Skip to main content
hero background video play pause toggle icon

Programvareløsninger for konsulentselskap

Administrer strategisk planlegging, økonomi, medarbeidere og prosjekter på én plattform som støtter deres virksomhet.

 

Programvareløsninger for konsulentselskap

Administrer strategisk planlegging, økonomi, medarbeidere og prosjekter på én plattform som støtter deres virksomhet.

 

  Se hvordan konsulentselskap kan være mer fleksible og ta flere markedsandeler.

  • Vinn flere anbud ved å forstå og analysere din pipeline
  • Ha fullstending oversikt over dine ansatte
  • Utvikle ansatte gjennom en god plan for bemanning og oversikt over kompetanse.
  • Oppnå vekst gjennom sterk, integrert økonomisk planlegging og innsikt

   

  Løsninger:

  Se hvordan konsulentselskap kan arbeide mer lønnsomt.

  • Start nye prosjekter med struktur, milepæler, leveranser og faktureringsbetingelser.
  • Sett opp budsjetter inkludert tidsbruk, innkjøp, reise og både interne og eksterne leverandører.
  • Finn de beste menneskene til dine prosjekter og plasser dem der de får best nytte av egne ferdigheter.
  • Gjennomfør risikovurdering for å identifisere og redusere risiko i prosjekter.

   

  Løsninger:

  Se hvordan konsulentselskaå kan sørge for at kundene får korrekte fakturaer.

  • Administrer fakturering av komplekse, globale prosjekter med muligheten til å opprette fakturaer fra flere juridiske enheter.
  • Sørg for effektiv fakturering og betimelig betaling med en prosjektbasert kontrollfunksjon for faktura og kreditt fra ende til ende.
  • Håndter budsjettendringer for fastprisprosjekter ved å bruke nøyaktige data for å bygge tillit og åpenhet.

   

  Løsninger:

  Se hvordankonsulentselskap kan få kontroll og optimalisere prosjekter.

  • Håndter prosjektporteføljen med tilgang til individuelle arbeidsområder for hvert prosjekt.
  • Kontroller og håndter prosjektets tidslinje og  budsjett, inkludert tid og utgifter.
  • Finn og utnytt ressurser på tvers av prosjektporteføljen din.
  • Ta i bruk tilbakemeldinger fra hele organisasjonen og ha fokus på at de ansatte engasjerer seg i prosjektene.

   

  Løsninger:

  Se hvordan konsulentselskap kan levere prosjekter innen tidsfrist og innenfor budsjett.

  • Følg med på prosjektets KPI'er, inkludert anslått tid for fullføring, tidsbruk og utgifter
  • Driv globale prosjekter gjennom bruk av prosesser designet for svært komplekse prosjekter.
  • Bruk sanntidsdata for rapportering for å få bedre oversikt over inntekt og fakturering.
  • Administrer endringer gjennom hele prosjektets livssyklus og kjør evalueringer i teamet i etterkant.

   

  Løsninger:

  Se hvordan konsulentselskap kan rekruttere, beholde og utvide en digitalt rustet arbeidsstyrke.

  • Rekrutter og behold de beste talentene med riktig kompetanse for din bedrift
  • Benytt riktige ressurser til riktig prosjekt, på rett tidspunkt basert på medarbeiderprofiler.
  • Sørg for solid planlegging av arbeidsstyrken og faglig utvikling av medarbeiderne.
  • Ha en belønningsstrategi med kompensasjonsplanlegging, ytelsesevauleringer og bonusordninger.

   

  Løsninger:

  Bra for bransjen din, bra for firmaet ditt

  Våre neste generasjons skybaserte løsninger er skreddersydd  å hjelpe konsulentselskaper med å redusere
  den administrative byrden for sine team og samtidig forbedre den individuelle brukeropplevelsen.

  Ressurser og nedlastinger

  Kundehistorier

  Unit4 hjelper ledere i tjenestebedrifter over hele verden med nyskaping gjennom endring.

   Innfører beste praksis

   «Vår suksess avhenger av våre ansattes suksess, og derfor har vi valgt denne tilnærmingen til vår neste generasjons systemarkitektur. »

   Denis Delmaire
   CIO for Levio

   Finn ut mer

   Forsidebilde av pressemelding for Levio

   Global skyløsning

   «Som et globalt firma innen forretningsrådgivning valgte vi et moderne, operativt system som møter våre bestemte krav til  regnskap og fakturering.»

   Gary Richardson
   Visepresident hos FTI Consulting

   Finn ut mer

   Forsidebilde av pressemelding for FTI

   Smartere drift og beslutningsstøtte

   En av verdens ledende leverandører av bedriftsløsninger og automatiserte transaksjoner tok i bruk funksjoner for kontroll og risikostyring for å endre måten beslutningstaking ble gjort på.

   Finn ut hvordan

   Forsidebilde for Kinetic IT 1-siders Unit4-kundehistorie

   Brukes av tjenestebedrifter over hele verden

   Se hvordan våre produkter og tjenester hjelper bedrifter og organisasjoner, med å endre både hvordan de jobber og hva mennesker synes om jobben de gjør.

   Finn ut mer

   Smilende kvinne, hendene samlet og hevet i feiringen

   La oss snakke om hva People Experience betyr for deg.

   Be om en personlig demo med en av våre bransjeeksperter.