Unit4

Finn talentene

Optimaliser ressursene og øk lønnsomheten ved å sette sammen team med ønskede kvalifikasjoner for prosjektet

Led globale prosjekter 

Reduser kostandene som følger bruken av overflødige ressurser eller tapte muligheter, ved å lede team på tvers av kontinentene

Bryt ned siloer

Nå alle involverte med et integrert styringssystem som bryter ned informasjonssiloer

Analyser og forutse

Samle trådene med flerdimensjonale analyseverktøy og oppnå innsikt på alle nivåer

Last ned e-guiden om ressursforvaltning i prosjekter:
Utilization Hero

Hva om du kunne maksimere utnyttelsesgraden ved å søke etter ferdigheter og bygge en optimal ressursplan for hvert prosjekt?

Vis Skjul

For å administrere et globalt kompetansenettverk effektivt, må du ikke bare ha tilgang til folk med rett kompetanse - du må også utnytte deres ressurser optimalt. Med de rette verktøyene vil du enkelt kunne tildele rett talent til hvert enkelt prosjekt.  

Vi kan gi dere en fullstendig oversikt over hvor ressursene befinner seg, når de er tilgjengelige og hvor det er størst behov for deres kompetanse. Dette vil resultere i bedre ressursutnyttelse og økt lønnsomhet for deg.  


Et ERP-system som optimaliserer ressursutnyttelsen

Med integrerte applikasjonsløsninger vil ERP-systemet gi deg viktig innsikt i sanntidsdata for prosjektets ulike faser. Det vil hjelpe deg med å optimalisere bruken av ressurser og øke lønnsomheten. Du vil til enhver tid tildele rett person, til rett prosjekt og til rett tid – uten å overbelaste din mest verdifulle ressurs.
Har du styringssystem som viser deg dine ressursutnyttingspotensialer? 
Hvis du svarer «Nei» på ett eller flere av spørsmålene i vår quiz, så finnes løsningen hos Unit4. 

 1. Kan internt arbeid skape verdi?
  Selv om internt arbeid ikke er fakturerbart, betyr det ikke at arbeidet er bortkastet eller ikke verdifullt for teamene.
 2. Kommuniserer du med alle involverte gjennom ett styringssystem?
  De fleste prosjekter involverer flere enn bare prosjektets team-medlemmer. Kommunikasjonen med andre aktørene burde ikke tvinge deg av styringssystemet.
 3. Er all informasjon tilgjengelig og søkbart?
  Om du skal matche den rette personen med den kompetansen, de ferdighetene og erfaringene som trengs for et bestemt prosjekt, er det viktig at du har oversikt og tilgang til nødvendig informasjon på tvers av organisasjonen din.
 4. Kjenner du stemningen innad i teamene?
  I tillegg til kompetanse, ferdigheter og erfaringer påvirkes det endelige resultatet også av stemningen rundt et prosjekt og innad i teamet. Det er derfor et viktig perspektiv å ha kjennskap til.

Hva om dere kunne redusere kostnader og løse bemanningsutfordringer ved å administrere ressurser på tvers av organisasjonen?

Vis Skjul

Organisatorisk fleksibilitet er viktig for selskaper som arbeider med komplekse eller internasjonale prosjekter. Det krever god systemstøtte for å matche ressursenes tilgjengelighet og kompetanse med kundens behov og krav, på lik linje med lokale tilbydere. 

For globale prosjekter er det heller ikke nok med kraftige planleggings- og samarbeidsverktøy. Dere trenger også løsninger som kan håndtere flere valutaer og tilfredsstille regionale behov.

Unit4 Business World tilbyr den fleksibiliteten dere trenger for å møte kundenes behov og levere over forventning.


Systemstøtte for hele prosjektsyklusen

Planlegg og fordel ressursene

Med utgangspunkt i prosjektets kompleksitet, kan du skreddersy prosjektgruppens kompetanse og egenskaper. Velg de rette ressursene for prosjektet.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Ha kontroll på prosjektene

Ved å bruke sanntidsdata, kan du planlegge, administrere og følge prosjektene med større presisjon og effektivitet.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Administrer prosjektene effektivt

Benytt deg av sanntidsdata og planleggingsverktøy for å levere avtalt omfang innen tid og budsjett.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Videreformidle dataene

Hold økonomiavdelingen og driftsleder fornøyde ved å levere budsjetter og prognoser basert på de nyeste dataene.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Optimaliser bruken av de ansattes ressurser

Planlegg prosjektenes krav og behov opp mot dine ansattes kvalifikasjoner og sett sammen det rette teamet for hvert enkelt prosjektet.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Forbedre effektiviteten

Bruk ett og samme styringssystem gjennom hele salgsprosessen og innhent sanntidsdata gjennom alle prosjektenes ulike faser.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Styr globale ressurser

Rekrutter talent på tvers av regioner og kontinenter ved å tilby dem engasjerende, utfordrende prosjekter.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Forutse og styrk kontantstrømmen

Skreddersy og optimaliser rutiner for fakturering, beregn utgifter tidligere og reduser inntektstap for å styrke kontantstrømmen og øke lønnsomheten din.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Led omstruktureringer, fusjoner og oppkjøp profesjonelt.

Unit4 Business World er enkelt å implementere selv ved større organisatoriske endringer. Det har et brukervennlig grensesnitt for skjerm som ikke krever omprogrammering.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Analyser økonomien på alle nivåer

Bruk analyseverktøy for å sikre deg multi-nasjonale data. Dette vil gi deg verdifull innsikt i prosjektenes tilstand, både globalt og på enhetsnivå.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Tilpass deg lokale krav

Du kan administrere internasjonale rapporteringskrav og sammenstille data på tvers av valuta, uten å måtte tilpasse programvaren.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Lag proaktive og prediktive budsjetter

Strømlinje regnskapsprosesser og lag budsjetter basert på sannsynlighet.
Skjermbilde fra Unit4 Business World Prosjekt

Last ned e-guiden om ressursforvaltning i prosjekter:
Utilization Hero

Hva om dere kunne rive informasjonssiloene og øke aktivitetsnivået?

Vis Skjul

ERP-systemer bør utvikles for mennesker, ikke maskiner. Forretningssystemer skal hjelpe dere å identifisere og dra nytte av muligheter og nye arbeidsmetoder så dere kan å møte krav fra omgivelsene på en effektiv måte. Derfor må systemet være enkelt å tilbasse, med støtte for alle prosesser underveis, fra prosjektplanlegging og budsjettering til oppfølging og fakturering av prosjekter. 

 

Ingen har nytte av informasjonssiloer. Alle involverte - fra økonomisjef til prosjektleder - trenger sanntidsinformasjon for at bedriften skal være fremgangsrik. Fordelene med et integrert ERP-system, er optimalt faktureringsintervall og sømløse prosesser gjennom prosjektets ulike faser.


Experiences & Reviews

“Vi må være i stand til fortsatt å betjene våre eksisterende kunder og jobbe med partnere og leverandører med samme høye standard, samtidig som vi absorberer endringene som oppkjøp og andre endringer fører med seg. Uansett hvilken ny informasjon vi trenger og hvilken retning nye endringer fører oss i, bekymrer vi oss aldri for Unit4 Business Worlds evne til å støtte oss.” — Coor Service Management

Download Customer Story

“Business as usual er høyeste prioritet for ethvert selskap med mange bevegelige deler og en organisasjonsstruktur i stadig endring...Fusjonen {med Siemens} ble gjort overraskende fort og smidig...For oss er det ingen overraskelse at Unit4 kan få til dette - vi har med hell håndtert over 20 andre fusjonerte selskaper.” —Bravida

Illustrasjonsfoto av laptop med skjermbilde fra Unit4 Business World

Hva om du hadde hatt innsikt i data på alle nivåer, fra mindre prosjektteam til globale enheter?

Vis Skjul

For å kunne gjennomføre og forbedre dine prosjekter, trenger du relevante, oppdaterte og pålitelige data. Med tilgang til sanntidsinformasjon fra alle nivåer og gjennomføringsfaser, kan du redusere risikoen for å tape muligheter og gjentagelser av feil. Ved å tilby flerdimensjonale analyser og brukervennlige rapportering, hjelper vår programvare deg til å samle trådene. 

Ha kontroll på kostander og ressurser. Forespeil utnyttelsen av ressursene og inntekt. Forutse fremtidige scenarier og utfall ved å anvende deg av analyseverktøyene. Ved å eliminere informasjonssiloer og tilby solid ERP opplevelse for brukere på alle nivåer, vil du ha tilgang til aktuell og nøyaktig data som gir deg innsikt til å forutse organisasjonen prestasjoner.  


Kontakt oss

Bedre ressursutnyttelse med informasjon sett i kontekst

Å utnytte sine ressurser optimalt er en flerdimensjonal utfordring. En tilsynelatende positiv bruk av ressurser kan skjule en rekke fundamentale svakheter. For selv om ressursene er tilgjengelige, betyr det ikke nødvendigvis at de også er kvalifiserte?

Uten å ha et fullstendig bilde av prosjektets kontekst, vil dine evner til å agere, vokse og beholde viktige nøkkelpersoner, være kompromittert. 

En helhetlig løsning lar deg gjenkjenne og distribuere spisskompetanse samtidig som du kan planlegge for kommende avtaler. Din evne til å vurdere, analysere og tilpasse deg og din organisasjon, er nøkkelen til kontinuerlig forbedring – og derav din suksess.