Unit4

Konsolidering og rapportering fra Unit4

 • Raskt overblikk over løsningen

  Unit4 Consolidation er en kraftfull, visuell og brukervennlig løsning for konsolidering og oppfølging i tråd med lover og regler for regnskap og rapportering i konsern. Løsningen kan også enkelt håndtere og kombinere data fra ulike forretnings-, økonomi- og finanssystemer. 

  Unit4 Consolidation er fra grunnen av designet for å hjelpe controllere, økonomisjefer og finansteam med måling av resultater og for å støtte beslutningsprosessen.

  • Strømlinjeformet integrasjon, datafangst, avstemning og kontrollprosess
  • Innebygde nettløsninger integrert med Unit4 Business World
  • Umiddelbar og automatisert konsolideringsprosess og allokering
  • Parallelle konsolideringsstrømmer for flere GAAP-regnskap og håndtering av lokale GAAP-krav og IFRS
  • Multidimensjonale rapporterings- og analyseverktøy

  Last ned brosjyre (eng)

 • En bedre løsning

  Unit4 Consolidation hjelper virksomheter med effektiv finansiell oppfølging og styring, og forbedret kvalitet på rapportering og analyse. 

  Fullstendig transparens og overblikk​
  Unit4 Consolidation er fra grunnen utviklet for å tilby bedre transparens og kontroll. Systemet gir et enhetlig bilde av virksomhetens resultater. Det gir bedre finansiell innsikt og underlag for strategiske beslutninger. 

  • Kombinerer data fra flere datakilder og systemer
  • En felles informasjonsmodell og innebygget forretningsdata-logikk
  • Tydelige koblinger fra de viktigste nøkkeltallene (KPI) ned til operasjonell informasjon og transaksjonsdata 

  Smartere og mer strømlinjeformet konsolidering
  Automatisering er en av kjernfaktorene i Unit4 Consolidation. Den innebygde og forhåndsdefinerte konsolideringslogikken optimaliserer avstemninger, lovpålagt rapportering og håndtering av ulike regnskapsstandarder. 

  Bygger broer over informasjonsbarrierer
  Unit4 Consolidation eliminerer utfordringene med fragmenterte IT-strukturer. Løsningen kobler sammen alle finansielle og ikke-finansielle, statistiske, juridiske og operasjonelle dimensjoner fra alle enheter til én felles, standardisert informasjonsmodell. 

  Leverer bedre resultater
  Innebygde funksjoner og analyseverktøy gir deg og ditt team bedret innsikt i virksomheten og øker handlingskraften. Løsningen tilbyr kraftfulle visualiserings- og presentasjonsverktøy som du enkelt kan sette pent opp selv. 

  Last ned brosjyren (eng)

  Med Unit4 Consolidation får du full transparens hele veien fra årsberetninger og kontantstrømmer til transaksjonsnivå – tydelig inndelt ned til den enkelte juridiske eller operasjonelle enhet, som produkt, forretningsområde og avdeling.
 • Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

  Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

  • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
  • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
  • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
  • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

  Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

   


Kunder

 • ”Slik jeg ser det har rapporteringsløsningene styrket verdien av konsernregnskapssystemet. Nå kan vi raskt få frem rapporter og nøkkeltall som budsjett- og prognoseavvik for ulike nivåer helt ned til hver enkelt enhet.”

  Mikael Dahlberg, Group Controller, AB Sagax

  Les hele kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til AB Sagax

 • ”Ett av våre hovedkrav er at det skal være enkelt å fordype seg i tallene, og med Unit4 Consolidation oppnås det. Samtidig er prosessen med konsolidering av konsernregnskapet effektivisert.”

  Boel Nordstrom, Group Controller, Bonnier Group

  Read the full success story
  Se nettsidene til Bonnier AB

 • ”Unit4 Consolidation er et brukervennlig system, som gir oss muligheten til å raskt og effektivt konsolidere data fra våre datterselskaper og enheter rundt om i verden. Systemet leverer også kvalitetsrapporter som vi kan presentere for ledelsen og styret.”

  - Financial Controller, Semcon

  Se nettsidene til Semcon

 • ”Vi er svært fornøyde med denne løsningen. Det har vært en meget god investering for oss, som har betalt seg selv raskt!”

  - Group Controller, Rompa Holdings

  Se nettsidene til Rompa Holdings

 • "Unit4 Consolidation gir oss i konsernledelsen et komplett bilde, og gir brukere ute i organisasjonen kontroll på tallene de er ansvarlige for."

  Paul Ohlsson, Group Accounting Manager, Peab

  Last ned kundehistorien (eng)
  Se nettsidene til Peab

Nøkkelfordeler

Unit4 hjelper finansteam med å effektivisere regnskapsprosessene. Det skjer blant annet med automatisk konsolidering, noe som gir raskere årsavslutning, rapportering og kontantstrømanalyser. Våre løsninger gir også bedre kontroll og transparens omkring de juridiske og operasjonelle årsakene bak virksomhetens finansielle prestasjoner og status. 

Forenkler konsernregnskapet!

Unit4 Consolidation fjerner mange av flaskehalsene som kompliserer og bremser ned regnskapsarbeid og rapportering. 

 • Frigjør deg og dine medarbeidere fra upålitelige regnearksbaserte løsninger.
 • Gir deg bedre finansiell innsikt og kontroll uten at du behøver hjelp fra teknisk ekspertise.
 • Konsoliderer hele virksomhetens hovedbok-kontoer effektivt.
 • Sikrer en hurtig, pålitelig og enhetlig prosess for å konsolidere data fra separate og ofte inkompatible regnskapssystemer.
 • Integrerer prosesser og systemer fra sammenslåinger og oppkjøp.
 • Muliggjør bedre samarbeid på tvers av forretningsområder og en raskere respons på trusler og muligheter som identifiseres i konsernregnskapet. 

Ett steg foran utviklingen

Vår løsnings fleksibilitet og skalérbarhet gjør det raskt og enkelt å tilpasse seg endringer som fusjoner, oppkjøp eller omorganiseringer. Det er ikke lenger noe problem å håndtere flere ulike økonomi- og styringssystemer. Import og integrasjon av data kan automatiseres – både for den lovbestemte og den administrative rapporteringen – takket være modulens brukervennlige importguide. Funksjonen minimerer behovet for kompleks datakartlegging eller teknisk ekspertise. 

En enklere og mer fokusert tilnærming

Unit4 Consolidation støtter både IFRS og lokale GAAP-krav. Systemet gjør håndteringen av komplekse regnskapsstandarder ukomplisert og transparent. Dette oppnås uten tidkrevende installasjoner, da logikken for standardene allerede er implementert i systemkoden. Løsningen byr på brukervennlige funksjoner for importer og avstemninger. Du kan redegjøre for hver minste detalj bak hele virksomhetens samlede resultat og balanse, med tydelige forbindelser helt ned til den enkelte transaksjon.

En smartere og mer strømlinjeformet løsning 

Hemmeligheten bak vår løsnings brukervennlighet er dens innebygde konsolideringslogikk. Denne automatiserer og effektiviserer prosessene, slik at du får mer tid til strategisk arbeid. Alle hovedprosesser er forhåndsdefinerte med grundig utprøvde prosedyrer og teknikker som sikrer at hvert enkelt prosjekt utføres enhetlig, effektivt og med høy kvalitet. Det innebærer at du raskt og effektivt kan konsolidere resultat- og balansetall til nøkkeltallsrapporter i trygg forvisning om at alle tall er korrekte.

Gir deg hele bildet

Med Unit4 Consolidation er det enkelt å vri og vende på tallene og fordype seg i informasjonslagene, helt ned til den enkelte transaksjon. Systemet inkluderer også en kraftig rapportgenerator og et unikt tilleggsprogram for Microsoft Office som gjør det mulig å arbeide med informasjonen i Excel, Word og PowerPoint. Funksjonen gir økonomiavdelingen et 360 graders overblikk over selskapet og skarpere finansiell innsikt for bedre beslutninger. Løsningen forenkler utviklingen av prognoser, finansielle scenarier og analyser. Det innebærer at man kan handle raskere når nye muligheter åpner seg, og tilpasse seg endringer, nye lovverk og andre rapporteringskrav.

Nøkkelegenskaper

 • Import, avstemming og analyse

  • Automatisert import fra ERP-systemer
  • Nettbasert integrasjon og smart datakartlegging med Unit4 Business World
  • Kraftfull funksjon for beregning av kontosaldo
  • Tilpasningsbar importmal for månedlige, kvartals- og årsrapporter
  • Innebygget prosess for samsvar, avstemming og eliminering av interntransaksjoner
  • Visuell statusrapportering som sikrer full kontroll over prosessen
  • Funksjoner som forenkler og effektiviserer gjennomgang og avstemming, inkludert muligheten til å analysere og fordype seg i informasjonslagene

  Last ned brosjyren (eng)

 • Konsolidering

  • Forhåndsdefinert og gjennomprøvd konsolideringslogikk for sikre og effektive prosesser
  • Automatisk håndtering av justeringer, makuleringer, valutakurser og minoritetsinteresser
  • Parallelle konsolideringsstrømmer, både for IFRS og lokale GAAP krav
  • Visuelle og brukervennlige konsolideringsstrømmer med forhåndsdefinerte kontroller og avstemminger

  Last ned brosjyren (eng)

 • Rapportering og analyse

  • Multi-dimensjonal og transparent lovbestemt og administrativ rapportering
  • Tydelig og visuelt analyse- og rapporteringspanel (trafikklys, instrumentpanel, måling av KPI med mer) 
  • Alle rapporteringsdimensjoner er forhåndsdefinerte med blant annet perioder (måned, år, rullerende), GAAP-steg, valutaer og versjoner (faktisk resultat, budsjett, prognose)
  • Kontantstrømsrapporter

  Last ned brosjyren (eng)

Mer fra Unit4

Unit4 Consolidation er en del av Unit4s integrerte, komplette produktivitetspakke med løsninger og verktøy for finansiell styring, håndtering og oppfølging. 

Programpakken kombinerer kraftfulle og brukervennlige løsninger for konsernregnskap og likviditetsplanlegging med effektive verktøy for finansiell analyse og rapportering. Alle løsninger gir det samme, enhetlige bildet av virksomhetens finansielle prestasjoner og situasjon. 

Våre løsninger kan enkelt integreres med og håndtere data fra praktisk talt alle forretningssystemer og finansielle applikasjoner (inkludert Unit4 Business World). Det innebærer at din virksomhet og dine systemer raskt kan tilpasse seg nye organisatoriske strukturer, andre datasystemer, samt nye lover, regler og GAAP-krav. 

Last ned kundehistorier

 • Media – Bonnier Group

  Bonnier Group effektiviserte og forbedret rutinene og samarbeidet for regnskapsprosessene sine med våre kraftfulle verktøy for konsernregnskap.

 • Bygg og anlegg – Peab

  Byggefirmaet Peab optimaliserte regnskapsprosessen i konsernet med Unit4 Consolidation.

 • Eiendom - AB Sagax

  Unit4 Consolidation effektiviserer og forenkler rapporteringen.


Last ned brosjyren om Unit4 Consolidation (eng)