Unit4

Din guide til Shared Services

Implementering av Shared Services er en endringsprosess som berører hele virksomheten. For å lykkes krever det en helhetlig tilnærming med langsiktig perspektiv og godt definerte mål.

En rekke virksomheter ser på Shared Services som den mest effektive modellen for å forbedre kostnadskontrollen, øke servicegraden og tilrettelegge for raskere vekst. For å hjelpe deg videre i prossessen har vi utarbeidet ulike artikler, e-guider og blogginnlegg hvor vi utdyper våre tanker om Shared Services-konseptet. 

 

Få mer ut av mindre - Shared Services: tips og trender

Forsiden på gratis e-bok om Shared Services tips og trender

Last ned vår gratis e-bok og få konkrete tips til hvordan du kan gjennomføre en vellykket overgang til Shared Services i din virksomhet. Les om:

  • Nordiske trender
  • Typiske organisatoriske hindringer
  • Valg av driftsmodell
  • Hva som kreves av ledelsen

10 tips ved implementering av Shared Services

Forsiden på gratis ebok om tips før implementering av Shared Services

Vurderer du om Shared Services er aktuelt for din virksomhet? Last ned vår gratis e-bok og få praktiske tips og anbefalinger om blant annet:

  • Målsettinger og strategi
  • Gjennomføring av forstudie
  • Virksomhetens modenhetsgrad
  • Løsningsarkitektur

 

Passer Shared Services for min virksomhet?

Utsnitt av banneret på Shared Services-testen - puslespillbrikke

Ta testen og finn ut om din virksomhet kan oppnå gevinster ved å samle regnskaps- og lønnsfunksjonen i et Shared Services-senter.

Testen tar bare 2 minutter å fylle ut og du vil umiddelbart få en forenklet indikasjon på om Shared Services er noe du bør vurdere for din virksomhet.

8 Fordeler med Shared Services

1. Økt samlet kompetanse
Et Shared Services-senter samler kompetanse og gir gode forutsetninger får å levere tjenester av høy kvalitet. Når spesialistene samarbeider tett, skjer kompetanseoverføringen naturlig.

2. Forenkle oppkjøp
Dersom du ønsker å «pynte bruden» for et mulig salg, kan en omlegging til Shared Services være hensiktsmessig. En potensiell kjøper vil sette pris på et objekt som har strømlinjeformet drift og effektive støttefunskjoner.

3. Profesjonalisering og beste praksis 
Profesjonalisering blir ofte fremhevet som det viktigste resultatet av en Shared Services-strategi. Modellen gjør det enklere å etablere beste praksis for tjenesteleveransene, både internt og eksternt.

4. Bedre beslutningsgrunnlag 
Et godt forretningsssytem som håndterer Shared Services vil eliminere flere eksisterende systemer og datakilder, og på denne måten gi ledelsen oppdatert styringsinformasjon – med andre ord et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger. 

5. Økt effektivitet og reduserte kostander
Gjennom profesjonalisering og stordriftsfordeler vil Shared Services gi dere muligheten til å lokalisere driften der det er mest kostnadseffektivt. Det blir lettere å skalere infrastruktur og ressurser etter faktiske behov.

6. Bedre teknologi
Shared Services betyr ofte at du kan sanere flere systemer og erstatte dem med ett moderne forretningsystem. Dette betyr at du kan fokusere på å videreutvikle og optimalisere systemet med siste teknologi. 

7. Rigge for vekst
Enten dere vokser organisk eller gjennom oppkjøp og fusjoner, vil flere ansatte og flere kunder kreve mer av organisasjonen. Med Shared Services og et skalerbart forretningssystem, går det enklere. Et moderne forretningssystem møter ikke veggen selv om virksomheten øker med 25 nye enheter, og gjør det enklere å samle enhetene under en felles paraply. 

8. Enklere vei til skyen Sist men ikke minst, implementering av Shared Services innebærer ofte en konsolidering av forretningssystemene, som i sin tur gjør driften enklere. Dersom dere har tanker om å flytte virksomhetens IT-løsninger til skyen er det en fordel å ha kjørt en sanering av systemparken på forhånd.

 

Et moderne ERP-system

Et moderne og fleksibelt forretningssystem er avgjørende for et velfungerende Shared Services-senter.

Når man vurderer å etablere Shared Services er det naturlig å evaluere eksisterende forretningssystemer i forhold til andre systemer som er tilrettelagt for å støtte Shared Services. 

Rema 1000, Schibsted, Skanska og Bergen kommune har etablert Shared Services med støtte av Unit4 Business World

Vil du vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende samtale!