisasjoner. Sammen gir dette en tydelig og sporbar prosessflyt.
 • Rapportering: Unit4 Business World tilbyr et flertall rapporteringsverktøy som hjelper brukerne til å rapportere, modellere og analysere virksomheten på den måten som passer dem best.
 • Planlegging og analyse: Med Unit4 Business World får organisasjoner og virksomheter tilgang til fleksible verktøy for budsjettering, registrering, konsolidering og analyse.