Unit4

Prosjektstyring fra Unit4

 • Hva er Unit4 Business World Prosjekt?

  Unit4 Business World Prosjekt (tidligere Agresso prosjekt) løser virksomheters behov for økonomistyring og oppfølging gjennom hele prosjektets livssyklus.

  Business World Prosjekt gir støtte for optimalisert ressursbruk, samt automatisering og styring av alle prosesser i et prosjekt. Løsningen dekker hele syklusen fra en mulighet oppstår, via gjennomføring og til prosjektavslutning.

  Samtidig sikrer systemet at de nødvendige verktøy som kreves for å utføre oppgavene er tilgjengelig underveis i prosessen. Løsningen gjør det mulig å planlegge, fange og rapportere kostnadselementer underveis i prosjektet og til slutt fakturere de ulike elementene i henhold til avtalte regler.

  Prosjektmodulen har et rikt omfang av muligheter da et prosjekt i ulike bransjer kan ha betydelige variasjoner.

  Last ned brosjyren

  Grafisk modell av prosjektets livssyklus
 • Gjennomfør prosjekter i tide, innen budsjettet, som avtalt

  Med ssystemstøtte i Business World Prosjekt kan du:

  • Optimalisere fasene i prosjektets livssyklus, fra mulighet til planlegging, gjennomføring og fakturering. Fjern organisatoriske barrierer og oppnå større marginer, høyere faktureringsgrad og økt lønnsomhet.
  • Få full innsikt i historiske, aktive og fremtidige prosjekter for et bedre beslutningsgrunnlag når du planlegger ressurser og budsjetter.
  • Lage proaktive bemanningsplaner basert på tilgjengelighet, kvalifikasjoner og kostnadsanalyse.
  • Maksimere lønnsomheten ved å sette de rette menneskene på de rette prosjektene til rett tid på tvers av organisasjonen.

  Last ned brosjyren

 • Cloud at your Speed - dere bestemmer tempoet

  Bestem selv når dere flytter til skyen - i deres eget tempo.

  • Fleksibelt: Dere velger om og når dere vil migrere
  • Standardisert: Enkelt å implementere og bruke, med lave implementasjonskostnader 
  • Klart til bruk: Få tilgang til tjenestene med en gang. fra alle devicer
  • Oppdatert: Løsningene oppdateres fortløpende uten ekstra konfigurering eller omfattende testing

  Med Cloud at your Speed har dere full kontroll over det som foregår i skytjenesten!

   


Fordeler med prosjektstyring fra Unit4 Business World

Fang tiden

Timeregistrering sikrer riktig kostnadsføring fordi faktisk kostnad kan hentes inn i prosjektet fra lønns- og innkjøpsmodulen. Bruker dere ikke lønns- eller innkjøpssystemet, kan kost kalkuleres basert på stilling (kostnadskategori), husleie, forsikringer eller andre innvirkende kostnader for beregning av en standardkost. Timeføringen vil dekke prosjekttid, administrativ tid, overtid, fravær osv, med mulighet for overføring til lønn, fravær og fleksitidsberegning. 

Visuell oversikt

En visuell god oversikt over dine ressurser vil sikre god utnyttelsesgrad. Prosjekt- og ressursplanleggeren i Business world tar hensyn til registrert fravær og annen booket tid slik at du enkelt kan tildele oppgaver basert på tilgjengelighet. Med denne løsningen vil du til enhver tid vite hvilke prosjekter som trenger bemanning i tillegg til at du har full oversikt over utnyttelsen av alle dine ressurser.

Økonomisk kontroll

Det er ikke rom for  flaskehalser når alle involverte - fra CFO til prosjektetleder - trenger sanntidsinformasjon for virksomheten i å være vellykket. Med Business World Prosjekt får dere detaljert timeoppfølging, full støtte for prosjektregnskap, effektive verktøy for sammenstilling av totalt tidsforbruk, budsjetter, prognoser, forpliktelser og inntekter. Mulighet for dashbord-løsninger hvor prosjektleder kan finne all relevant informasjon om prosjektet. Dette betyr at systemet skal være lett å justere, at det støtter hele prosessen fra prosjektplanlegging og budsjettering til sporing og fakturering.

Fremdrift og prognoser

Krav til optimalisering av lønnsomhet øker i takt med utviklingen. Eiere og investorer ønsker å vite hvor kostnader oppstår, være i stand til å forutsi fremtidig kostnad, inntjening og utnyttelsesgrad. Med hjelp av prosjekthåndteringen i Business World gjøres dettetilgjengelig for deg. Tett integrerte verktøy bistår alle interessenter i organsiasjonen så de oppnå sine mål. 

Kontakt oss

Full ERP-suite med integrert funksjonalitet

Business World Prosjekt dekker alle forutsetningene for at dere skal lykkes. I samspill med prognoseverktøy, vil du til enhver tid kunne gjøre en endringsanalyse for å forutse eventuelle risiko og muligheter.

 • Prosjektestimering og oppfølging – med mulighet til å definere:
  • Versjonshåndtering av ulik type planlegging (estimat, budsjett, prognose etc)
  • Støtter alle nivåer i prosjektstrukturen
 • Varsling: Gir mulighet til å definere bestemte hendelser, som for eksempel unormalt timeforbruk, og gi dere automatisere varslinger eller konkrete tiltak
 • Oppgavebehandling: For godkjenning av timer, overtid, frævær etc. og gir god kontroll for prosjektleder, avdelingsleder osv
 • Integrert dokumenthåndtering: For prosjektdokumentasjon, korrespondanse, kontrakter, prosjektplaner, tegninger, nettsidelinker etc